02_Elements/Icons/ArrowLeft Powrót do Insight
Insights > Digital & technology

Case Study: Walidacja jakości danych w DMP

1 minuta czytania | październik 2017 r.

Dzięki zastosowaniu Digital Ad Ratings, Netsprint był w stanie dokładnie zmierzyć, do kogo dociera i potwierdzić jakość swoich danych demograficznych. Spośród 11 kampanii, wszystkie z wyjątkiem dwóch osiągnęły współczynniki on-target, które były zgodne lub przewyższały europejski benchmark. Segmenty odbiorców z ośmiu z 11 kampanii konsekwentnie osiągały współczynniki dotarcia dwukrotnie (lub więcej) wyższe niż benchmark.

Digital Ad Ratings dostarcza raporty o zasięgu w ciągu nocy, dzięki czemu marketerzy mogą zobaczyć wydajność codziennie. Dzięki temu Netsprint mógł zidentyfikować kampanię, która osiągała szczególnie słabe wyniki. Netsprint był w stanie współpracować z dostawcą danych, aby odkryć przyczynę - błąd techniczny - i poprawić wydajność, a wszystko to w czasie, gdy kampania wciąż trwała.

Netsprint jest pierwszą platformą zarządzania danymi na polskim rynku, która zdecydowała się na dodatkowy krok, jakim jest weryfikacja segmentów odbiorców przez stronę trzecią i planuje przeprowadzać ten test na innych dostawcach danych przynajmniej raz na kwartał.

Netsprint planuje również wykorzystać Digital Ad Ratings do sprawdzenia dokładności swoich algorytmów predykcyjnych oraz do określenia najlepiej działającego algorytmu, który trafi do ich systemu.

Kontynuuj przeglądanie podobnych spostrzeżeń

Nasze produkty mogą pomóc Tobie i Twojej firmie

  • Opinia konsumentów i mediów

    Uzyskaj dostęp do syndykowanych i niestandardowych badań konsumenckich, które pomogą Ci kształtować skuteczną markę, reklamę i marketing....

  • NCSolutions

    Maksymalizacja skuteczności reklam CPG dzięki danym umożliwiającym lepszą segmentację, optymalizację i osiąganie wyników opartych na sprzedaży.