Centrum wiadomości > Odpowiedzialność i zrównoważony rozwój

Nielsen na liście 100 najlepszych korporacyjnych obywateli drugi rok z rzędu

2 minuty czytania | czerwiec 2020

Z dumą informujemy, że firma Nielsen została uznana za jednego ze 100 najlepszych obywateli korporacyjnych drugi rok z rzędu przez 3BL Media. 

"Jestem dumny z tego, jak wszyscy żyjemy wartościami Nielsena w firmie i w naszych społecznościach" - powiedział David Kenny, CEO i Chief Diversity Officer, Nielsen. "Jest to szczególnie ważne, gdy ludzie cierpią z powodu systemowego rasizmu, zastoju w gospodarce i pandemii zdrowotnej. To uznanie powinno nas zachęcić do dalszego robienia jak najwięcej, aby działać zgodnie z naszymi wartościami."

Nasze zobowiązania w zakresie globalnej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju w firmie Nielsen obejmują wszystkie kwestie związane z ochroną środowiska, społeczeństwem i zarządzaniem (ESG), które mają wpływ na naszych pracowników, zewnętrznych interesariuszy, operacje i biznes. Poprzez działalność społeczną i wsparcie, jak również odpowiedzialne, zrównoważone praktyki biznesowe, dostarczamy wyjątkową wartość wszystkim grupom naszych interesariuszy. 

W firmie Nielsen koncentrujemy się na wzajemnie powiązanych obszarach ESG, w tym na naszym przekonaniu o znaczeniu wspierania różnorodności i integracji oraz uczciwości we wszystkim, co robimy; na naszym zaangażowaniu w angażowanie naszych pracowników w znaczący sposób; na naszych wysiłkach mających na celu zmobilizowanie naszych danych i wiedzy, aby pozytywnie wpłynąć na nasze społeczności; i na wielu innych. Połączyliśmy naszą strategię ESG i wysiłki w zakresie sprawozdawczości zewnętrznej jako część spójnego cyklu skoncentrowanego na ciągłym doskonaleniu. A naszą ciągłą podróżą dzielimy się poprzez nasz Globalny Raport Odpowiedzialności Nielsena i regularne aktualizacje.

Tegoroczna lista 3BL Media 100 Best Corporate Citizens wyróżnia wyjątkową przejrzystość i wyniki w zakresie ESG wśród 1000 największych amerykańskich spółek notowanych na giełdzie. Każda z firm została sklasyfikowana na podstawie przejrzystości i wyników w zakresie 141 różnych czynników środowiskowych, społecznych i zarządzania (ESG) w ośmiu kategoriach: zmiany klimatyczne, relacje z pracownikami, środowisko, finanse, zarządzanie, wyniki ESG, prawa człowieka oraz interesariusze i społeczeństwo. Czynniki te stanowią miarę względnych wyników i postępów każdej firmy w czasie w odniesieniu do jej polityki i praktyk w obszarach ESG, które mają największe znaczenie dla jej interesariuszy i biznesu.