Centrum wiadomości > Produkt

Cross-Media Currency staje się rzeczywistością dzięki Nielsen ONE

6 minut czytania | grudzień 2020

Spółka planuje wprowadzić swoje pojedyncze rozwiązanie pomiarowe w IV kwartale 2022 r.

Nowy Jork, NY - 8 grudnia 2020 r. - Firma Nielsen (NYSE: NLSN) ogłosiła dziś swoje plany wprowadzenia jednego rozwiązania cross-mediowego w celu zapewnienia bardziej porównywalnych i kompleksowych pomiarów na różnych platformach. Rozwiązanie Nielsena o nazwie Nielsen ONE będzie rozwijać obecne metody pomiaru, które stanowią podstawę ekosystemu reklamy wideo o wartości ponad 100 miliardów dolarów, przy zastosowaniu podejścia etapowego. Firma planuje uruchomić swoje pojedyncze rozwiązanie pomiarowe począwszy od czwartego kwartału 2022 roku z zamiarem pełnego przejścia branży na metryki cross-mediowe do sezonu jesiennego 2024 roku.  

Bardziej niż kiedykolwiek, konsumenci mają dziś praktycznie nieograniczony wybór platform, na których mogą oglądać swoje ulubione treści wideo. Dane Nielsena pokazują, że w okresie od marca do sierpnia 2020 r. dorośli mieszkańcy USA spędzili 12,2 biliona minut w telewizji cyfrowej, 11,1 biliona minut w telewizji linearnej i 2,8 biliona minut w streamingu - i liczby te nadal rosną w postępie geometrycznym. Ponieważ widzowie płynnie przechodzą między telewizją linearną, strumieniową i cyfrową, reklamodawcy domagają się pojedynczego, zdeduplikowanego widoku swoich odbiorców na wszystkich platformach i nośnikach. Jednocześnie wydawcy chcą zapewnić kupującym więcej opcji reklamowych i poprawić ogólne wrażenia widzów.

"Przy szybko zmieniającym się krajobrazie i trwających zmianach w zachowaniach konsumentów, nie można już dłużej akceptować silosowego podejścia do planów wideo naszych klientów" - powiedział Doug Ray, CEO, Dentsu Media. "Pomiar cross-mediów jest najważniejszy, aby zmaksymalizować zasięg na różnych platformach z odpowiednią częstotliwością. Jesteśmy zachęceni zaangażowaniem Nielsena w jedno rozwiązanie pomiarowe i ujednolicone ramy, które zapewnią porównywalność między telewizją a cyfrowym wideo, dzięki czemu nasi klienci będą mogli lepiej alokować dolary i zmaksymalizować ROI."

Dzięki Nielsen ONE reklamodawcy i wydawcy będą mogli dokonywać transakcji przy użyciu jednej metryki w mediach linearnych i cyfrowych, która jest zaufana, niezależna i ustandaryzowana w całej branży. Dzięki pojedynczej, deduplikowanej liczbie marketerzy będą mieli wgląd w całkowitą konsumpcję wideo niezależnie od platformy czy urządzenia. Marketerzy skorzystają również z lepszego zrozumienia unikalnych odbiorców, możliwości lepszego zrozumienia częstotliwości i ograniczenia podwójnego liczenia, zawyżonych metryk i strat reklamowych. Nielsen ONE będzie również stanowił podstawę dla rozwiązań outcomes firmy, umożliwiając tym samym branży optymalizację planów medialnych i maksymalizację wydajności na wszystkich platformach. 

"Dzięki Nielsen ONE dostarczamy jedną, porównywalną metrykę dla telewizji i digitalu, która zapewni konsumpcję wideo na wszystkich platformach, usługach i urządzeniach. Dla nabywców i sprzedawców mediów oznacza to lepszą monetyzację ich aktywów i maksymalizację inwestycji" - powiedział Karthik Rao, COO, Nielsen. "Dzisiejsze ogłoszenie stanowi kamień milowy dla Nielsena, ponieważ wprowadzamy w życie naszą wizję cross-media. W ciągu ostatniego roku dokonaliśmy znaczących ulepszeń, aby przyspieszyć rozwój technologii i nauki o danych, które są niezbędne do urzeczywistnienia rozwiązania cross-media dla całej branży."

"Cross-media measurement to szansa dla całego pokolenia i jedno z najtrudniejszych wyzwań, jakie nasza branża musiała rozwiązać" - powiedział Ben Jankowski, SVP, Global Media for Mastercard. "Istnieją trudne kwestie technologiczne, ale również bardzo realna zmiana kulturowa, która musi nastąpić, która zachęca nadawców, platformy i marketerów do ścisłej współpracy w celu napędzania lepszej wydajności na całej planszy. W przypadku pomiarów cross-mediowych jeszcze ważniejsze jest posiadanie niezależnych stron trzecich, takich jak Nielsen i audytorów takich jak MRC, którzy pomogą nam znaleźć jedno wspólne źródło prawdy w morzu konkurencyjnych interesów i poruszać się po bardzo zagmatwanym krajobrazie."

Nielsen rozpoczął już transformację swoich rozwiązań do pomiaru widowni, aby zwiększyć odporność i elastyczność. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, firma Nielsen uodparnia się na przyszłość w zakresie pomiarów cyfrowych, ewoluując swoją walutę National TV, aby uwzględnić pomiar adresowalny i rozszerzyć zasięg connected TV (CTV) o kolejnych producentów smart TV i cyfrowe platformy wideo w 2021 roku. Począwszy od czwartego kwartału 2022 roku, Nielsen będzie publikował równoległe ratingi cross-mediowe, które będą dostarczać wskaźniki w odstępach subminutowych dla poszczególnych reklam i treści, zapewniając większą porównywalność pomiędzy platformami i modelami reklamowymi, wraz z rozbudowanym raportowaniem kampanii. Nielsen oczekuje, że ten pomiar stanie się ostatecznie podstawą procesu zakupu i sprzedaży cross-mediów, zastępując obecną formę pomiaru telewizyjnego i cyfrowego nie później niż w sezonie jesiennym 2024 roku.  

