Centrum wiadomości >

Zachowaj spokój i oglądaj wideo: Globalne badanie tradycyjnej telewizji i streamingu pokazuje, że większość konsumentów nie planuje odcięcia się od sieci

4 minuty czytania | marzec 2016 r.

Więcej konsumentów na świecie uzupełnia tradycyjną telewizję, niż z niej rezygnuje

Nowy Jork NY - 16 marca 2016 - Pomimo szybko ewoluującego krajobrazu medialnego, w którym konsumenci mają większy niż kiedykolwiek wybór w sposobie konsumpcji rozrywki wideo, tradycyjna telewizja nadal króluje jako preferowana platforma na całym świecie. Nowe dane Nielsena pokazują, że nieco ponad jedna czwarta globalnych respondentów online (26%) twierdzi, że płaci za oglądanie programów telewizyjnych lub VOD poprzez subskrypcję dostawcy usług online, takich jak Hulu, Netflix lub Amazon, w porównaniu z 72%, którzy twierdzą, że płacą za oglądanie poprzez tradycyjne połączenie telewizyjne. Ameryka Północna oraz Azja i Pacyfik są liderami w tej dziedzinie - 35% respondentów w Ameryce Północnej i 32% w Azji i Pacyfiku wskazuje, że płaci dostawcy usług online za treści programowe. Samodzielne korzystanie z usług w Europie jest znacznie poniżej średniej światowej, z odsetkiem odpowiedzi wynoszącym 11%. Nieco ponad jedna piąta respondentów w Ameryce Łacińskiej i na Bliskim Wschodzie/Afryce twierdzi, że wykupuje abonament u dostawcy usług internetowych (po 21%).

"Dzisiejszy krajobraz medialny jest złożony, ale wzrost usług programowych wideo na żądanie może stworzyć możliwości dla wszystkich graczy w ekosystemie medialnym" - powiedziała Megan Clarken, prezes, Nielsen Product Leadership. "Zarówno dla widzów, reklamodawców, jak i dostawców treści, przewagę zapewni dogłębne i żywe zrozumienie nie tylko tego, jak zmienia się dynamika oglądania przez konsumentów, ale dlaczego się zmienia. Dwie rzeczy nigdy nie były prawdziwsze niż dziś: Treść zawsze będzie królem, a konsumenci będą nadal domagać się większej kontroli i personalizacji doświadczeń związanych z oglądaniem. Dostawcy, którzy przekraczają standardy na obu frontach, będą mieli przewagę."

W ramach globalnego badania Nielsen Video-on-Demand Survey przepytano ponad 30 000 respondentów online w 61 krajach w celu zbadania światowych nastrojów dotyczących oglądania VOD i metod reklamy. Liczba osób samodzielnie deklarujących oglądanie VOD jest znacząca. Prawie dwie trzecie globalnych respondentów (65%) w badaniu online twierdzi, że ogląda jakąś formę programów VOD, które obejmują treści długo- i krótkometrażowe.

PEŁEN STRUMIEŃ NAPRZÓD?

Większość respondentów biorących udział w globalnym badaniu online (68%) twierdzi, że nie planuje rezygnacji z dotychczasowych usług tradycyjnych na rzecz usług online, jednak prawie jedna trzecia (32%) deklaruje, że planuje odcięcie się od sieci. Największy odsetek respondentów odnotowano w regionie Azji i Pacyfiku, gdzie 44% respondentów planuje zrezygnować z usług kablowych lub satelitarnych na rzecz usług świadczonych wyłącznie online. Mniej niż jedna czwarta respondentów z Ameryki Łacińskiej (24%), Ameryki Północnej (22%) i Europy (17%) ma w planach rezygnację. Jednak według ostatnich badań Nielsena w USA, tylko bardzo niewielki odsetek osób, które wyraziły chęć rezygnacji z wielokanałowej usługi telewizji kablowej i satelitarnej, rzeczywiście to zrobił.

