Centrum wiadomości >

Zachowaj spokój i sięgnij po telefon: 53% konsumentów na świecie odczuwa niepokój, gdy w pobliżu nie ma ich urządzenia mobilnego

4 minuty czytania | październik 2016 r.

Nowy raport dotyczący mobilnych zakupów i płatności bankowych rzuca światło na zachowania mobilne konsumentów na całym świecie oraz na to, jak urządzenia mobilne zmieniają handel detaliczny, bankowość i rozrywkę

Nowy Jork, NY - 11 października 2016 - Zmagania są prawdziwe. W coraz bardziej połączonym świecie, w którym wiadomości, zakupy detaliczne, bankowość i rozrywka są dostępne 24/7 na różnych urządzeniach mobilnych, strach przed przegapieniem (FOMO) jest uzasadnionym zjawiskiem. Według opublikowanego dziś raportu Nielsen Mobile Shopping, Banking and Payment, 53% globalnych konsumentów twierdzi, że odczuwa niepokój, gdy ich urządzenia mobilne nie są pod ręką. Dwie trzecie (56%) nie wyobraża sobie życia bez urządzeń mobilnych, a 70% twierdzi, że ich urządzenia mobilne sprawiają, że ich życie jest lepsze. Dwie trzecie globalnych respondentów zgadza się, że interakcje twarzą w twarz są zastępowane elektronicznymi, ale to może nie być problemem, ponieważ prawie połowa (47%) twierdzi, że i tak woli pisać SMS-y niż rozmawiać.

Podczas gdy urządzenia mobilne zmieniły sposób, w jaki się komunikujemy i pozostajemy ze sobą w kontakcie, zrewolucjonizowały również świat handlu detalicznego i bankowości, ponieważ zapewniają włączenie finansowe dla szacowanych 2 miliardów "nieubankowionych" konsumentów na całym świecie. Szacuje się, że wzrost dostępu do płatności bezgotówkowych doprowadzi do 10 bilionów dolarów dodatkowych wydatków konsumenckich w ciągu następnej dekady, według The Demand Institute, prowadzonego wspólnie przez Nielsena i The Conference Board.

"Handel mobilny ma ogromne implikacje dla całego ekosystemu handlu detalicznego" - powiedział Stuart Tagg, Financial Services Leader, Nielsen Europe. "Urządzenia mobilne nie tylko wprowadzają nowych konsumentów do nowoczesnej, połączonej gospodarki, ale także umożliwiają bardziej spersonalizowane doświadczenia, ponieważ produkty i usługi mogą być lepiej dopasowane do zachowań, potrzeb i preferencji. Ale prowadzenie wyższej adopcji i wykorzystania zaczyna się od głębokiego zrozumienia, w jaki sposób konsumenci dokonują zakupów i transakcji w cyfrowym świecie, a następnie wykorzystania tego zrozumienia do projektowania strategii wokół ich nawyków i preferencji."

Najważniejsze wnioski z raportu Nielsen Mobile Shopping, Banking and Payment:

  • W skali globalnej urządzenia mobilne są niezbędnymi narzędziami do robienia zakupów w celu porównywania cen (53%), wyszukiwania informacji o produktach (52%), poszukiwania kuponów lub ofert (44%), podejmowania lepszych decyzji zakupowych (42%), przyspieszania lub usprawniania zakupów (41%) oraz kupowania produktów (38%). Na całym świecie 38% respondentów twierdzi, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy dokonało zakupu produktu lub usługi za pomocą urządzenia mobilnego, a 34% twierdzi, że w tym samym okresie skorzystało z aplikacji mobilnej do dokonania zakupu. Region Azji i Pacyfiku ma najwyższe wskaźniki zakupów mobilnych. Połowa respondentów w Chinach (50%) oraz mniej więcej połowa w Indiach (49%), Korei Południowej (47%) i Wietnamie (46%) twierdzi, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy dokonała zakupu produktu lub usługi za pomocą urządzenia mobilnego.
  • W skali globalnej działania związane z bankowością mobilną, takie jak dostęp do informacji o rachunku (47%) i płacenie rachunków (42%) są bardziej powszechne niż przelewanie pieniędzy między rachunkami bankowymi (36%). Kraje o najwyższych deklarowanych przez siebie wskaźnikach uczestnictwa w bankowości mobilnej są zróżnicowane, w tym Chiny, RPA, Wenezuela i Indie oraz Szwecja.
  • Na całym świecie nieco ponad jedna czwarta respondentów (27%) twierdzi, że jest bardzo prawdopodobne, że skorzysta z banku obsługującego wyłącznie urządzenia mobilne za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Bankowość mobilna jest najbardziej popularna w krajach rozwijających się, w których istnieje duża liczba ludności nieubankowionej, a wskaźniki korzystania z niej są najwyższe w Indiach (46%), Indonezji (37%), Meksyku (34%) i Turcji (34%).
  • Tylko 28% globalnych respondentów jest wysoce skłonnych do korzystania z płatności mobilnych w barach, restauracjach lub sklepach detalicznych, przy czym wskaźniki te są najwyższe w Indiach (46%) i Chinach (45%).

Kliknij tutaj, aby pobrać pełny raport.

O METODOLOGII BADANIA NIELSEN GLOBAL

Badanie Nielsen Mobile Shopping, Banking and Payment Survey zostało przeprowadzone w dniach 1-23 marca 2016 r. i przepytało ponad 30 000 respondentów online w 63 krajach w regionie Azji i Pacyfiku, Europy, Ameryki Łacińskiej, Bliskiego Wschodu/Afryki i Ameryki Północnej, aby zrozumieć, jak urządzenia mobilne wpływają na trzy odrębne, ale połączone ze sobą czynności: zakupy, bankowość i płatności. Firma Nielsen zbadała rodzaje mobilnych zakupów, bankowości i płatności, w które obecnie angażują się respondenci oraz ich prawdopodobieństwo uczestnictwa w nich w przyszłości. Zbadaliśmy również bariery dla bankowości mobilnej i płatności, a także bodźce, które zachęciłyby do szerszego stosowania. Próba obejmuje internautów, którzy zgodzili się wziąć udział w badaniu, a jej wielkość została ustalona na podstawie wieku i płci dla każdego kraju. Próba jest ważona tak, aby była reprezentatywna dla konsumentów internetowych w poszczególnych krajach. Ponieważ próba opiera się na osobach, które zgodziły się wziąć w niej udział, nie można oszacować teoretycznego błędu próby. Jednak próba probabilistyczna o podobnej wielkości miałaby margines błędu ±0,6% na poziomie globalnym. Badanie Nielsena opiera się wyłącznie na zachowaniu respondentów posiadających dostęp do Internetu. Wskaźniki penetracji Internetu różnią się w zależności od kraju. Nielsen stosuje minimalny standard raportowania wynoszący 60% penetracji Internetu lub 10 milionów populacji online w celu włączenia do badania.

O NIELSEN

Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) jest globalną firmą zarządzającą wydajnością, która zapewnia kompleksowe zrozumienie tego, co konsumenci oglądają i kupują. Segment Watch zapewnia klientom z sektora mediów i reklamy usługi pomiaru Nielsen Total Audience na wszystkich urządzeniach, na których konsumowane są treści wideo, audio i tekst. Segment Buy oferuje producentom i detalistom pakowanych dóbr konsumpcyjnych jedyne w branży globalne spojrzenie na pomiar efektywności sprzedaży detalicznej. Integrując informacje z segmentów Watch i Buy oraz innych źródeł danych, Nielsen zapewnia swoim klientom zarówno światowej klasy pomiary, jak i analizy, które pomagają poprawić wyniki. Nielsen, firma z listy S&P 500, prowadzi działalność w ponad 100 krajach, które obejmują ponad 90% światowej populacji. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.nielsen.com.

KONTAKT

Meg Chari, meg.chari@nielsen.com, 647.308.5447