Centrum wiadomości >

Największy od pięciu lat wzrost wydatków netto na media w 2018 r: +3.2%

4 minuty czytania | lipiec 2019 r.

Diemen - 9 lipca 2019 - Wydatki netto na media w Holandii wzrosły w 2018 roku o 3,2% do 4,53 mld euro. Był to największy wzrost w ciągu ostatnich pięciu lat. Podobnie jak w innych latach, reklama internetowa była odpowiedzialna za większość wzrostu, pozostałe typy mediów podążały w pewnej odległości. Tak wynika z raportu 2018 Annual Net Media Spending Report, który Nielsen opublikuje już wkrótce.

Rozwój wydatków w mediach odbywa się w kwitnącej gospodarce, która również wykazała pozytywne dane w 2018 roku. Ten wzrost gospodarczy był nieco mniej wybujały niż w 2017 roku, ale 2,6% jest nadal znacznie powyżej średniej UE wynoszącej 1,9%. Wzrost wydatków netto na media w wysokości 3,2% to wzrost realny, bez uwzględnienia inflacji (1,6% w 2018 roku). Po korekcie inflacyjnej nadal mamy do czynienia ze wzrostem nominalnym, ale jest on znacznie niższy i wynosi 0,5%.

Out of home największy wzrost po internecie

W 2018 roku nie tylko internet zapisał czarne liczby. W pewnym oddaleniu telewizja, radio, out-of-home i sponsoring również odnotowały wzrost przychodów reklamowych. Wydatki na telewizję wzrosły o 24 mln euro (3%), ale oznaczało to, że drugi największy typ medium pozostał nieco w tyle za średnią rynkową. Radio i sponsoring również osiągnęły pozytywne wyniki. Wydatki na radio wzrosły nieznacznie o prawie 1%, a po latach spadku po raz pierwszy więcej wydano na sponsoring (+2,7%). Obie te dziedziny, podobnie jak telewizja, pozostały w tyle za wzrostem rynku. Nie dotyczyło to out of home. Udział reklamy zewnętrznej w całości wydatków mediowych netto może być skromny, ale przy 6,4% wzroście był zdecydowanie największy po online.

Podobnie jak w poprzednich latach, tylko druk stracił przychody reklamowe. Łącznie we wszystkich mediach drukowanych spadek wyniósł 7,5%. Dzienniki i bezpłatne gazety lokalne pozostały nieco poniżej średniej dla druku, odpowiednio -6,5% i -6,8%. Z kolei czasopisma ogólnodostępne ponownie zanotowały prawie 10% mniej przychodów z reklam, a czasopisma branżowe - 8,5%.

Rozwój sytuacji w 2018 roku doprowadził do wzrostu udziału online w całkowitych wydatkach na media netto do 42,5% (2017: 40,6%). Udział telewizji pozostał stabilny na poziomie 18%, podobnie jak sponsoring, który jest trzecim typem medium z 14,5%. Media drukowane odnotowały spadek udziału z ponad 14% w 2017 roku do nieco poniżej 13% w 2018 roku.

Udział "czytania" w wydatkach na media netto zdecydowanie największy

Oprócz klasyfikacji wydatków medialnych netto na podstawie tradycyjnych rodzajów mediów, wydatki medialne można również rozpatrywać z perspektywy sposobu konsumpcji treści: oglądania, słuchania i czytania. Okazuje się, że wydatki medialne netto na czytanie są zdecydowanie największe i wynoszą 2,5 mld euro (55%). Oprócz mediów drukowanych, czytanie obejmuje również foldery, reklamę displayową online i wyszukiwanie.

Reklamodawcy po raz pierwszy wydali ponad 1 mld euro na "oglądanie" (telewizja, wideo online, kino), ale przy 22,5% udział ten jest znacznie mniejszy niż w przypadku czytania. Na razie słuchanie to tylko radio z ograniczonym udziałem w całkowitych wydatkach medialnych netto. Out of home i sponsoring nie są wyraźnie powiązane z żadnym z trzech sposobów konsumpcji treści i dlatego należą do kategorii inne, która stanowi 18% całkowitych wydatków netto na media.

Wydatki netto na media rosną o 232 mln euro w ciągu pięciu lat

Wydatki na media netto wzrosły w ciągu pięciu lat o prawie 5,4% (232 mln euro). Wzrost ten można niemal w całości przypisać reklamie online, głównie ze względu na wielkość typu medium. Od 2014 roku online wzrosły o 530 mln euro (38%). Kino rosło dokładnie tak szybko jak internet w tym samym okresie, ale udział kin jest bardzo skromny i wynosi 0,2%. Wzrost w out of home był nieco mniejszy, ale wzrost o prawie 21% (28 mln euro) w ciągu pięciu lat jest godny pozazdroszczenia dla wielu innych mediów.

W ciągu pięciu lat łączne przychody ze sprzedaży powierzchni reklamowej wzrosły o 560 mln euro. Reklama internetowa odpowiadała za 95% tego wzrostu. Pozostałe rodzaje mediów w tym samym okresie odpisały 327 mln euro przychodów z reklam. Same media drukowane odpowiadają za 75% tego spadku.

O badaniu wydatków na media w sieci

Aby obliczyć wydatki medialne netto, Nielsen przeprowadza badania wśród wydawców i operatorów medialnych w Holandii. Prosi o podanie dochodu netto z reklam w danym roku po uwzględnieniu rabatów i prowizji agencji. Nielsen sumuje te zestawienia w całkowitą liczbę dla każdego rodzaju medium. W razie potrzeby liczby są ważone i ekstrapolowane, aby zapewnić jak najpełniejszy obraz rzeczywistej wielkości wydatków medialnych netto na typ medium i rynku. Wydatki medialne netto w 2018 roku oraz porównanie tych wydatków z wydatkami z lat poprzednich opierają się na następujących typach mediów: telewizja, radio, kino, internet, gazety codzienne, magazyny h-a-h, magazyny publiczne, magazyny branżowe, out of home, sponsoring i foldery.

O Nielsenie

Nielsen kształtuje światowe media i treści jako globalny lider w dziedzinie pomiaru widowni, danych i analiz. Dzięki naszemu zrozumieniu ludzi i ich zachowań we wszystkich kanałach i platformach, dajemy naszym klientom niezależne i użyteczne informacje, dzięki którym mogą oni łączyć się i angażować ze swoimi odbiorcami - teraz i w przyszłości.

Firma Nielsen (NYSE: NLSN), należąca do indeksu S&P 500, działa na całym świecie w ponad 55 krajach. Więcej informacji można znaleźć na stronach www.nielsen.com lub www.nielsen.com/investors oraz w mediach społecznościowych.

Kontakt

Nielsen

Berry Punt

berry.punt@nielsen.com