Centrum wiadomości > Odpowiedzialność i zrównoważony rozwój

Nielsen wspiera odpowiedzialność za środowisko poprzez obchody Dnia Ziemi

4 minuty czytania | maj 2022

21 kwietnia 2022 roku prawie 1100 pracowników firmy Nielsen z 30 krajów zebrało się wirtualnie i osobiście, aby świętować Dzień Ziemi. Był to dziewiąty rok, w którym zespoły firmy Nielsen zaplanowały działania i imprezy wolontariackie, aby zbudować silniejszą i bardziej odporną przyszłość dla naszej planety i przyszłych pokoleń. Nasza Green Business Resource Group (BRG) kierowała działaniami, które zorganizowały pracowników Nielsen jako jedną firmę, aby poświęcić ponad 1840 godzin wolontariatu w ramach 62 wydarzeń w celu podjęcia odpowiedzialnych działań na rzecz sprawiedliwości klimatycznej.

Uznając wyjątkową rolę branży medialnej w budowaniu świadomości i podejmowaniu działań na rzecz zmian klimatycznych, rozpoczęliśmy obchody Dniem Ziemi rozmową społeczną moderowaną przez Sandrę Sims-Williams, Chief Diversity Officer w firmie Nielsen. Prawie 500 pracowników wysłuchało Johna Marshalla, przewodniczącego i dyrektora generalnego Potential Energy Coalition, Christiny Lowery, dyrektor generalnej Girl R ising oraz Tii Kennedy, stypendystki Girl Rising Future Rising, które opowiedziały o tym, jak możemy wykorzystać naszą wiedzę i platformy, aby być osobami mówiącymi prawdę i angażującymi widzów w walkę ze zmianami klimatu. Oprócz dzielenia się spostrzeżeniami, Nielsen współpracuje z obiema organizacjami pozarządowymi, zapewniając dane pro bono i wsparcie wolontariuszy w ramach naszego programu Data for Good. 

Pracownicy firmy Nielsen na całym świecie przyłączyli się do akcji sprzątania parków i plaż, odkrywali sposoby na ograniczenie marnotrawstwa żywności, omawiali zrównoważone alternatywy dla jednorazowych produktów i wiele innych. W sumie wolontariusze zebrali 1900 kilogramów odpadów i przekazali lub zasadzili 140 drzew i roślin. 

"Jako ludzie musimy dbać o siebie nawzajem, a także o Ziemię, zwierzęta i świat, w którym żyjemy" - powiedziała Israa Kashour, Manager, Content Partnerships and Cares i Green Local Leader dla Jordanii. "Ważne jest, aby pamiętać, że każde małe działanie na rzecz ochrony naszego środowiska, w tym te, które podejmujemy w Dniu Ziemi, może coś zmienić". 

W naszej pierwszej w historii inicjatywie wolontariackiej opartej na umiejętnościach, 13 wolontariuszy pracowało w zespołach podczas wydarzenia Flash Consulting w Dniu Ziemi z Common Impact. Wolontariusze użyczyli swoich umiejętności i wiedzy, aby zaoferować rozwiązania dla wyzwań organizacyjnych, przed którymi stanęły organizacje pozarządowe Environmental Justice Foundation i Climate Mobilization Project. 

"Obchody Dnia Ziemi w 2022 roku w firmie Nielsen stanowiły ważną okazję do rozpoznania, w jaki sposób nasze wybory i działania mogą pomóc w budowaniu lepszej przyszłości klimatycznej dla wszystkich ludzi, a zwłaszcza roli, jaką firmy medialne i technologiczne mogą odegrać w tej lepszej przyszłości" - powiedziała Andrea Bertels, wiceprezes ds. obywatelstwa korporacyjnego. "Wiemy, że ta praca wymaga więcej niż dzień lub tydzień organizacji i jesteśmy oddani naszym całorocznym zobowiązaniom do zmniejszenia naszego śladu środowiskowego i promowania sprawiedliwości środowiskowej i społecznej".

Więcej informacji na temat programów wolontariatu Nielsena, postępów w realizacji naszych zobowiązań w zakresie środowiska, spraw społecznych i zarządzania (ESG), a także innych sposobów, w jakie Nielsen udziela się, można znaleźć na stronie Odpowiedzialność i zrównoważony rozwój Nielsena.