Centrum wiadomości >

The Nielsen Company ogłasza ofertę długu o wartości 500 mln USD

2 minuty czytania | Wrzesień 2010

Nowy Jork, Nowy Jork - 30 września 2010 r. - The Nielsen Company B.V. ("Nielsen") ogłosiła dzisiaj, że jej pośrednio zależne spółki, Nielsen Finance LLC i Nielsen Finance Co., proponują emisję 500 milionów dolarów łącznej kwoty głównej obligacji uprzywilejowanych z terminem wykupu w 2018 r. ("Obligacje") w ramach oferty prywatnej, która jest zwolniona z wymogów rejestracyjnych ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami ("Ustawa o papierach wartościowych").

Nielsen zamierza przeznaczyć wpływy netto z tej oferty prywatnej na wykup części 10% obligacji uprzywilejowanych Nielsena o wartości 869 mln USD, których termin wykupu przypada na 2014 r., oraz na zobowiązania z nimi związane.

Obligacje są oferowane wyłącznie kwalifikowanym nabywcom instytucjonalnym zgodnie z Regułą 144A do Ustawy o papierach wartościowych, a poza Stanami Zjednoczonymi wyłącznie inwestorom spoza Stanów Zjednoczonych zgodnie z Regulacją S. Obligacje nie zostaną zarejestrowane na mocy Ustawy o papierach wartościowych ani żadnych stanowych przepisów dotyczących papierów wartościowych i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych bez skutecznego oświadczenia rejestracyjnego lub stosownego zwolnienia z wymogów rejestracyjnych Ustawy o papierach wartościowych i stosownych stanowych przepisów dotyczących papierów wartościowych, ani też transakcja nie podlegająca takim wymogom. Niniejsza informacja prasowa nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna jakichkolwiek Obligacji, jak również nie stanowi oferty, zaproszenia ani sprzedaży w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta, zaproszenie lub sprzedaż są niezgodne z prawem.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości

Niniejsza informacja prasowa zawiera informacje, które mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości zgodnie z przepisem "safe harbor" ustawy Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Stwierdzenia te mogą być identyfikowane za pomocą słów takich jak "mógłby", "oczekuje", "powinien" i podobnych wyrażeń. Stwierdzenia te są obarczone ryzykiem i niepewnością, a rzeczywiste wyniki i zdarzenia mogą znacząco różnić się od tych, które są obecnie oczekiwane. Czynniki prowadzące do tego mogą obejmować m.in. ogólne warunki ekonomiczne, warunki na rynkach, na których działa Nielsen, zachowanie klientów, dostawców i konkurentów oraz rozwój technologiczny, a także przepisy prawne i regulacyjne mające wpływ na działalność Nielsena. Ta lista czynników nie jest w zamierzeniu wyczerpująca. Nie bierzemy na siebie obowiązku aktualizacji jakichkolwiek pisemnych lub ustnych oświadczeń dotyczących przyszłości, złożonych przez nas lub w naszym imieniu, w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych zdarzeń lub innych czynników.