Przejdź do treści
Centrum informacyjne >

Nieznaczny spadek wydatków netto na media w I półroczu 2015 r: -0.9%

3 minuty czytania | październik 2015 r.

Rozwój w Internecie, poza domem i w kinie

DIEMEN - 19 października 2015 r. - Pomimo ożywienia gospodarczego, wydatki netto na media w Holandii nieznacznie spadły w pierwszej połowie 2015 r. o 0,9% do 1,78 mld euro. Internet, out-of-home i kino odnotowały wzrost przychodów z reklam, wszystkie inne rodzaje mediów musiały zmierzyć się ze spadkiem wydatków na media w pierwszych sześciu miesiącach 2015 r. Wynika to z raportu półrocznego Netto Media Spending 2015, który Nielsen opublikuje wkrótce.

Kształtowanie się wydatków netto na media w pierwszych sześciu miesiącach 2015 r. było sprzeczne z ożywieniem gospodarczym, które ożywiło się pod wpływem impulsu w postaci spadku cen ropy naftowej. W rezultacie wzrosły wydatki konsumentów, co przełożyło się na wzrost zaufania konsumentów. Zaufanie producentów już wcześniej było pozytywne. Ożywienie gospodarcze było napędzane nie tylko przez eksport, ale także przez rosnącą konsumpcję, wzrost inwestycji biznesowych oraz silne ożywienie w kluczowych sektorach, takich jak budownictwo i rynek mieszkaniowy. Mimo to budżety medialne reklamodawców zmniejszyły się.

Wzrost wydatków na media netto w Internecie nieco przesłonił rozwój całego rynku. Chociaż wzrost wydatków na Internet był o połowę niższy i wyniósł 7% w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej, to bez Internetu całkowite wydatki na media netto spadłyby o ponad 5%. Częściowo winę za ten stan rzeczy ponoszą telewizja i radio. W pierwszej połowie 2014 r. oba te sektory odnotowały bardzo dobre wyniki, osiągając silny wzrost odpowiednio o 6,7% i 8,5%. W pierwszej połowie 2015 r. obraz ten nagle stał się zupełnie inny: telewizja straciła ponad 4%, a radio nawet prawie 5%.

Media drukowane pozostały w narożniku, gdzie spadają ciosy. Wpływy z reklam w gazetach spadły o ponad 8%. Jest to mniej niż spadek o prawie 14% w tym samym okresie ubiegłego roku. Czasopisma ogólnodostępne również musiały ponownie przekonać się, że reklamodawcy zarezerwowali mniejszy budżet na reklamę drukowaną. Spadek ten, wynoszący 8,5%, był nieco mniejszy niż rok wcześniej (-10%). Podobnie jak w poprzednich latach, gwałtowny spadek wydatków na reklamę odnotowały gazety codzienne (-12,5%).

Z kolei w sektorze out of home odnotowano wzrost wydatków netto na media już czwarte półrocze z rzędu. Po wzroście o 3% w pierwszych sześciu miesiącach i 4,5% w drugiej połowie 2014 r., wzrost utrzymał się również w pierwszej połowie 2015 r: 4.6%. Zdecydowanie największy wzrost nastąpił w kinach - o ponad 50%, częściowo dzięki silnemu, 12-procentowemu wzrostowi frekwencji w kinach oraz dwóm dużym holenderskim produkcjom (Gooische Vrouwen 2 i Michiel de Ruyter).

O badaniu wydatków na media netto

Aby obliczyć wydatki netto na media, firma Nielsen przeprowadza dwa razy do roku badania wśród wydawców i operatorów mediów w Holandii. Prosi o podanie dochodu netto z reklam w danym roku. Nielsen agreguje te oświadczenia, aby uzyskać całkowitą liczbę dla każdego rodzaju medium. Tam, gdzie to konieczne, dane są ważone i ekstrapolowane, aby uzyskać jak najpełniejszy obraz rzeczywistej wielkości wydatków netto na media w podziale na typy mediów i na rynek.

Wydatki netto na media w pierwszej połowie 2015 r. i porównanie ich z wydatkami w pierwszej połowie 2014 r. opierają się na następujących typach mediów: telewizja, radio, kino, internet, prasa codzienna, czasopisma h-a-h, czasopisma ogólnodostępne i out of home.

Nad Nielsenem

Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) jest globalną firmą zarządzającą wynikami, która dostarcza informacji na temat zachowań konsumentów w zakresie oglądania i kupowania. Dział "Watch" firmy Nielsen świadczy usługi pomiaru oglądalności i słuchalności na rzecz mediów i reklamodawców w odniesieniu do wszystkich urządzeń, na których konsumowane są treści - wideo, audio i tekstowe. Dział "Buy" oferuje producentom i sprzedawcom detalicznym towarów pakowanych jedyne w branży globalne spojrzenie na pomiary wyników sprzedaży detalicznej. Integrując informacje z obu segmentów z innymi źródłami danych, Nielsen dostarcza swoim klientom pomiarów i analiz, które pomagają poprawić wyniki biznesowe. Firma Nielsen, należąca do indeksu S&P 500, działa w ponad 100 krajach, reprezentując ponad 90% światowej populacji. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.nielsen.com.

KONTAKT: 

Berry Punt, berry.punt@nielsen.com

####