Centrum wiadomości > Odpowiedzialność i zrównoważony rozwój

Nielsen publikuje 2022 Brand Sustainability Report

4 minuty czytania | listopad 2022

Inauguracyjny raport Nielsena o zrównoważonym rozwoju marek ujawnia, jak australijscy konsumenci postrzegają wysiłki wiodących marek w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Po miesiącach skoncentrowanych badań, Nielsen opublikował swój pierwszy niezależny Raport Zrównoważonego Rozwoju Marki, który ocenia jak australijscy konsumenci postrzegają
działania na rzecz zrównoważonego rozwoju 247 wiodących marek*.

Z raportu wynika, że pierwsza trójka marek, postrzeganych najbardziej przychylnie przez konsumentów za ich działania na rzecz zrównoważonego rozwoju to:

  1. Dziękuję
  2. Tesla
  3. Weet-Bix

Przy wsparciu Dentsu, AANA i EDGE Environment, Nielsen's Brand Sustainability Report zapewnia uznany w branży standard oceny skuteczności działań komunikacyjnych marki w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Ta pierwsza w swoim rodzaju ocena waży nastroje konsumentów w odniesieniu do komunikacji marki w zakresie zrównoważonego rozwoju, umożliwiając marketerom i reklamodawcom bardziej efektywne komunikowanie swoich zamiarów w zakresie zrównoważonego rozwoju zgodnie z oczekiwaniami klientów.

Kluczowe ustalenia

Oprócz rankingów nastrojów konsumenckich dotyczących zrównoważonego rozwoju w 18 kategoriach, raport wykazał, że dla konsumentów połączenie zrównoważonego rozwoju środowiskowego i społecznego jest wymagane, aby wpłynąć na reputację marki.

W raporcie stwierdzono również, że postrzeganie przez konsumentów wiarygodności marki w zakresie zrównoważonego rozwoju (korzystne lub niekorzystne) jest najprawdopodobniej odzwierciedleniem przekazu dotyczącego zrównoważonego rozwoju, przy czym zaledwie 38% konsumentów jest w stanie przywołać informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju zawarte w reklamie marki lub komunikacji korporacyjnej.

Monique Perry, dyrektor zarządzający Nielsen Pacific, powiedziała: "Zrównoważony rozwój jest coraz częściej w centrum strategii biznesowej marki, a ten raport podkreśla, że znaczne wysiłki podejmowane przez marki nie zawsze pokrywają się z postrzeganiem ich przez konsumentów. Dla naszych wspaniałych mediów i liderów kreatywnych istnieje ogromna szansa, aby zaangażować konsumentów w sprawy marek, które kochają, oraz w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Andrew Palmer, Nielsen Head of Media Analytics Australia, powiedział: "Badania te wyraźnie pokazują, że marki nie są samotną wyspą. Dobre czy złe, postrzeganie przez konsumentów inicjatyw marki w zakresie zrównoważonego rozwoju ma wpływ na całą kategorię. Jeśli konsumenci pozytywnie postrzegają konkretną markę w danej kategorii, ten "efekt halo" przepływa przez cały sektor. I odwrotnie, może to działać w drugą stronę. To badanie pomaga markom upewnić się, że albo napędzają, albo korzystają z tego efektu halo."

Podkreślając znaczenie ogólnobranżowego miernika zrównoważonego rozwoju, dyrektor generalny AANA, Josh Faulks, powiedział: "Oczekiwania społeczności dotyczące zrównoważonego rozwoju zmieniają się, ponieważ konsumenci coraz częściej chcą znać treść deklaracji środowiskowych i społecznych. Priorytetem dla AANA jest pomoc markom w skutecznym komunikowaniu, w jaki sposób dokonują trudnego przejścia do niskoemisyjnej przyszłości. Zrozumienie, jak konsumenci postrzegają wysiłki marek w zakresie zrównoważonego rozwoju, jest ważną częścią tej rozmowy i z zadowoleniem przyjmujemy inicjatywę Nielsena w tym pierwszym w Australii badaniu. Budowanie zaufania do oświadczeń dotyczących zrównoważonego rozwoju oraz norm, które je regulują, będzie miało kluczowe znaczenie w budowaniu zaufania społeczności i nagradzaniu marek, które inwestują w zrównoważoną przyszłość."

Angela Tangas, CEO dentsu ANZ komentuje: "Nastroje konsumentów wobec marek i ich oczekiwania zmieniły się. Ludzie coraz częściej chcą wiedzieć więcej o tym, skąd pochodzą ich produkty i jak są wytwarzane, i wybierają marki, które mogą zapewnić ten poziom przejrzystości. W dentsu zobowiązaliśmy się do pomocy miliardowi ludzi na całym świecie w dokonywaniu lepszych, bardziej zrównoważonych wyborów w ciągu następnej dekady. Jako partner agencji, oznacza to wykorzystanie naszych wpływów, aby pomóc naszym klientom stać się lepszymi obywatelami korporacyjnymi i wspierać ich w znalezieniu znaczących sposobów na rozwój ich biznesu. Nie możemy się doczekać współpracy z różnorodną grupą organizacji nad badaniem mającym na celu zmierzenie luki pomiędzy wysiłkami marki w zakresie zrównoważonego rozwoju a świadomością konsumentów oraz odkrycie spostrzeżeń, które ułatwią australijskim reklamodawcom wprowadzenie zmian".

Hannah Turner, Edge Environment, główny konsultant, Sustainability Leadership and Transformation powiedziała: "Kiedy weźmiemy pod uwagę, że obecne tempo zmian nie zdołało powstrzymać negatywnych skutków zmian klimatycznych. Kluczowe jest, aby marki zrozumiały wartość, jaką niesie ze sobą zrównoważony rozwój. Nasza praca z Nielsenem zapewnia markom niezbędny wgląd w postrzeganie i intencje zakupowe konsumentów, umożliwiając im lepsze komunikowanie swoich zamiarów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Niniejszy raport przedstawia korzyści płynące z wiarygodnego i autentycznego komunikowania zobowiązań dotyczących zrównoważonego rozwoju. Ponieważ długoterminowa zmiana wymaga od nas połączenia nauki, strategii i opowiadania historii".

*Raport o zrównoważonym rozwoju marki mierzy postrzeganie przez konsumentów działań firmy lub marki w zakresie zrównoważonego rozwoju. Wyniki nie odzwierciedlają rzeczywistego zaangażowania firmy w zrównoważony rozwój.

Kontakt
Dan Chapman
Associate Director, Marketing & Communications, Pacific, Nielsen
dan.chapman@nielsen.com
0404 088462