"Dzisiejszy rozdrobniony krajobraz pomiarowy sprawia, że planowanie, wdrażanie i walidacja kampanii międzyplatformowych jest nadmiernie skomplikowana i coraz mniej przewidywalna" - powiedział Adam Gerber, Global Chief Media Officer, Essence. "W miarę jak przechodzimy na modele adresowalne, priorytetowo traktujemy zasięg i optymalizujemy wyniki, niezwykle ważne jest, abyśmy opracowali i przyjęli spójne, jednoźródłowe rozwiązania pomiarowe. Nowe podejście Nielsena do cross-mediów jest ważnym krokiem w dostarczaniu pewności i przejrzystości, których reklamodawcy wymagają, aby wspierać holistyczne kampanie." 

"Każda innowacja, która pozwala na uchwycenie prawdziwego ROI w mediach, zwłaszcza na różnych platformach, aby stworzyć spójność w raportowaniu, aby ludzie nie oceniali swoich własnych prac domowych, otrzymuje kciuki od IPG Mediabrands. Z niecierpliwością oczekujemy, że dzięki nowemu produktowi Nielsena wszystkie media będą spełniać te same standardy odpowiedzialności za wyniki i przejrzystości" - powiedział Daryl Lee, Global CEO, IPG Mediabrands.

Firma Nielsen rozpoczęła ujednolicanie swojej platformy technologicznej, aby jej produkty do pomiaru widowni były bardziej interoperacyjne, elastyczne i skalowalne. Rozwiązuje to problem pomiaru cross-mediów poprzez przyjęcie podejścia "ONE" w celu modernizacji paneli, platform i produktów. 

  • ONE Platform: Nielsen opracował ujednoliconą, opartą na chmurze platformę, która umożliwia łatwą integrację i normalizację dużych zbiorów danych, w tym danych z automatycznego rozpoznawania treści (ACR) i danych o ścieżkach powrotu (RPD), a także bezpośrednie integracje z platformami cyfrowymi i dostawcami CTV. Podstawą jest również elastyczny stos technologiczny, który umożliwia tworzenie modeli na dużą skalę z wykorzystaniem technik i algorytmów uczenia maszynowego, aby szybciej zapewnić prawdziwą porównywalność i spójność między źródłami. 
  • ONE Panel: Nielsen ujednolici swoje złote panele i mierniki w jeden jedno źródło, reprezentatywny geograficznie panel, który będzie zbierał oglądalność na wszystkich urządzeniach, w tym TV, CTV, urządzeniach mobilnych i komputerach. Panel Nielsen ONE stanowi podstawę nowego systemu ID Resolution, który ma na celu walidację widowni i deduplikację ekspozycji na reklamy i treści.  
  • JEDEN produkt: Nielsen upraszcza swoje portfolio rozwiązań telewizyjnych i cyfrowych w jeden produkt cross-mediowy, który dostarcza metryki zasięgu i częstotliwości, zapewniając holistyczny, deduplikowany widok zarówno treści, jak i wydajności reklam niezależnie od ekranu, urządzenia czy platformy. Kluczowym elementem tego rozwiązania jest nowa, zastrzeżona technologia, która będzie mierzyć każdą pojedynczą reklamę w telewizji linearnej na poziomie subminutowym, aby uwzględnić dokładne minuty reklamowe.

Nielsen stworzył szkielet dla dostarczania holistycznych, cross-mediowych metryk we wszystkich mediach wideo i kontynuuje tworzenie fundamentów, które będą stanowić podstawę pomiaru wyników i pomogą reklamodawcom zmaksymalizować ROI. Posiadając pakiet technologiczny i infrastrukturę back-end, a także dostęp do szerokich zbiorów danych, Nielsen będzie szybko wprowadzać nowe produkty, zestawy funkcji i wgląd w dane, które utrzymają jakość i ciągłość usług pomiarowych oraz dostosują się do ciągłych zmian w technologii i krajobrazie prywatności.

O Nielsenie

Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) jest globalną firmą zajmującą się pomiarami i analizą danych, która zapewnia najbardziej kompletny i zaufany obraz konsumentów i rynków na całym świecie. Firma Nielsen jest podzielona na dwie jednostki biznesowe. Nielsen Global Media dostarcza branży medialnej i reklamowej bezstronne i wiarygodne dane pomiarowe, które tworzą wspólne zrozumienie branży wymagane do funkcjonowania rynków. Nielsen Global Connect dostarcza producentom i sprzedawcom detalicznym pakowanych dóbr konsumpcyjnych dokładnych, możliwych do wykorzystania informacji i spostrzeżeń oraz pełnego obrazu złożonego i zmieniającego się rynku, którego firmy potrzebują do wprowadzania innowacji i rozwoju.

Nasze podejście łączy autorskie dane Nielsena z innymi źródłami danych, aby pomóc klientom na całym świecie zrozumieć, co dzieje się teraz, co będzie się działo w przyszłości i jak najlepiej wykorzystać tę wiedzę.

Będąca firmą z listy S&P 500, firma Nielsen prowadzi działalność w ponad 90 krajach, obejmując swoim zasięgiem ponad 90% światowej populacji. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.nielsen.com.

Kontakt

Nielsen

Sunok Pak

sunok.pak@nielsen.com

Nielsen

Gorki De Los Santos

gorki.delossantos@nielsen.com