Przejdź do treści
02_Elements/Icons/ArrowLeft Powrót do Insight
Spostrzeżenia > Media

STUDIUM PRZYPADKU: SIŁA REKLAMY ZEWNĘTRZNEJ

1 minuta czytania | marzec 2019 r.

W 2018 roku australijscy reklamodawcy wydali około 1 miliarda dolarów na reklamę zewnętrzną, według szacunków Nielsen Ad Intel. Próbując wypracować zwrot z inwestycji (ROI) na tych dolarach, historycznie trudno było określić, czy właściwa publiczność zobaczyła reklamę; i okazało się wyzwaniem, aby dodać więcej szczegółów do segmentu publiczności, który wykracza poza wiek i płeć.

Aby osiągnąć lepsze wyniki w zakresie zwrotu z inwestycji marketingowych, Nielsen i RDA Research podjęły współpracę, aby rzucić światło na grupy docelowe za pomocą rozwiązania o nazwie GeoCMV Explorer. W szczególności, postawy i zachowania, konsumpcja mediów, zamiar zakupu, zmienne demograficzne, socjoekonomiczne, podniebienne i segmentacyjne są łatwo dostępne poprzez przyjazne dla użytkownika narzędzie geoanalityczne w chmurze. Oznacza to, że marketerzy mogą geograficznie udoskonalić swoje planowanie i sprzedaż mediów w oparciu o konkretne koncentracje odbiorców docelowych.

Pobierz studium przypadku, aby zobaczyć dwa de-branded przykłady, które pokazują, jak reklama zewnętrzna była w stanie zmaksymalizować zasięg i rezonans reklam z docelowymi odbiorcami.