Przejdź do treści
Centrum informacyjne > Produkt

Cross-Media Currency staje się rzeczywistością dzięki Nielsen ONE

6 minut czytania | Grudzień 2020

Firma planuje wprowadzenie na rynek pojedynczego rozwiązania pomiarowego w IV kwartale 2022 r.

Nowy Jork, Nowy Jork - 8 grudnia 2020 r. - Firma Nielsen (NYSE: NLSN) ogłosiła dziś plany wprowadzenia jednego, przekrojowego rozwiązania mediowego, które zapewni bardziej porównywalne i kompleksowe wskaźniki na wszystkich platformach. Rozwiązanie Nielsena o nazwie Nielsen ONE, mające na celu przekształcenie obecnych metod pomiaru, które stanowią podstawę ekosystemu reklamy wideo o wartości ponad 100 miliardów dolarów, będzie realizowane etapowo. Firma planuje uruchomić swoje pojedyncze rozwiązanie pomiarowe od czwartego kwartału 2022 r. z zamiarem pełnego przejścia branży na pomiary cross-mediowe do sezonu jesiennego 2024 r.  

Bardziej niż kiedykolwiek konsumenci mają dziś praktycznie nieograniczony wybór platform, na których mogą oglądać swoje ulubione treści wideo. Dane firmy Nielsen pokazują, że w okresie od marca do sierpnia 2020 r. dorośli mieszkańcy Stanów Zjednoczonych spędzili 12,2 biliona minut w telewizji cyfrowej, 11,1 biliona minut w telewizji linearnej i 2,8 biliona minut w streamingu - a liczby te nadal rosną w postępie geometrycznym. Ponieważ widzowie płynnie przechodzą między telewizją linearną, strumieniową i cyfrową, reklamodawcy domagają się pojedynczego, zdeduplikowanego widoku swoich odbiorców na wszystkich platformach i nośnikach. Równocześnie wydawcy chcą zapewnić kupującym więcej opcji reklamowych i poprawić ogólne wrażenia widzów.

"W obliczu szybko zmieniającego się krajobrazu i ciągłych zmian w zachowaniach konsumentów, nie do przyjęcia jest już silosowe podejście do planów wideo naszych klientów", powiedział Doug Ray, CEO, Dentsu Media. "Pomiary cross-mediowe są niezbędne, aby zmaksymalizować zasięg na różnych platformach z odpowiednią częstotliwością. Jesteśmy podbudowani zaangażowaniem Nielsena w tworzenie jednego rozwiązania pomiarowego i ujednoliconych ram, które zapewnią porównywalność pomiędzy telewizją i cyfrowym wideo, dzięki czemu nasi klienci będą mogli lepiej alokować środki i maksymalizować ROI."

Dzięki Nielsen ONE reklamodawcy i wydawcy będą mogli dokonywać transakcji przy użyciu jednej, zaufanej, niezależnej i ustandaryzowanej w całej branży miary dla telewizji linearnej i cyfrowej. Dzięki pojedynczej, zdeduplikowanej liczbie marketerzy będą mieli wgląd w całkowitą konsumpcję wideo niezależnie od platformy czy urządzenia. Marketerzy odniosą również korzyści z lepszego zrozumienia unikalnych odbiorców, możliwości lepszego zrozumienia częstotliwości i ograniczenia podwójnego liczenia, zawyżonych wskaźników i strat reklamowych. Nielsen ONE będzie również stanowić podstawę rozwiązań outcomes firmy, umożliwiając branży optymalizację planów medialnych i maksymalizację wydajności na wszystkich platformach. 

"Dzięki Nielsen ONE dostarczamy jedną, porównywalną metrykę dla telewizji i digitalu, która zapewni konsumpcję wideo na wszystkich platformach, usługach i urządzeniach. Dla nabywców i sprzedawców mediów oznacza to lepszą monetyzację ich zasobów i maksymalizację inwestycji" - powiedział Karthik Rao, COO, Nielsen. "Dzisiejsze ogłoszenie stanowi kamień milowy dla firmy Nielsen, ponieważ wprowadzamy w życie naszą wizję cross-mediów. W ciągu ostatniego roku dokonaliśmy znacznych ulepszeń, aby przyspieszyć rozwój technologii i nauki o danych, które są niezbędne do urzeczywistnienia ogólnobranżowego rozwiązania cross-mediowego."

"Pomiar cross-mediów to szansa dla całego pokolenia i jedno z najtrudniejszych wyzwań, z jakimi musiała zmierzyć się nasza branża" - powiedział Ben Jankowski, SVP, Global Media for Mastercard. "Wiąże się to nie tylko z trudnymi problemami technologicznymi, ale także z koniecznością dokonania prawdziwej zmiany kulturowej, która zachęci nadawców, platformy i marketerów do ścisłej współpracy w celu osiągnięcia lepszej wydajności we wszystkich obszarach. W przypadku pomiarów międzymedialnych jeszcze ważniejsze jest posiadanie niezależnych stron trzecich, takich jak Nielsen, i audytorów, takich jak MRC, którzy pomogą nam znaleźć jedno wspólne źródło prawdy w morzu konkurujących ze sobą interesów i poruszać się w bardzo zagmatwanym krajobrazie."

