Centrum wiadomości >

Nielsen ogłasza ofertę długu o wartości 750 mln USD

2 minuty czytania | Wrzesień 2012

KONTAKTY

Relacje inwestorskie: Liz Zale, +1 646 654 4593 Media Relations: Kristie Bouryal, +1 646 654 5577Nowy Jork, Nowy Jork - 18 września 2012 r. - Firma Nielsen Holdings N.V. (NYSE: NLSN) ogłosiła dziś, że jej pośrednio zależne spółki, Nielsen Finance LLC i Nielsen Finance Co, proponują emisję 750 mln USD łącznej kwoty głównej obligacji uprzywilejowanych z terminem wykupu w 2020 r. ("Obligacje") w ramach oferty prywatnej, która jest zwolniona z wymogów rejestracyjnych ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami ("Ustawa o papierach wartościowych"). Nielsen zamierza przeznaczyć wpływy netto z oferty prywatnej na następujące cele: wykup 11,50% obligacji uprzywilejowanych Nielsena z terminem wykupu w 2016 r.; przedpłatę 8,50% zabezpieczonego kredytu terminowego Nielsena z terminem wykupu w 2017 r.; oraz ogólne cele korporacyjne (w tym wydatki kapitałowe i kapitał obrotowy). Obligacje są oferowane wyłącznie kwalifikowanym nabywcom instytucjonalnym zgodnie z Regułą 144A do Ustawy o papierach wartościowych, a poza Stanami Zjednoczonymi - wyłącznie inwestorom spoza USA zgodnie z Regulacją S. Obligacje nie zostaną zarejestrowane na mocy Ustawy o papierach wartościowych ani żadnych stanowych przepisów dotyczących papierów wartościowych i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych bez skutecznego oświadczenia rejestracyjnego lub stosownego zwolnienia z wymogów rejestracyjnych Ustawy o papierach wartościowych i stosownych stanowych przepisów dotyczących papierów wartościowych, ani też transakcja nie podlega takim wymogom. Niniejsza informacja prasowa nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna jakichkolwiek Obligacji, jak również nie stanowi oferty, zaproszenia ani sprzedaży w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta, zaproszenie lub sprzedaż są niezgodne z prawem.Stwierdzenia dotyczące przyszłościNiniejsza informacja prasowa zawiera informacje, które mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości zgodnie z klauzulą "bezpiecznej przystani" zawartą w ustawie o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 roku. Stwierdzenia te mogą być identyfikowane za pomocą słów takich jak "będzie", "oczekuje", "powinien", "mógłby", "będzie" i podobnych wyrażeń. Stwierdzenia te są obarczone ryzykiem i niepewnością, a rzeczywiste wyniki i zdarzenia mogą się istotnie różnić od tych, które są obecnie oczekiwane. Czynniki prowadzące do tego mogą obejmować m.in. ogólne warunki ekonomiczne, warunki na rynkach, na których działa firma Nielsen, zachowanie klientów, dostawców i konkurentów, rozwój technologiczny, a także przepisy prawne i regulacyjne mające wpływ na działalność firmy Nielsen oraz określone czynniki ryzyka omówione w innych publicznych dokumentach składanych przez firmę Nielsen (w tym w dokumentach składanych przez firmę Nielsen w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd). Ta lista czynników nie jest w zamierzeniu wyczerpująca. Takie stwierdzenia wybiegające w przyszłość dotyczą wyłącznie daty niniejszego komunikatu prasowego i nie przyjmujemy żadnego zobowiązania do aktualizacji jakichkolwiek pisemnych lub ustnych oświadczeń wybiegających w przyszłość, złożonych przez nas lub w naszym imieniu w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych wydarzeń lub innych czynników.O firmie NielsenNielsen Holdings N.V. (NYSE: NLSN) jest globalną firmą informacyjno-pomiarową o wiodącej pozycji rynkowej w zakresie informacji marketingowych i konsumenckich, pomiaru telewizji i innych mediów, wywiadu internetowego, pomiaru mobilnego, targów i powiązanych właściwości. Firma Nielsen Holdings N.V. jest obecna w około 100 krajach, a jej siedziby znajdują się w Nowym Jorku, USA i Diemen, Holandia. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź www.nielsen.com.