02_Elements/Icons/ArrowLeft Powrót do Insight
Spostrzeżenia > Media

Czas leci: Dorośli w USA spędzają teraz prawie pół dnia na interakcji z mediami

5 minut czytania | lipiec 2018 r.

Świat nigdy nie był bardziej połączony, a amerykańscy odbiorcy nigdy nie mieli tak wielu możliwości dostępu do treści, jak obecnie. Krótko mówiąc, konsumenci w USA wydają się nie mieć dość treści, a możliwości dotarcia do nich przez marketerów, choć fragmentaryczne, są zbyt dobrą okazją, by ją przegapić.

Dorośli Amerykanie spędzają ponad 11 godzin dziennie słuchając, oglądając, czytając lub ogólnie obcując z mediami

Według raportu Nielsen Total Audience Report z pierwszego kwartału 2018 roku, prawie połowa dnia dorosłych poświęcona jest na konsumpcję tych treści. W rzeczywistości dorośli Amerykanie spędzają ponad 11 godzin dziennie na słuchaniu, oglądaniu, czytaniu lub ogólnej interakcji z mediami. Za tym skokiem stoją rosnące wykorzystanie nowych platform, a także młodsze, wielokulturowe pokolenia, które je wykorzystują.

Ilość osób korzystających z tradycyjnych platform utrzymywała się na stosunkowo stałym poziomie, gdy spojrzymy głębiej na dane. Oglądalność telewizji na żywo i telewizji przesuniętej w czasie oraz radia pozostała niezmienna w ciągu badanych kwartałów - co świadczy o względnej stabilności tych podstawowych platform medialnych. Samo radio dociera co tydzień do 92% dorosłych; telewizja na żywo i przesunięta w czasie ma tygodniowy zasięg 88%.

Ogólnie rzecz biorąc, telewizja na żywo i przesunięta w czasie, nawet przy uwzględnieniu sezonowych wahań w oglądalności, nadal stanowi większość korzystania z mediów przez dorosłych, z czterema godzinami i 46 minutami spędzonymi z platformą codziennie w pierwszym kwartale 2018 r.

Ale nowsze platformy, które pojawiły się w wyniku dostępności Internetu i rosnącej łączności konsumentów, są ostatecznie za wzrostem wykorzystania mediów. Na przykład urządzenia podłączone do telewizora, takie jak konsole do gier wideo i urządzenia podłączone do Internetu (Google Chromecast, Apple TV, Amazon Fire TV, aplikacje Smart TV itp.), pozwalają odbiorcom korzystać z ich połączeń internetowych i uzyskać dostęp do skarbnicy treści, z którymi można wchodzić w interakcje do woli. Od czwartego kwartału 2017 r. do pierwszego kwartału 2018 r., dzienny czas spędzany na tych urządzeniach przez dorosłych wzrósł o pięć minut do około 40 minut. Konkretnie, 14 z tych minut poświęcone jest konsolom do gier, podczas gdy 26 należy do urządzeń podłączonych do internetu.

Korzystanie z technologii cyfrowych odgrywa coraz większą rolę wśród dorosłych amerykańskich konsumentów. Platformy cyfrowe - pomyśl o komputerach, smartfonach i tabletach - stały się głównym katalizatorem tej częstej ekspozycji na treści. W pierwszym kwartale 2018 roku konsumenci spędzali trzy godziny i 48 minut dziennie na nośnikach cyfrowych. Jest to wzrost o 13 minut w stosunku do poprzedniego kwartału, a 62% tego czasu przypisuje się do korzystania z aplikacji/stron internetowych na wszechobecnym smartfonie.

DEMO W FOTELU KIEROWCY

Historycznie, demografia była głównym czynnikiem w określaniu wykorzystania mediów. Starsze pokolenia mają tendencję do opierania się bardziej na tradycyjnych mediach, podczas gdy młodsze pokolenia są często wczesnymi użytkownikami rodzącej się technologii. W miarę jak technologia się przyjmowała i stawała się uniwersalna, "podążała" w górę przez dema. Choć starsze pokolenia spędzają najwięcej czasu z mediami (dorośli w wieku 35-49 lat spędzają ponad 11 godzin dziennie, podczas gdy dorośli w wieku 50-64 lat robią to w ciągu prawie 13 godzin), to młodsze pokolenia przodują w korzystaniu z urządzeń telewizyjnych i cyfrowych. Radio jest wyjątkowo odporne na wpływ wieku. Stanowi ono niezmiennie 14-17% dziennego korzystania z mediów.

Młodzi dorośli w wieku 18-34 lat spędzają 43% czasu na konsumpcji mediów na platformach cyfrowych. Prawie jedna trzecia czasu spędzanego z mediami (29%) pochodzi z aplikacji/stron internetowych na smartfonie - najwięcej spośród wszystkich badanych pokoleń.

