Przejdź do treści
02_Elements/Icons/ArrowLeft Powrót do Insight
Insights > Audiences

Stan afroamerykańskiego konsumenta

1 minuta czytania | wrzesień 2011

W miarę jak firmy szukają możliwości rozwoju swoich firm i zdobywania udziałów w rynku, niezwykle ważne jest, aby rozumiały nowe i pojawiające się wymagania konsumentów, zwłaszcza w rosnących segmentach, niezależnie od miejsca prowadzenia działalności. W miarę jak populacja Stanów Zjednoczonych ewoluuje w kierunku większej różnorodności etnicznej, złożoność takich działań rośnie. Aby pomóc wypełnić tę lukę i dać wgląd w to, jak zaspokoić potrzeby rosnącej różnorodności, Nielsen - wraz z National Newspaper Publishers Association (NNPA) - opracował ten raport, aby lepiej zilustrować cechy społeczności afroamerykańskiej, możliwości biznesowe, które istnieją, oraz najlepsze metody produktywnego połączenia między firmami a tą społecznością.

Ludność afroamerykańska jest obecnie największą grupą mniejszości rasowej w Ameryce, liczącą blisko 43 miliony osób. Tempo wzrostu tego segmentu rynku nadal przekracza ogólny wzrost populacji i czyni ciągłe zyski w dziedzinie edukacji i dochodów. Przewiduje się, że do 2015 roku zbiorowa siła nabywcza ludności afroamerykańskiej wyniesie 1,1 biliona dolarów. Zbiorowo grupa ta ma wyższe wskaźniki w kilku kluczowych kategoriach (oglądanie telewizji, korzystanie z telefonów komórkowych i wycieczki do sklepów spożywczych) i wywiera duży wpływ na kulturę popularną i trendy, co wskazuje na wysoko rozwinięte branże przyszłości. W niniejszym raporcie skupiono się na trzech obszarach: przeglądzie cech demograficznych, badaniu programów i mediów preferowanych przez grupę oraz spojrzeniu na ogólne zachowania zakupowe dotyczące pakowanych dóbr konsumpcyjnych.

Powiązane tagi:

Kontynuuj przeglądanie podobnych spostrzeżeń