"Rosnąca popularność usług wideo tylko online będzie nadal wywierać presję na sieci oraz dostawców telewizji kablowej i satelitarnej, ale znaczące zastąpienie jednego przez drugie jest mało prawdopodobne" - powiedział Clarken. "Podczas gdy niektórzy konsumenci ograniczają korzystanie z tradycyjnych usług telewizyjnych, wielu z nich nie odłącza się od nich całkowicie. Dla większości widzów usługi online i tradycyjne nie wykluczają się wzajemnie, lecz uzupełniają. Co więcej, usługi online, sieci i dystrybutorzy wielokanałowych programów wideo stoją przed wieloma takimi samymi wyzwaniami, jak szybko zmieniające się preferencje konsumentów, nadmiar wyboru i rosnące koszty treści. W najbliższym czasie, cord shaving jest prawdopodobnie największym zagrożeniem, ponieważ konsumenci oceniają korzyści z usług premium lub sieci i rozważają szczuplejsze pakiety kanałów, które zapewniają lepsze dopasowanie do preferencji i portfela."

W obecnym środowisku medialnym, jedyną stałą jest zmiana. VOD może być jednym z nowszych uczestników fragmentacji, ale stanowi kontynuację dzikiej jazdy, w której przemysł znajduje się od ponad dekady. A tempo zmian raczej nie spadnie w najbliższym czasie. Zdobycie widzów jeszcze nigdy nie było tak trudne. Chociaż zmiany i niepewność mogą być trudne, dostawcy treści muszą pozostać zwinni, elastyczni i wyprzedzać wszelkie wyzwania, jakie pojawią się w przyszłości.

O METODOLOGII NIELSEN GLOBAL

Wyniki badania oparte są na danych pochodzących od respondentów posiadających dostęp do internetu w 61 krajach (o ile nie zaznaczono inaczej). Podczas gdy metodologia badania online pozwala na osiągnięcie ogromnej skali i globalnego zasięgu, daje ona perspektywę jedynie na zwyczaje istniejących użytkowników Internetu, a nie całej populacji - co jest szczególnie istotne w przypadku raportowania aktywności takich jak oglądanie wideo na żądanie. Na rynkach rozwijających się, gdzie penetracja internetu jest niższa, odbiorcy mogą być młodsi i bardziej zamożni niż ogół populacji danego kraju. Ponadto odpowiedzi w ankiecie oparte są na deklarowanych zachowaniach, a nie na rzeczywistych danych pomiarowych. Różnice kulturowe w odczuciach związanych z raportowaniem są prawdopodobnie czynnikami wpływającymi na perspektywy w poszczególnych krajach. Przedstawione wyniki nie próbują kontrolować ani korygować tych różnic; dlatego należy zachować ostrożność przy porównywaniu krajów i regionów, a zwłaszcza granic regionalnych.

O NIELSEN

Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) jest globalną firmą zarządzającą wydajnością, która zapewnia kompleksowe zrozumienie tego, co konsumenci oglądają i kupują. Segment Watch firmy Nielsen zapewnia klientom z branży medialnej i reklamowej usługi pomiaru Total Audience na wszystkich urządzeniach, na których konsumowane są treści - wideo, audio i tekst. Segment Buy oferuje producentom i detalistom pakowanych dóbr konsumpcyjnych jedyne w branży globalne spojrzenie na pomiar efektywności sprzedaży detalicznej. Integrując informacje z segmentów Watch i Buy oraz innych źródeł danych, Nielsen zapewnia swoim klientom zarówno światowej klasy pomiary, jak i analizy, które pomagają poprawić wyniki. Nielsen, firma z listy S&P 500, prowadzi działalność w ponad 100 krajach, które obejmują ponad 90% światowej populacji. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.nielsen.com

Kontakt

Andrew McCaskill: andrew.mccaskill@nielsen.com; +1 646 654 5577