Przejdź do treści
Centrum informacyjne > Wydarzenia

Budowanie różnorodnego i integracyjnego biznesu

5 minut czytania | czerwiec 2017 r.

Przez: Cathy Earle, dyrektor ds. zasobów ludzkich, Wielka Brytania i Irlandia.

Byłam zachwycona, że zostałam zaproszona do wzięcia udziału w wydarzeniu inaugurującym Inclusive Top 50 UK Employers, listę skupiającą się na zwiększaniu reprezentacji na wszystkich szczeblach biznesu i budowaniu kultur integracyjnych w pracy i w społecznościach, która odbyła się niedawno w Londynie.

To pierwszy rok naszego udziału w konkursie Excellence in Diversity Awards i byłam dumna, że znalazłam się w tak wspaniałym gronie biznesmenów i kobiet, którzy podejmują niesamowite działania, aby ich miejsca pracy były bardziej integracyjne.

Byłem szczególnie dumny, mogąc podzielić się dziś z publicznością naszą historią. Jako firma jesteśmy zaangażowani w różnorodność i integrację. To przekonanie jest częścią naszego DNA. Zatrudnianie pracowników o różnych zdolnościach, umiejętnościach, doświadczeniach i pochodzeniu kulturowym, a następnie wykorzystywanie tych różnic w celu osiągnięcia najlepszych wyników jest integralną częścią naszej strategii dotyczącej talentów i wierzymy, że ma to kluczowe znaczenie dla naszego rozwoju.

Dla nas jednym z najbardziej efektywnych sposobów rozwijania kultury integracyjnej są nasze Employee Resource Groups (ERGs). Są to grupy kierowane przez pracowników, utworzone w celu wzmocnienia powiązań między zróżnicowanymi społecznościami a naszą firmą. W skali globalnej mamy dziewięć ERGs z ponad 8000 członków, a każda z grup skupia się na kluczowych obszarach rekrutacji, rozwoju zawodowym, działaniach na rzecz społeczności i zaangażowaniu.

I chociaż różnorodność i integracja są częścią naszego biznesowego DNA, są dwa wydarzenia, które miały miejsce w zeszłym roku, które rozpoczęły moją osobistą podróż i utwierdziły mnie w postanowieniu, aby naprawdę objąć i wykorzystać naszą różnorodność i integrację.

Pierwsza miała miejsce rano po głosowaniu w sprawie BREXIT, kiedy jeden z pracowników przyszedł do mnie, aby powiedzieć, że po przepracowaniu czterech lat w Wielkiej Brytanii, po osiedleniu się ich rodziny w społeczności i zapuszczeniu tutaj korzeni, muszą teraz rozważyć powrót do swojego kraju. Ich powód nie miał nic wspólnego z prawem do pozostania, był to powód emocjonalny. Czuli się zdenerwowani i rozczarowani tym, że Wielka Brytania już ich tu nie chce. Uczucie, jak powiedziała, podzielane przez wielu.

W Wielkiej Brytanii jedna czwarta naszych pracowników to obywatele innych krajów. Jeśli każdy z nich miałby podobne myśli, oznaczałoby to, że morale w naszym brytyjskim biznesie właśnie otrzymało poważny cios. Jak mieliśmy wspierać tę krytyczną populację w nadchodzących miesiącach, a nawet latach?

Mniej więcej w tym samym czasie, podczas standardowej sesji dnia wprowadzającego dla nowych pracowników, miało miejsce drugie wydarzenie. W ramach przełamywania lodów, członkowie grupy opowiedzieli nam, dlaczego zdecydowali się dołączyć do Nielsena. Jedna historia szczególnie zwróciła moją uwagę, ponieważ zakwestionowała nasze postrzeganie różnorodności i integracji w firmach, w naszych społecznościach i w dzisiejszej Wielkiej Brytanii.

Petra Tileschova, kobieta z wyższym wykształceniem i dużym doświadczeniem zawodowym, pochodziła ze Słowacji, a od 10 lat mieszkała w Wielkiej Brytanii. Opowiedziała nam, że w ciągu roku złożyła aplikacje na ponad 1000 stanowisk i otrzymała tylko sześć odpowiedzi.

Petra postanowiła zmienić swoje CV, zgrabnie przedstawiła swoje bogate doświadczenie i zmieniła nazwisko w CV na Victoria Smith. Z kolejnych 36 aplikacji Victoria otrzymała 22 prośby o rozmowę, podczas gdy CV od Petry Tileschovej otrzymało tylko jedną, i to od Nielsena.

Jestem dumna, że Nielsen przeprowadził rozmowę kwalifikacyjną i zatrudnił Petrę Tileschovą, pokazując, że postrzega różnorodność jako bogaty zasób, a nie granicę. Ale byłam zszokowana i zasmucona poziomem uprzedzeń, które wciąż istnieją.

Zapytałem Petrę, czy byłaby zainteresowana stworzeniem ERG, która promowałaby i celebrowała różnorodność etniczną i narodowościową. W ten sposób narodziła się MOSAIC - dziewiąta ERG Nielsena, Nasza trzecia ERG w Wielkiej Brytanii, obok PRIDE i WIN (Women in Nielsen).

MOSAIC to skrót od angielskiej nazwy Multinational Organisation Supporting An Inclusive Culture (Wielonarodowa Organizacja Wspierająca Kulturę Integracyjną). i obecnie ma najwięcej członków w Wielkiej Brytanii spośród wszystkich naszych ERG. MOSAIC naprawdę przypadł do gustu naszym pracownikom.

Na ironię zakrawa fakt, że żyjemy w świecie, który jest bardziej połączony i bardziej dostępny niż kiedykolwiek wcześniej; w świecie, w którym nasze zrozumienie siebie nawzajem, różnic kulturowych, jest większe niż kiedykolwiek wcześniej; w świecie, w którym granice są mniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. A jednak brak zrozumienia i nieświadome uprzedzenia stoją na drodze do prawdziwie inkluzywnej kultury.

Stworzenie MOSAIC jest krokiem w kierunku zmiany tego stanu rzeczy. To możliwość pracy z biznesem i obok społeczności, aby edukować i podnosić świadomość.

Jest to również okazja, aby zapewnić wsparcie naszym pracownikom, gdy Wielka Brytania zmierza do wyjścia z UE. Podczas gdy możemy nadal podkreślać, że zróżnicowana siła robocza jest integralną częścią naszej strategii talentu, przyszłość dla wielu ludzi pozostaje niepewna i chcą oni praktycznego, emocjonalnego wsparcia od ludzi, którzy rozumieją, jak się czują. MOSAIC będzie odgrywał rolę również w tym zakresie.

Bycie prawdziwie integracyjną firmą poszerza sieć kontaktów, otwiera drzwi do ludzi, organizacji i szerszej społeczności, ale wciąż trzeba pracować nad lepszym zrozumieniem różnorodności, rozpoznaniem i uświadomieniem sobie możliwości, jakie daje kultura integracyjna.

Mamy globalny cel, że chcemy, aby ludzie myśleli o różnorodności i integracji we wszystkim, co robią, ale zastanawiam się, czy prawdziwym znakiem sukcesu będzie, gdy tego nie zrobią.