Przejdź do treści
02_Elements/Icons/ArrowLeft Powrót do Insight
Spostrzeżenia > Media

Raport Nielsen Total Audience Report: Q1 2018

1 minuta czytania | lipiec 2018 r.

Wykorzystanie sprawdzonej nauki do zrozumienia zachowań medialnych konsumentów to coś, w czym Nielsen jest bezkonkurencyjny. Jest to szczególnie prawdziwe, gdy patrzymy na zmianę zachowań poza tu i teraz.

W tym zmienionym raporcie Nielsen Total Audience Report skupiliśmy się na opowiedzeniu o tym, co obecnie dzieje się w świecie mediów dla amerykańskiego konsumenta. Raport bada ogólne wykorzystanie mediów na platformach linearnych (telewizyjnych i radiowych) i cyfrowych, analizuje dostęp konsumentów do urządzeń i usług, zagłębia się w korzystanie z urządzeń podłączonych do telewizji, bada różnice w korzystaniu z mediów w różnych grupach wiekowych i rasowych/etnicznych, a także zapewnia wgląd w gospodarstwa domowe, które nie są uznawane za domy telewizyjne.

Tygodniowy zasięg na wszystkich platformach

Dziewięć na 10 dorosłych Amerykanów (18+) korzysta z platform linearnych w przeciętnym tygodniu. Oglądanie telewizji na żywo + time-shifted dotarło do 88% osób w pierwszym kwartale 2018 roku, podczas gdy radio miało największy zasięg na wszystkich platformach na poziomie 92%. Radio dociera również do 96% wszystkich latynoskich dorosłych każdego tygodnia.

Ponad jedna trzecia osób korzysta z urządzeń podłączonych do internetu (w tym z aplikacji na telewizorach typu smart TV) w ciągu przeciętnego tygodnia, przy czym odsetek ten jest wyższy i wynosi 43% w przypadku Azjatów. Największy zasięg mają również użytkownicy komputerów - 71% z nich korzysta z tego urządzenia co tydzień. Niezależnie od rasy i pochodzenia etnicznego, smartfony pozostają powszechnie popularne, docierając do czterech na pięć osób dorosłych, podczas gdy tablety są używane przez mniej niż połowę wszystkich dorosłych tygodniowo.

Kontynuuj przeglądanie podobnych spostrzeżeń