Przejdź do treści
Centrum wiadomości > Firma

Nielsen wśród 250 organizacji, które dołączyły do akcji Ceo Action for Diversity and Inclusion

3 minuty czytania | Sierpień 2017 r.

Dyrektor generalny firmy Nielsen, Mitch Barns, dołączył do ponad 250 innych dyrektorów naczelnych, podpisując zobowiązanie "CEO Action for Diversity and Inclusion". zobowiązanie. Podejmując to zobowiązanie, prezesi umocnili swoje wspólne zaangażowanie na rzecz różnorodności i integracji oraz stworzyli wyjątkową okazję do współpracy w zakresie praktyk biznesowych, zaangażowania pracowników i kontynuowania dialogu pomiędzy różnymi firmami i organizacjami.

"Różnorodność i integracja są kluczowe dla wzrostu, siły i zdolności Nielsena do wprowadzania innowacji" - powiedział Mitch. "Wyniki pracy wykonanej przez nasz zespół ds. różnorodności i integracji oraz całą firmę udowodniły, że różnorodność talentów, umiejętności, doświadczeń i środowisk kulturowych czyni naszą firmę silniejszą".

Celem inicjatywy CEO Action for Diversity and Inclusion jest współpraca między branżami w celu zwiększenia zaangażowania pracowników, poprawy wyników firmy i napędzania wzrostu biznesu. Aby wdrożyć tę inicjatywę dotyczącą różnorodności i integracji, prezesi wchodzący w skład kolektywu zobowiązali się do następujących działań:

  1. Kontynuować tworzenie miejsc pracy, które wspierają otwarty dialog na temat złożonych, a czasem trudnych rozmów o różnorodności i integracji.
  2. Wdrożenie i rozszerzenie edukacji w zakresie nieświadomych uprzedzeń.
  3. Podziel się najbardziej znanymi i nieudanymi działaniami.

Zgodnie z tymi działaniami, świętowaliśmy już kilka kamieni milowych w naszych wysiłkach na rzecz zwiększenia różnorodności i integracji w firmie. Na początku tego roku znaleźliśmy się na liście DiversityInc. w prestiżowym rankingu Top 50 Companies for Diversity na miejscu nr 32. W tym roku uruchomiliśmy również naszą dziewiątą Employee Resource Group (ERG), MOSAIC w Wielkiej Brytanii. Poprzez nasze globalne oddziały ERG staramy się zapewnić tysiącom naszych pracowników na całym świecie forum do wymiany doświadczeń, uczestnictwa w działaniach na rzecz społeczności i współpracy z naszymi klientami. Ponadto, nasz wyjątkowy 15-miesięczny program Diverse Leadership Network niedawno świętował swoją trzecią klasę. trzecią klasę absolwentów. Jest to najbardziej zróżnicowany program rozwoju przywództwa w firmie, który zapewnia zaawansowanym liderom średniego szczebla możliwość uczenia się od starszych liderów w firmie, współpracy wśród rówieśników i wykorzystania tych umiejętności za pomocą praktyczne studia przypadków biznesowych.

Dzięki ponad 340 zaangażowaniom zewnętrznym (w tym sponsoringowi, wydarzeniom i przywództwu myślowemu) wspieramy również społeczności, którym służymy, dzieląc się naszymi różnorodnymi spostrzeżeniami z codziennymi konsumentami, liderami społeczności i urzędnikami państwowymi. Tworzymy coroczny zbiór raportów zatytułowany Diverse Intelligence Series, który jest pełen trendów konsumenckich i spostrzeżeń, które pomagają naszym klientom zrozumieć unikalne zachowania konsumpcyjne zróżnicowanych konsumentów. Ponadto wspieramy zróżnicowanych dostawców poprzez nasz program Supplier Diversity, zapewniając im dostęp i widoczność na wysokim szczeblu korporacyjnym, co jest niezbędne do dalszego napędzania rozwoju ich małych firm.

"W firmie Nielsen tworzymy kulturę, w której naprawdę uwzględniamy różnorodność pomysłów, doświadczeń, pochodzenia i niuansów kulturowych każdego z naszych pracowników na całym świecie, aby osiągać doskonałe wyniki dla naszych klientów i naszej własnej działalności" - powiedziała Angela Talton, Chief Diversity Officer, Nielsen. "Przystępując do zobowiązania CEO Action for Diversity and Inclusion, Mitch kodyfikuje nasze zobowiązanie do włączenia różnorodności i integracji we wszystko, co robimy, co stanowi mocny sygnał dla naszych zróżnicowanych pracowników na całym świecie. Dodatkowo, wymiana pomysłów i najlepszych praktyk pomiędzy uczestniczącymi firmami, wśród których znajduje się wielu naszych klientów, będzie nieoceniona, ponieważ wspólnie pracujemy nad tym, aby miejsca pracy na całym świecie w większym stopniu uwzględniały różnorodność, która nas określa."

Aby uzyskać więcej informacji na temat akcji CEO na rzecz różnorodności i integracji, przeczytaj całe zobowiązanie.