Centrum wiadomości >

Nieznaczny spadek wydatków netto na media w I półroczu 2015 r: -0.9%

3 minuty czytania | październik 2015 r.

Rozwój dzięki internetowi, poza domem i kinem

DIEMEN - 19 października 2015 - Pomimo ożywienia gospodarczego, wydatki netto na media w Holandii spadły nieznacznie w pierwszej połowie 2015 roku o 0,9% do 1,78 mld euro. Internet, out-of-home i kino odnotowały wzrost przychodów z reklam, wszystkie inne typy mediów musiały się zmierzyć ze spadkiem wydatków na media w pierwszych sześciu miesiącach 2015 roku. Wynika to z raportu półrocznego Netto Media Spending 2015, który Nielsen opublikuje już wkrótce.

Kształtowanie się wydatków netto na media w pierwszych sześciu miesiącach 2015 roku stało w sprzeczności z ożywieniem gospodarczym, które ożywiło się pod impulsem spadającej ceny ropy naftowej. W efekcie wzrosły wydatki konsumentów, co przełożyło się na dodatnie zaufanie konsumentów. Zaufanie producentów było już pozytywne. Ożywienie gospodarcze było napędzane nie tylko przez eksport, ale także przez rosnącą konsumpcję, podnoszące się inwestycje przedsiębiorstw oraz silne ożywienie w kluczowych sektorach, takich jak budownictwo i rynek mieszkaniowy. Mimo to budżety medialne reklamodawców skurczyły się.

Wzrost wydatków na media netto w Internecie nieco przesłonił rozwój całego rynku. Choć wzrost internetu był o połowę mniejszy i wyniósł 7% w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej, to bez internetu całkowite wydatki na media netto spadłyby o ponad 5%. Częściowo winę za to ponosiły telewizja i radio. Obie odnotowały bardzo pozytywną pierwszą połowę 2014 roku z silnym wzrostem odpowiednio 6,7% i 8,5%. W pierwszej połowie 2015 roku ten obraz nagle wyglądał zupełnie inaczej: telewizja straciła ponad 4%, radio nawet prawie 5%.

Media drukowane pozostały w kącie, gdzie spadają ciosy. Gazety zanotowały spadek przychodów reklamowych o ponad 8%. To mniej niż spadek o prawie 14% w analogicznym okresie ubiegłego roku. Również magazyny publiczne ponownie musiały się przekonać, że reklamodawcy zarezerwowali mniejszy budżet na reklamy drukowane. Przy 8,5% spadku było to nieco mniej niż rok wcześniej (-10%). Przy -12,5% gazety obwoźne, podobnie jak w poprzednich latach, zanotowały ostry spadek wydatków reklamowych.

Z kolei out of home już czwarte półrocze z rzędu odnotowało wzrost wydatków na media netto. Po wzroście o 3 proc. w pierwszych sześciu miesiącach i 4,5 proc. w drugiej połowie 2014 r., wzrost utrzymał się również w pierwszej połowie 2015 r: 4.6%. Zdecydowanie największy wzrost miał miejsce w kinie - ponad 50%, częściowo dzięki silnemu 12% wzrostowi frekwencji w kinach oraz dwóm dużym holenderskim produkcjom (Gooische Vrouwen 2 i Michiel de Ruyter).

O badaniu wydatków na media w sieci

Aby obliczyć wydatki medialne netto, Nielsen dwa razy w roku przeprowadza badania wśród wydawców i operatorów medialnych w Holandii. Prosi o podanie dochodów z reklamy netto w danym roku. Nielsen sumuje te oświadczenia, aby uzyskać całkowitą liczbę dla każdego rodzaju medium. Tam, gdzie to konieczne, liczby są ważone i ekstrapolowane, aby dać jak najpełniejszy obraz rzeczywistej wielkości wydatków medialnych netto na dany typ medium i rynku.

Wydatki netto na media w pierwszej połowie 2015 roku i porównanie ich z wydatkami w pierwszej połowie 2014 roku opierają się na następujących typach mediów: telewizja, radio, kino, internet, prasa codzienna, magazyny h-a-h, magazyny publiczne i out of home.

Nad Nielsenem

Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) to globalna firma zarządzająca wynikami, która zapewnia wgląd w zachowania konsumentów w zakresie oglądania i kupowania. Dział "Watch" firmy Nielsen świadczy usługi pomiaru oglądalności i słuchalności na rzecz mediów i reklamodawców w odniesieniu do wszystkich urządzeń, na których konsumowane są treści - wideo, audio i tekst. Dział "Buy" oferuje producentom i sprzedawcom detalicznym towarów pakowanych jedyne w branży globalne spojrzenie na pomiar wydajności sprzedaży detalicznej. Integrując informacje z obu segmentów z innymi źródłami danych, Nielsen dostarcza swoim klientom pomiarów i analiz, które pomagają poprawić wyniki biznesowe. Nielsen, firma z listy S&P 500, działa w ponad 100 krajach, reprezentując ponad 90% światowej populacji. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź www.nielsen.com.

KONTAKT: 

Berry Punt, berry.punt@nielsen.com

####