Przejdź do treści
02_Elements/Icons/ArrowLeft Powrót do Insight
Insights > Audiences

What You See Isn't What You Get: Rola mediów w rasizmie antyazjatyckim

5 minut czytania | Marzec 2021

Od ataków na chińskich robotników w 1885 roku do ponad 3000 antyazjatyckich incydentów nienawiści w ostatnim roku, ataki na społeczność a zjatycką nie są niczym nowym. Ale choć nie jest to pierwszy raz w historii USA, kiedy społeczność azjatycka stała się obiektem przemocy, ostatnie badania pokazują, że ilość i kontekst obecności w telewizji danej grupy tożsamościowej odgrywa rolę w uczeniu się - i oduczaniu - rasistowskich stereotypów, które krzywdzą Azjatów. 

Jednym z wyraźnych wyzwań dla przełamywania stereotypów jest wykluczenie zróżnicowanych doświadczeń Azjatów z treści telewizyjnych w USA. Dodając do tego zakłócenia w harmonogramach produkcji w 2020 roku, Gracenote Inclusion Analytics ujawnia, że udział w ekranie* dla Azjatów i mieszkańców Wysp Pacyfiku (AAPI) pozostaje ograniczony. W szczególności, Azjaci wschodni i południowo-wschodni pojawili się w głównych rolach w telewizji w ułamku ich obecności w populacji USA.

Azjaci, Amerykanie i Pacyfiści Udział w rynku

Po ponad roku życia z zakłóceniami i zagrożeniem związanym z COVID-19, nasza zwiększona konsumpcja mediów nadal oferuje dwa podstawowe paralele reprezentacji Azjatów i Wysp Pacyfiku (AAPI) w telewizji - nagłówki wiadomości i komentarze stygmatyzujące pandemię jako "chiński" lub "Wuhan" wirus i role telewizyjne, które utrwalają "mit mniejszości modelowej".

Ale reprezentacja w programach telewizyjnych nie jest jedynym miejscem, gdzie potrzebny jest postęp. Ostatnie badania opublikowane w PubMed przez grupę naukowców wykazały, że zwiększona retoryka mediów w odpowiedzi na pandemię odegrała bezpośrednią rolę w eskalacji przemocy i uprzedzeń wobec Azjatów. Badacze znaleźli bezpośrednią korelację w zwiększonym użyciu w mediach terminów takich jak "China Virus" i "Kung Flu" ze wzrostem uprzedzeń wobec Azjatów. Do tego stopnia, że po latach spadku tych nastrojów, pierwsze tygodnie relacji z pandemii z użyciem tego rasistowskiego języka w mediach były na tyle silne, że zniwelowały ponad trzy lata wcześniejszych spadków. Język ten bezpośrednio przywołał i uaktywnił długą historyczną spuściznę kojarzącą Azjatów z chorobami i ksenofobicznym strachem sięgającym "Żółtego zagrożenia". 

Badania Nielsena pokazują, że główne tematy, które pojawiają się w treściach telewizyjnych zawierających talenty z Azji Wschodniej, Południowej lub Południowo-Wschodniej na ekranie, najczęściej mają związek z lekarzami, urzędami, salami sądowymi oraz odwagą i męstwem podczas niebezpiecznych misji. Treści eksplorujące codzienną azjatycko-amerykańską rodzinę mogą być trudne do zdobycia. W Hollywood, długotrwałe bariery sprawiają, że opcje reprezentacji AAPI są ograniczone, jak wyjaśnia producent Sanjay Sharma, założyciel i dyrektor generalny Marginal MediaWorks: "Kiedy proponujemy azjatycki serial, często słyszymy, jak szefowie branży mówią: " Mamy już azjatycki sitcom w przygotowaniu", tak jakby to rozwiązywało problem różnorodności i byłoby szaleństwem mieć dwa lub więcej. Kiedy proszę ich o zastanowienie się nad składem ich portfolio, prawie zawsze są to głównie biali. Oczywiście chcemy parytetu w reprezentacji, ale ważniejsze są reprezentacje unormowane i niestereotypowe - chcemy być postrzegani jako osoby ludzkie i złożone."

Retoryka wokół koronawirusa to jedna skrajność, ale ograniczanie reprezentacji Azjatów w telewizji tylko do najbardziej udanych portretów może również utrwalać szkodliwe stereotypy. Podczas gdy kariera i osiągnięcia ekonomiczne są często eksponowane w ekranowej reprezentacji Azjatów, ta narracja jest tylko częścią wielowiekowej historii w USA. Próby i triumfy na drodze do takiego sukcesu są często pomijane: walka o obywatelstwo, przełomowe bitwy prawne o równość edukacji sięgające 1800 roku i, oczywiście, podtrzymywanie przestępstw z nienawiści wobec społeczności AAPI na ulicach publicznych, w domach modlitwy, a teraz w osiedlowych spa.

Podczas gdy badania Nielsena potwierdzają, że reprezentacja społeczności AAPI jest powyżej parytetu w programach telewizyjnych, branża musi wziąć pod uwagę różnorodność kontekstu, w którym społeczność ta jest przedstawiana. Zarówno dla Azjatów, którzy przebywają w USA od pokoleń, jak i dla rdzennych mieszkańców Wysp Pacyfiku, ograniczone role i fabuły, które skupiają się na "dobrych" imigrantach, są również niepokojące. Przy udziale w ekranie talentu AAPI na poziomie mniejszym niż 1% w najlepszych programach kablowych i poniżej parytetu w streamingu, wąska reprezentacja medialna nadal karmi "wiecznego obcokrajowca" uprzedzeniem wśród wielu innych Amerykanów. Ten szkodliwy stereotyp osłabia Azjatów jako "prawdziwych" Amerykanów i odzwierciedla historię zalegalizowanej dyskryminacji i usankcjonowanego przez państwo rasizmu wobec Azjatów, takich jak ustawa o wykluczeniu Chin z 1882 roku i internowanie Japończyków podczas II wojny światowej.

Azjaci są częścią Ameryki i są nieodłącznym elementem amerykańskiej gospodarki, jak również naszej kultury. Wielu Azjatów jest na pierwszej linii frontu w walce z pandemią: jedna z 11 pielęgniarek jest pochodzenia AAPI. Ich środki do życia również ucierpiały. Liczba aktywnych azjatyckich właścicieli firm spadła o 26% między lutym a kwietniem ubiegłego roku. Liczba Azjatów w gospodarstwach domowych zarabiających ponad 50 000 dolarów spadła wraz z rozpoczęciem pandemii w porównaniu ze wzrostem o 3% dla ogółu Amerykanów, według Nielsen TV Universe Estimates. Telewizja ma możliwość poszerzenia historii opowiadanych o społeczności AAPI i wyeliminowania narracji, które podsycają uprzedzenia i przemoc. Nadszedł czas, aby treści ekranowe o Azjatach odzwierciedlały więcej z ich życia i różnorodnego wkładu w #StopAsianHate.

*Share of screen: Reprezentacja grup tożsamościowych (np. Azjaci, kobiety, LGBTQ) wśród 10 najlepszych powtarzających się członków obsady w programach telewizyjnych.

Dodatkowe zasoby

Nadzieja i działanie: Rosnący wpływ Azjatyckich Amerykanów

Odwiedź naszą stronę społeczności a zjatyckiej, aby dowiedzieć się więcej o populacji azjatyckiej i przełamywaniu stereotypów.

Kontynuuj przeglądanie podobnych spostrzeżeń