Centrum wiadomości > Odpowiedzialność i zrównoważony rozwój

Dokonywanie zmian dla Olimpiady Specjalnej Illinois

3 minuty czytania | maj 2022
Olimpiady Specjalne Illinois - Medal Cermony
Photo Credit: Special Olympics Illinois

Szukasz sposobu na zrozumienie potrzeb swoich odbiorców? Chcesz wiedzieć, jak lepiej ich zaangażować? W ramach programu Nielsen Data for Good, zespół pracowników Nielsen zgłosił swoje talenty i wiedzę, aby pomóc Special Olympics Illinois (SOILL) odpowiedzieć na te konkretne pytania, koncentrując się na poprawie zaangażowania wolontariuszy organizacji. 

Współpracując ściśle z SOILL, nasz zespół Nielsena dokonał przeglądu istniejącej ankiety, przeprowadził badania zewnętrzne i opracował nową ankietę. SOILL planuje wdrożyć ankietę w tym roku jako część swoich bieżących wysiłków na rzecz budowania więzi z wolontariuszami. Projekt ten był prowadzony przez wolontariuszy z ADEPT (Abled and Disabled Employees Partnering Together), jednej z 14 grup zasobów biznesowych firmy Nielsen.

"W Nielsen dostrzegamy siłę i potencjał wolontariatu, aby upewnić się, że głosy wszystkich są słyszane i uwzględniane, więc ta współpraca była ekscytującą okazją, aby użyczyć naszych umiejętności, aby pomóc SOILL wywrzeć większy wpływ i zwiększyć wsparcie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną", powiedziała Shannon Coyne Rosado, Manager of Corporate Citizenship i jedna z wolontariuszek projektu. 

"Nasi wolontariusze są podstawą tego, co robimy w Olimpiadach Specjalnych. Jesteśmy bardzo wdzięczni naszym wolontariuszom z firmy Nielsen i programowi Data for Good. Ich praca pomoże nam lepiej zrozumieć i zaangażować wszystkich naszych wolontariuszy, aby lepiej wspierać osoby z niepełnosprawnością intelektualną poprzez rywalizację sportową, edukację zdrowotną i rozwój przywództwa" - powiedział Dave Breen, CEO & President, SOILL.

Wszyscy pracownicy firmy Nielsen poświęcają rocznie 24 godziny na wolontariat. Poprzez czas, talent oraz dane i rozwiązania Nielsena wspieramy nasze społeczności i napędzamy pozytywne zmiany. Wolontariusze Nielsen po raz pierwszy wsparli SOILL w 2019 roku, projektując ankiety i analizując dane dotyczące głównych wydarzeń sportowych. Opierając się na tym wysiłku, wolontariusze wykorzystali istniejące pytania ankietowe i wcześniejsze zalecenia wolontariuszy, aby opracować nową ankietę zaangażowania. Poprzez ADEPT, Nielsen przez lata wspierał Olimpiady Specjalne na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym, aby wspomóc wysiłki organizacji w zrozumieniu wpływu jej programów i wpływu na osoby z niepełnosprawnością intelektualną, a także postawy populacji ogólnej przy użyciu naszych danych, pomiarów i możliwości analitycznych.

O zaangażowaniu firmy Nielsen w integrację osób niepełnosprawnych

W 2021 r. firma Nielsen podjęła zobowiązanie do zwiększenia świadomości na temat włączenia społecznego osób niepełnosprawnych, w ramach grupy Valuable 500-500 globalnych firm skupionych na wprowadzeniu włączenia społecznego osób niepełnosprawnych do programu biznesowego. Więcej informacji na temat programów wolontariatu Nielsena, postępów w realizacji naszych zobowiązań w zakresie środowiska, społeczeństwa i zarządzania (ESG) oraz innych sposobów, w jakie Nielsen udziela się, można znaleźć w dokumencie Nielsen's 2021 Interim Responsibility Update.