Przejdź do treści
Centrum wiadomości > Odpowiedzialność i zrównoważony rozwój

Jak dane mogą wpłynąć na podejmowanie decyzji w zakresie odpowiedzialności korporacyjnej?

4 minuty czytania | Sierpień 2016 r.
Crystal Barnes
Crystal Barnes
Wiceprezes ds. społecznej odpowiedzialności biznesu

Każde działanie to punkt danych. W świecie, w którym można zrobić prawie wszystko za pomocą smartfona, nieustannie tworzymy i kultywujemy społeczeństwo coraz bardziej oparte na danych. Dziś możesz śledzić wszystko, od swoich codziennych kroków do wyświetleń profilu, podczas gdy marki mogą mierzyć wszystko, od kliknięć na stronie do zakupów.

Przy całym tym hałasie nieustannie konkurującym o naszą uwagę, jak oddzielić to, co ważne, od całej reszty?

W firmie Nielsen od prawie stu lat koncentrujemy się na wykorzystywaniu danych konsumenckich do tworzenia użytecznych informacji dla naszych klientów. Nasz program odpowiedzialności korporacyjnej (CR) został zbudowany na tym dziedzictwie wykorzystania danych do podejmowania decyzji. Od 2010 roku skupiamy się nie tylko na angażowaniu pracowników poprzez programy wolontariatu, ale także na monitorowaniu kwestii środowiskowych, społecznych i zarządczych (ESG), które mają największe znaczenie dla naszych interesariuszy i dla naszej firmy. Osiągamy to poprzez upoważnienie naszych pracowników do projektowania i wdrażania programów i polityk, które rozwijają naszą firmę i mają wpływ na społeczności, w których działamy.

Klienci, inwestorzy, pracownicy i opinia publiczna coraz bardziej skupiają się na kwestiach odpowiedzialności korporacyjnej, które mają największe znaczenie. Rozpoznanie unikalnego skrzyżowania problemów branżowych z podstawowymi kompetencjami firmy pozwala lepiej zrozumieć, co jest najbardziej istotne dla firmy i jej interesariuszy. Dla firmy Nielsen te istotne kwestie obejmują takie obszary, jak prywatność i bezpieczeństwo danych, emisja gazów cieplarnianych związanych z energią i podróżami, odpowiedzialność za łańcuch dostaw oraz doświadczenie naszych pracowników.

Podstawowe zrozumienie najistotniejszych kwestii uwalnia potencjał do tworzenia możliwości biznesowych i wspólnej wartości dla Twojej organizacji. Jak wiele firm, podjęliśmy świadomą decyzję o rozszerzeniu parasola odpowiedzialności korporacyjnej - przenosząc ją z "przyjemności" do głównego czynnika wpływającego na naszą długoterminową rentowność. Nasz zespół CR działa jako kluczowy partner biznesowy dla różnych grup w naszej działalności, takich jak zasoby ludzkie, zarządzanie dostawcami, relacje z inwestorami i zrównoważony rozwój. Aby pomóc w zarządzaniu tymi różnorodnymi potrzebami, stworzyliśmy rozbudowaną sieć liderów w całej firmie, którzy koncentrują się na współpracy w celu zapewnienia, że regularnie myślimy i działamy w sposób odpowiedzialny i zrównoważony we wszystkim, co robimy.

Mając na uwadze tę misję, dane stanowią wyjątkową okazję do skupienia się na mierzeniu tego, co istotne - i robienia tego przez pryzmat długowieczności i współpracy. Wewnątrz firmy oznacza to podniesienie lustra na nasze własne praktyki - podkreślając potrzebę ciągłego doskonalenia i większej przejrzystości. Ale nie pytamy tylko siebie. Chcemy wiedzieć, jakie dane są najważniejsze dla naszych klientów i społeczności, aby wspólnie rozwiązywać problemy społeczne. W naszym pierwszym Globalnym Raporcie Odpowiedzialności Nielsena uznajemy, że mierzenie tego, co ma znaczenie, jest nie tylko kluczowe dla propozycji wartości naszej firmy, ale także kluczowe dla tego, jak możemy poprawić nasze własne wyniki. To nasze podstawowe przekonanie jako firmy: że przejrzystość i pomiar tworzą wartość.

Kiedy zabraliśmy się za przygotowanie tego pierwszego raportu, zgodnego ze standardami Global Reporting Initiative (GRI) G4, wiedzieliśmy, że dane, które posiadamy na temat naszych własnych programów i operacji mogą otworzyć nowe możliwości: zmniejszenie emisji i zużycia energii w centrach danych, wykorzystanie mocy analityki do wzmocnienia bieżących wysiłków w zakresie rozwoju, zatrzymania i rekrutacji talentów oraz ustanowienie wymogów ESG dla najlepszych dostawców. Wspólna praca nad gromadzeniem i analizą danych stworzyła możliwości ulepszenia istniejących programów i rozpoczęcia nowych.

Nie tylko jesteśmy w stanie lepiej odpowiedzieć na obawy naszych interesariuszy, ale także odkryć nowe możliwości, które wcześniej nie były brane pod uwagę. Ewoluowanie i reagowanie na siły przyszłości nie jest opcjonalne. Aby tworzyć wartość dla naszych interesariuszy już dziś, dane są kluczowym czynnikiem umożliwiającym identyfikację obszarów wymagających poprawy, mierzenie naszych postępów i zwiększanie naszej zdolności do bycia zwinnym i robienia więcej. Zdajemy sobie sprawę, że nie jest to proces liniowy i nie osiągniemy go sami; nie zrobimy też wszystkiego w 2016 roku. Mając na uwadze długoterminowe cele, niezwykle ważne jest, aby już dziś stworzyć ogólną strukturę, która umożliwi sukces w przyszłości.

Nielsen nie jest osamotniony w tych wysiłkach. Government & Accountability Institute odnotował wzrost raportowania zrównoważonego rozwoju z zaledwie 20 procent firm w 2011 roku do 81 procent w 2015 roku. Chociaż argumenty biznesowe przemawiające za zrównoważonym rozwojem stają się coraz łatwiejsze do sprzedania, inwestorzy, klienci i pracownicy oczekują od raportów zrównoważonego rozwoju więcej niż jeszcze kilka lat temu - zwłaszcza bardziej przejrzystych, zwięzłych informacji o tym, jak i dlaczego Twoja firma zapewnia prawdziwą długoterminową wartość jako inwestycja, dostawca i pracodawca.

Dane jako kluczowa część naszej strategii zrównoważonego rozwoju pozostaną na zawsze - niezależnie od tego, czy chodzi o dane i wiedzę, które dostarczamy organizacjom non-profit za pośrednictwem Nielsen Cares w postaci wolontariatu opartego na umiejętnościach i darach rzeczowych, czy też o gromadzenie i analizę naszych własnych danych, które pomagają nam podejmować lepsze, bardziej świadome decyzje dotyczące tego, jak prowadzić naszą firmę w sposób bardziej odpowiedzialny i zrównoważony. Pytanie dla firm takich jak nasza nie brzmi: czy mierzymy nasze wysiłki, ale jak mierzymy to, co jest najważniejsze dla naszych interesariuszy i społeczności, którym służymy.

Ten artykuł pierwotnie pojawił się na TriplePundit. Crystal Barnes jest wiceprezesem ds. społecznej odpowiedzialności biznesu w firmie Nielsen.