Przejdź do treści
02_Elements/Icons/ArrowLeft Powrót do Insight
Spostrzeżenia > Media

Urządzenia się mnożą, ale preferencje oglądania zależą od tego, co i gdzie oglądamy

3 minuty czytania | kwiecień 2015 r.

Na jakim urządzeniu oglądasz swój ulubiony program? Choć mnogość urządzeń daje większy wybór niż kiedykolwiek wcześniej, ekran telewizora jest nadal najważniejszy dla prawie wszystkich form treści wideo. Niezależnie od tego, czy oglądamy wydarzenie sportowe, program informacyjny, film dokumentalny czy film, telewizja pozostaje preferowanym urządzeniem - i to z dużą przewagą, według globalnych respondentów online w badaniu Nielsen's Digital Landscape Survey.

Jedyny wyjątek od reguły: krótkie formy wideo (zazwyczaj o długości mniejszej niż 10 minut). Widzowie częściej oglądają krótkie treści na komputerach, telefonach komórkowych i tabletach. W rzeczywistości komputer jest drugim najczęściej wymienianym urządzeniem do oglądania niemal wszystkich gatunków, a także znajduje się na czele listy urządzeń wykorzystywanych do oglądania krótkich formatów. Mniejszy, ale znaczący odsetek konsumentów ogląda treści wideo na telefonie komórkowym lub tablecie, natomiast oglądanie na czytnikach elektronicznych i/lub konsolach do gier nie zdobyło jeszcze popularności. 

Pod względem pokoleniowym telewizor jest podstawowym urządzeniem do oglądania wideo we wszystkich segmentach, ale jego pozycja lidera jest najwyższa wśród starszych konsumentów. Z kolei korzystanie z komputera i telefonu komórkowego jest największe wśród najmłodszych konsumentów. Ponad cztery na dziesięć osób z pokolenia Z i Millenialsów (po 42%) twierdzi, że ogląda programy wideo na komputerze, w porównaniu do 31% osób z pokolenia X, 25% z pokolenia Baby Boomer i 15% z pokolenia Silent Generation. Podobnie, jedna piąta respondentów z pokolenia Millennials i Generacji Z (odpowiednio 22% i 20%) twierdzi, że ogląda programy na telefonie komórkowym, w porównaniu do 14% respondentów z pokolenia X, 6% z pokolenia Baby Boomer i 2% z pokolenia Silent Generation. Używanie tabletów jest również najwyższe wśród respondentów z pokolenia Millenialsów i Generacji X, odpowiednio 16% i 15% respondentów. Dla porównania, 12% osób z pokolenia Z, 8% osób z pokolenia Baby Boomer i 4% osób z pokolenia Silent Generation twierdzi, że ogląda wideo na tablecie. 

Gdzie oglądamy

Podczas gdy telewizor pozostaje podstawowym urządzeniem do oglądania filmów w domu, telefony komórkowe są najczęściej wymienianym urządzeniem do oglądania w ruchu. Jednak oglądanie filmów na urządzeniach jest w dużej mierze uzależnione od sytuacji, w jakiej się znajdujemy, z kim przebywamy i co robimy. Nawet w domu tradycyjny telewizor może nie być automatycznie urządzeniem, na którym oglądamy filmy. Na przykład, wśród respondentów, którzy oglądają programy wideo, gdy są sami w domu, największy odsetek (63%) twierdzi, że ogląda je na telewizorze, ale komputer jest stosunkowo blisko drugiego miejsca, wymienianego przez 56% globalnych respondentów. Ponadto 34% respondentów twierdzi, że do oglądania programów wideo w samotności używa telefonu komórkowego, a 22% tabletu.

"Granice między urządzeniami nadal się zacierają, a najlepszy dostępny ekran do oglądania może się znacznie różnić w miarę przemieszczania się widzów w ciągu dnia" - powiedziała Megan Clarken, executive vice president, Nielsen Global Watch Product Leadership. "Widzowie wybiorą urządzenie, które jest najbardziej zgodne z ich potrzebami w czasie, w którym chcą oglądać. Dlatego treści muszą płynnie przepływać przez czas, miejsce i urządzenie."

Raport omawia również:

  • Jak konsumuje się treści w szybko kurczących się granicach mediów.
  • Potężny wpływ mediów społecznościowych na to, jak i kiedy oglądamy.
  • Możliwości ekspansji cyfrowej według generacji.

Aby uzyskać więcej szczegółów i wglądu, pobierz raport Nielsen's Global Digital Landscape.

O badaniu Nielsen Global Survey

Wyniki badania oparte są na danych pochodzących od respondentów posiadających dostęp do internetu w 60 krajach. Podczas gdy metodologia badania online pozwala na osiągnięcie ogromnej skali i globalnego zasięgu, dostarcza ona perspektywy jedynie na zwyczaje istniejących użytkowników Internetu, a nie całej populacji. Na rynkach rozwijających się, gdzie penetracja internetu nie osiągnęła jeszcze potencjału większości, odbiorcy mogą być młodsi i bardziej zamożni niż ogólna populacja danego kraju. Dodatkowo, odpowiedzi w ankiecie oparte są na deklarowanych zachowaniach, a nie na rzeczywistych danych pomiarowych.

Kontynuuj przeglądanie podobnych spostrzeżeń