Ich udział w korzystaniu z urządzeń podłączonych do telewizji (14%) jest dwukrotnie wyższy niż udział wszystkich dorosłych w wieku 18+ i siedmiokrotnie wyższy niż udział dorosłych w wieku powyżej 65 lat. Ci młodzi ludzie wyprzedzają inne pokolenia pod względem codziennego korzystania z urządzeń podłączonych do telewizora o godzinę i 15 minut - prawie pół godziny więcej niż przeciętny dorosły.

Jak więc rasa lub pochodzenie etniczne wpływa na zachowania w mediach?

Przy szybko zmieniającym się krajobrazie rasowym/etnicznym Stanów Zjednoczonych, wielokulturowi konsumenci napędzają zmiany w krajobrazie medialnym, a młodsze pokolenia są bardziej zróżnicowane niż ich rodzice i dziadkowie.

Dorośli Latynosi ponad indeks na urządzeniach podłączonych do telewizji w porównaniu z ogółem dorosłych, spędzają prawie 45 minut na konsolach do gier i urządzeniach podłączonych do internetu. Azjatyccy Amerykanie pomagają w prowadzeniu szarży na platformach cyfrowych, ponieważ spędzają ponad 4 godziny dziennie korzystając z internetu na komputerze i aplikacji/stron na smartfonach i tabletach.

Pod względem ogólnego wykorzystania, czarni dorośli 18+ średnio konsumują prawie 13 i pół godziny mediów dziennie - prawie dwie i pół godziny więcej niż przeciętny dorosły w USA. Czarni dorośli są największymi użytkownikami mediów na wszystkich rodzajach platform, zwłaszcza telewizji na żywo. Jeśli chodzi o korzystanie z aplikacji i stron internetowych na smartfonach, spędzają oni na nich 2 godziny i 46 minut dziennie, najwięcej ze wszystkich grup.

TREŚCI WIDEO (I MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH) SĄ KRÓLEM

Tak więc konsumenci wchodzą w coraz większą interakcję z mediami - ale co dokładnie robią?

W raporcie Nielsen Total Audience Report z pierwszego kwartału 2018 roku sprawdzono również, w jaki sposób treści wideo i korzystanie z mediów społecznościowych stały się coraz bardziej istotne w docieraniu do współczesnych odbiorców.

Platformy wykorzystujące treści wideo stanowią znaczną część czasu spędzanego z mediami. Ogólny czas korzystania z wideo spędzony z telewizorem, komputerowym wideo i korzystaniem z aplikacji/stron wideo na smartfonach i tabletach - wyniósł prawie sześć godzin dziennie dla dorosłych mieszkańców USA w pierwszym kwartale 2018 roku. W porównaniu z poprzednim kwartałem ten czas oglądania wzrósł o 11 minut, przy czym sześć z tych minut pochodziło z urządzeń podłączonych do telewizora.

Oprócz wideo, sieci społecznościowe zaczynają wpływać na krajobraz treści. Podczas gdy media społecznościowe już przekształciły sposób, w jaki ludzie łączą się ze sobą, skutecznie stały się czynnikiem dla głównych platform w tworzeniu i monetyzacji treści premium. Dorośli 18+ spędzali średnio 45 minut dziennie na mediach społecznościowych w pierwszym kwartale 2018 roku, przy czym większość tego czasu pochodziła ze smartfonów.

Nie jest tajemnicą, że smartfony, z całą swoją wygodą i dostępnością, która dosłownie mieści się w kieszeni, są silnikiem napędzającym korzystanie z mediów społecznościowych przez konsumentów. Według badania Nielsen MediaTech Trender z pierwszego kwartału 2018 roku, 64% dorosłych użytkowników smartfonów, którzy oglądają treści wideo w ramach serwisów/aplikacji społecznościowych, robi to przynajmniej raz dziennie. Liczba ta skacze do 72%, gdy przyjrzymy się enigmatycznemu demografowi 18-34.

Aby uzyskać dodatkowe spostrzeżenia, pobierz raport Nielsen Total Audience Q1 2018.

Kontynuuj przeglądanie podobnych spostrzeżeń

Nasze produkty mogą pomóc Tobie i Twojej firmie

  • Opinia konsumentów i mediów

    Uzyskaj dostęp do syndykowanych i niestandardowych badań konsumenckich, które pomogą Ci kształtować skuteczną markę, reklamę i marketing....

  • NCSolutions

    Maksymalizacja skuteczności reklam CPG dzięki danym umożliwiającym lepszą segmentację, optymalizację i osiąganie wyników opartych na sprzedaży.