02_Elements/Icons/ArrowLeft Powrót do Insight
Insights > Audiences

The Making of a Multicultural Super Consumer

3 minuty czytania | marzec 2015 r.

Konsumenci wielokulturowi szybko stają się rdzeniem populacji Stanów Zjednoczonych. Obecnie Afroamerykanie, Azjaci i Latynosi stanowią łącznie ponad 120 milionów osób (38% całej populacji). Przewiduje się, że grupy te będą rosły o 2,3 miliona każdego roku, by w 2044 roku stać się liczbową większością populacji, według danych amerykańskiego spisu ludności. Dzięki dużej sile nabywczej i unikalnym nawykom konsumpcyjnym, konsumenci wielokulturowi stanowią wschodzącą siłę konsumencką w kraju.

A konsumenci wielokulturowi mogą zasadniczo przekształcić kategorie, jeśli weźmiemy pod uwagę Super Konsumentów. Największe 10% konsumentów domowych danej kategorii - "Superkonsumenci" - to ci, którzy mogą napędzać co najmniej 30% sprzedaży, 40% wzrostu i 50% zysków. Są to entuzjaści produktu, napędzani emocjonalną i bardzo często kulturową więzią. W sytuacji, gdy konsumenci wielokulturowi stanowią nieproporcjonalnie dużą część superkonsumentów w 15 głównych badanych kategoriach, zrozumienie istoty kultury, która napędza dzisiejsze zachowania konsumentów wielokulturowych, nie tylko zapewni jasny punkt widzenia na przyszłe trendy rynkowe, ale także pomoże w nawiązaniu długoterminowych i lukratywnych relacji z tymi rosnącymi bazami kupujących.

Kim są dzisiejsi wielokulturowi konsumenci?

Latynosi doświadczą największego wzrostu wśród wielokulturowych grup konsumenckich w USA, szacuje się, że będą stanowić ponad połowę całkowitego wzrostu populacji kraju do 2020 roku i prawie 85% do 2060 roku, zgodnie z prognozami U.S. Census. Inne grupy wielokulturowe również będą stanowiły coraz większą część populacji Stanów Zjednoczonych. Wzrost Afroamerykanów przyspieszy do 18% całkowitego wzrostu populacji do 2020 roku i wzrośnie do 21% do 2060 roku, podczas gdy Azjaci będą odpowiedzialni za 15% całkowitego wzrostu do 2020 roku i wzrosną do 19% do 2060 roku. W porównaniu z tym, biali niehiszpańscy będą stanowić coraz mniejszą część wzrostu populacji kraju: Ten demograficzny zobaczy zaledwie 7% udział we wzroście w 2020 roku, który stanie się spadkiem o 6% do 2030 roku.

Wraz z rosnącą liczbą konsumentów wielokulturowych, rośnie również ich siła nabywcza. Już teraz amerykańska wielokulturowa siła nabywcza rośnie w tempie wykładniczym w porównaniu do całej Stanów Zjednoczonych, zwiększając się z 661 miliardów dolarów w 1990 roku do 3,4 biliona dolarów w 2014 roku. To ponad dwukrotnie więcej niż wzrost całkowitej siły nabywczej Stanów Zjednoczonych.

Również młoda wielokulturowa populacja będzie wiodła prym w trwałym wzroście siły nabywczej. W ubiegłym roku grupy wielokulturowe stanowiły łącznie ponad 50% populacji poniżej dziewiątego roku życia, 35% osób w wieku 45-50 lat i 17% osób w wieku 80 lat i starszych. W rezultacie, efektywna wieloletnia siła nabywcza Afroamerykanów (42,3 lat), Azjatów (52,3 lat) i Latynosów (56,5 lat) przewyższa siłę nabywczą białych niehiszpańskich (36,7 lat).

Spotkaj się z wielokulturowymi konsumentami wcześnie i we właściwym miejscu

W miarę jak konsumenci wielokulturowi zwiększają swoją liczebność i siłę nabywczą, marki będą coraz częściej musiały integrować wiedzę na temat wielokulturowości z podstawowymi strategiami biznesowymi. Ponadto, marketing skierowany do Millennialsów i młodszych pokoleń musi być napędzany przez wielokulturowe insighty, ponieważ młodsze kohorty wiekowe są już w ponad 50% wielokulturowe. Na szczęście, te młodsze portfele stanowią doskonałą okazję dla marek poszukujących trwałych, znaczących relacji z tymi konsumentami, ponieważ ich średnia długość życia jest również wysoka. Łączny efekt dłuższej średniej długości życia i młodszej mediany wieku konsumentów wielokulturowych stanowi długoterminową szansę dla marek, które potrafią wcześnie zbudować lojalność.

Wreszcie, lokalizacja jest również kluczem do dotarcia do konsumentów wielokulturowych. Obecnie niektóre stany z głównymi obszarami metropolitalnymi w USA mają już wielokulturowe większości - grupy wielokulturowe stanowią ponad 50% populacji na Hawajach, w Dystrykcie Kolumbia, Kalifornii, Nowym Meksyku i Teksasie. Nevada, Maryland, Georgia, Arizona, Floryda i Nowy Jork również zbliżają się do statusu wielokulturowej większości. Dotarcie do tych grup konsumentów i nawiązanie z nimi kontaktu jest ważne nie tylko na poziomie krajowym, ale także na poziomie bardziej osobistym, regionalnym i hiperlokalnym.

Aby uzyskać głębsze spojrzenie na konsumentów wielokulturowych i ich zwyczaje konsumpcyjne, od tego co kupują do tego jak korzystają z mediów, pobierz raport Nielsena The Multicultural Edge: Rising Super Consumers. 

Kontynuuj przeglądanie podobnych spostrzeżeń