Przejdź do treści
Centrum informacyjne > Odpowiedzialność i zrównoważony rozwój

Uczciwość jest podstawą wszystkiego, co robimy w firmie Nielsen

3 minuty czytania | kwiecień 2019

Jako niezależna firma zajmująca się danymi i pomiarami, nasi klienci - oraz branże, które wspieramy - polegają na nas jako na bezstronnym arbitrze. Aby służyć jako źródło prawdy, uczciwość musi być podstawą wszystkiego, co robimy w firmie Nielsen.

Niedawno Julia Wilson, wiceprezes ds. globalnej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju w firmie Nielsen, spotkała się z Emily Epstein, wiceprezesem ds. korporacyjnych i zgodności z przepisami oraz sekretarzem korporacyjnym w firmie Nielsen, aby porozmawiać o tym, w jaki sposób ta podstawowa zasada uczciwości jest realizowana w całej firmie. Nasza nowa zasada operacyjna Trust and Accountability (Zaufanie i Odpowiedzialność) jest kluczem do zapewnienia, że uczciwość jest częścią codziennej uwagi każdego pracownika.

"Bardzo ważne jest, byśmy sobie ufali i przestrzegali najwyższych standardów uczciwości we wszystkim, co robimy" - powiedziała Emily. "Ważne jest też, aby zgłaszać wątpliwości, ponieważ tylko w odpowiedzi na nie możemy przeprowadzić szkolenie lub sprawdzić, czy istnieje ryzyko, które wymaga wprowadzenia nowych zasad. Musimy stworzyć kulturę uczciwości, a żeby to osiągnąć, musimy przestrzegać najwyższych standardów".

Utrzymywanie kultury uczciwości we wszystkim, co robimy, pomaga chronić integralność naszych danych wśród klientów i na rynkach, które obsługujemy na całym świecie. W ciągu naszej ponad 90-letniej historii zaufanie do naszej firmy i marki miało kluczowe znaczenie dla naszej zdolności do efektywnego angażowania się w sprawy konsumentów, dostarczania najnowocześniejszych usług pomiarowych, a ostatecznie pomagania naszym klientom i rynkom w rozwoju.

Nasz Kodeks postępowania jest podstawą zgodności i uczciwości w firmie Nielsen, podobnie jak obowiązkowe szkolenia dla wszystkich naszych współpracowników. Regularnie aktualizujemy nasz Kodeks postępowania, aby upewnić się, że spełnia on nasze zmieniające się potrzeby biznesowe; nasi pracownicy przechodzą również coroczne szkolenia i recertyfikacje.

Emily podkreśliła zarówno proaktywne, jak i reaktywne środki, które podejmujemy, aby zapewnić, że zgodność z przepisami i uczciwość są wbudowane we wszystko, co robimy w firmie Nielsen, w tym w nasze polityki i procedury. Zapewniamy naszym pracownikom regularne okazje do zaangażowania poprzez biuletyny, szkolenia i konkursy, a także współpracujemy z takimi działami, jak zasoby ludzkie, audyt wewnętrzny, finanse i zaopatrzenie, aby mieć pewność, że jesteśmy zgodni co do obszarów ryzyka i promujemy kulturę uczciwości we wszystkich aspektach naszej globalnej organizacji.

Aby jeszcze bardziej urzeczywistnić tę kulturę w całej firmie, w każdym regionie, w którym działamy, mamy jednego lub dwóch liderów ds. etyki, uzupełnianych przez około 50 ambasadorów ds. etyki. Liderzy ci służą jako nasze "oczy i uszy w terenie" na poziomie lokalnym.

Zespół ds. zgodności i uczciwości reaguje również na wątpliwości i pytania zgłaszane przez naszych współpracowników lub innych interesariuszy. "Staramy się to robić poprzez sprawiedliwość organizacyjną; chcemy mieć skoordynowaną, spójną reakcję na zgłaszane wątpliwości" - powiedziała Emily. "Mamy też infolinię, dzięki której pracownicy mogą anonimowo zadawać pytania lub zgłaszać wątpliwości bez obawy przed odwetem".

W przyszłości zespół koncentruje się na wzmacnianiu istniejących partnerstw międzyfunkcjonalnych, wspieraniu naszych menedżerów w uczciwym przewodzeniu oraz poprawie komunikacji, aby jak najdokładniej określić oczekiwania i standardy naszej firmy w zakresie kultury uczciwości.

Więcej informacji na temat naszego podejścia do zgodności i uczciwości można znaleźć w drugim Raporcie o Globalnej Odpowiedzialności.