Przejdź do treści
Insights > Digital & technology

Case Study: Walidacja jakości danych w DMP

1 minuta czytania | październik 2017 r.

Dzięki zastosowaniu Digital Ad Ratings, Netsprint był w stanie dokładnie zmierzyć, do kogo dociera i potwierdzić jakość swoich danych demograficznych. Spośród 11 kampanii, wszystkie z wyjątkiem dwóch osiągnęły współczynniki on-target, które były zgodne lub przewyższały europejski benchmark. Segmenty odbiorców z ośmiu z 11 kampanii konsekwentnie osiągały wskaźniki dotarcia dwukrotnie (lub więcej) wyższe niż benchmark.

Digital Ad Ratings dostarcza raporty o zasięgu z dnia na dzień, dzięki czemu marketerzy mogą zobaczyć wydajność codziennie. Dzięki temu Netsprint mógł zidentyfikować kampanię, która osiągała szczególnie słabe wyniki. Netsprint był w stanie współpracować z dostawcą danych, aby odkryć przyczynę - błąd techniczny - i poprawić wydajność, a wszystko to w czasie, gdy kampania wciąż trwała.

Netsprint jest pierwszą platformą zarządzania danymi na polskim rynku, która zdecydowała się na dodatkowy krok, jakim jest weryfikacja segmentów odbiorców przez stronę trzecią i planuje przeprowadzać ten test na innych dostawcach danych przynajmniej raz na kwartał.

Netsprint planuje również wykorzystać Digital Ad Ratings do sprawdzenia dokładności swoich algorytmów predykcyjnych, a także do zidentyfikowania najlepiej działającego algorytmu, który trafi do ich systemu.