Centrum wiadomości > Odpowiedzialność i zrównoważony rozwój

Odpowiedzialne podróżowanie wzmacnia wysiłki Nielsena w zakresie zrównoważonego rozwoju

2 minute read | Marzec 2019
 

Jak każda inna duża, globalna firma, podróże są ważną częścią naszej codziennej działalności.

Jako firma wystawiamy rocznie około 50 000 biletów lotniczych, a nasi pracownicy spędzają ponad 80 000 nocy w hotelach każdego roku. Nasz zespół Global Travel & Procurement zarządza naszymi dostawcami usług turystycznych - w tym liniami lotniczymi, dostawcami usług transportu naziemnego, hotelami i innymi - w celu zapewnienia najlepszej możliwej wartości naszym pracownikom Nielsena oraz zagwarantowania, że w sposobie podróżowania skupiamy się na odpowiedzialnym zarządzaniu zasobami i zrównoważonym rozwoju środowiska. W obu naszych ostatnich ocenach istotności niefinansowej podróże okazały się jedną z najważniejszych kwestii do monitorowania przez firmę Nielsen, ponieważ wiążą się z charakterem naszej działalności i tym, co nasi interesariusze uważają za najważniejsze.

Ostatnio Julia Wilson, Vice President, Global Responsibility & Sustainability, usiadła z Bartkiem Beerem, Managerem, Global Travel & Procurement, aby porozmawiać o tym, co odpowiedzialne podróżowanie oznacza dziś dla Nielsena.

"Definiujemy wartość nie tylko przez typowe kryteria, takie jak usługa, jakość i koszt, ale także przez zrównoważony rozwój środowiska i odpowiedzialność społeczną" - powiedział Bartek. "Więc innymi słowy, odpowiedzialne podróżowanie oznacza włączenie odpowiedzialności społecznej i zrównoważenia środowiskowego do sposobu, w jaki wybieramy i zarządzamy naszymi dostawcami usług turystycznych".

Bartek podkreślił proaktywne podejście, jakie nasi dostawcy z branży turystycznej przyjęli w kwestii zrównoważonego rozwoju. Nasze zespoły Global Procurement i Travel również ściśle współpracują z dostawcami w kategorii Travel i poza nią, aby pociągnąć naszych dostawców do odpowiedzialności i podkreślić znaczenie tych kwestii dla Nielsena. Na przykład nasza Polityka Zakupów Preferowanych Środowiskowo koncentruje się na naszym zobowiązaniu do zmniejszenia wszelkich negatywnych wpływów na środowisko, które są spowodowane przez nasz globalny ślad zakupowy.

Aby uwzględnić znaczenie zrównoważonego rozwoju w naszym podejściu do podróży jako firma, wyznaczyliśmy sobie kilka nowych celów. Po pierwsze, włączenie kryteriów zrównoważonego rozwoju do 100% naszych centralnie zarządzanych, globalnych zapytań ofertowych (RFP) dotyczących podróży. Po drugie, zaangażowanie 100% naszych dostawców usług turystycznych w ogólne praktyki zrównoważonego rozwoju, w tym formalną ocenę 80% naszych centralnie zarządzanych dostawców usług turystycznych pod kątem praktyk środowiskowych, społecznych i zarządzania. Po trzecie, zebranie danych bazowych dotyczących emisji gazów cieplarnianych dla dostawców usług lotniczych, wynajmu samochodów i hoteli, jeśli są one dostępne.

"To jest nasz cel: umieścić wszystkich dostawców usług turystycznych na jednej stronie i stworzyć spójny pomiar, aby śledzić postępy" - powiedział Bartek.

Dowiedz się więcej o naszym podejściu do zamówień publicznych w naszym drugim Globalnym Raporcie Odpowiedzialności.