Firma Nielsen już rozpoczęła transformację swoich rozwiązań w zakresie pomiaru widowni, aby zwiększyć ich odporność i elastyczność. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, firma Nielsen przygotowuje się na przyszłość w zakresie pomiaru cyfrowego, rozwijając swoją walutę National TV w celu uwzględnienia pomiaru adresowalnego i rozszerzając zasięg Connected TV (CTV) o kolejnych producentów smart TV i cyfrowe platformy wideo w 2021 roku. Począwszy od czwartego kwartału 2022 r., Nielsen będzie publikował równoległe ratingi cross-mediowe, które będą dostarczały danych w odstępach subminutowych dla poszczególnych reklam i treści, zapewniając większą porównywalność między platformami i modelami reklamowymi, a także rozbudowane raportowanie kampanii. Firma Nielsen oczekuje, że pomiar ten stanie się ostatecznie podstawą procesu zakupu i sprzedaży usług medialnych, zastępując obecną formę pomiaru telewizyjnego i cyfrowego nie później niż w sezonie jesiennym 2024 roku.  

"Dzisiejszy rozdrobniony krajobraz pomiaru sprawia, że planowanie, wdrażanie i weryfikacja kampanii międzyplatformowych jest zbyt skomplikowane i coraz mniej przewidywalne" - powiedział Adam Gerber, Global Chief Media Officer, Essence. "W miarę jak przechodzimy na modele adresowalne, nadajemy priorytet zasięgowi i optymalizujemy wyniki, niezwykle ważne jest, abyśmy opracowywali i przyjmowali spójne rozwiązania pomiarowe z jednego źródła. Nowe podejście Nielsena do pomiaru mediów jest ważnym krokiem w kierunku zapewnienia pewności i przejrzystości, których reklamodawcy potrzebują do wspierania całościowych kampanii." 

"IPG Mediabrands popiera każdą innowację, która przyczynia się do uchwycenia prawdziwego ROI w mediach, zwłaszcza na różnych platformach, aby stworzyć spójne raporty, dzięki którym ludzie nie będą sami oceniać swoich zadań domowych. Liczymy na to, że dzięki nowemu produktowi Nielsena wszystkie media będą spełniać te same standardy w zakresie rozliczalności i przejrzystości" - powiedział Daryl Lee, Global CEO, IPG Mediabrands.

Firma Nielsen rozpoczęła ujednolicanie swojej platformy technologicznej, aby zwiększyć interoperacyjność, elastyczność i skalowalność swoich produktów do pomiaru widowni. Rozwiązuje to problem pomiaru międzymedialnego poprzez przyjęcie podejścia "ONE" w celu modernizacji paneli, platform i produktów. 

  • Platforma ONE: Firma Nielsen opracowała ujednoliconą, opartą na chmurze platformę, która umożliwia łatwą integrację i normalizację dużych zbiorów danych, w tym danych dotyczących automatycznego rozpoznawania treści (ACR) i danych dotyczących ścieżek powrotu (RPD), a także bezpośrednią integrację z platformami cyfrowymi i dostawcami telewizji kablowej. Podstawą platformy będzie również elastyczny zestaw technologii, który umożliwia tworzenie modeli na dużą skalę z wykorzystaniem technik uczenia maszynowego i algorytmów, aby szybciej zapewnić prawdziwą porównywalność i spójność między źródłami. 
  • ONE Panel: Nielsen zjednoczy swoje panele i mierniki w jeden, reprezentatywny geograficznie panel, który będzie zbierał dane o oglądalności za pośrednictwem różnych urządzeń, w tym telewizji, telewizji kablowej, urządzeń mobilnych i komputerów. Panel Nielsen ONE stanowi podstawę nowego systemu ID Resolution, który umożliwia weryfikację widowni i deduplikację ekspozycji reklam i treści.  
  • JEDEN produkt: Firma Nielsen upraszcza swoją ofertę rozwiązań telewizyjnych i cyfrowych, tworząc jeden produkt obejmujący wszystkie media, który zapewnia pomiar zasięgu i częstotliwości, dostarczając całościowy, zdeduplikowany obraz zarówno treści, jak i wyników reklamowych niezależnie od ekranu, urządzenia czy platformy. Kluczowym elementem tego rozwiązania jest nowa, opatentowana technologia, która będzie mierzyć każdą pojedynczą reklamę w telewizji linearnej na poziomie subminutowym, aby uwzględnić dokładne minuty reklamowe.

Nielsen stworzył podstawy do dostarczania całościowych, przekrojowych pomiarów mediów we wszystkich rodzajach wideo i nadal tworzy fundamenty, które będą stanowić podstawę pomiaru wyników i pomogą reklamodawcom zmaksymalizować ROI. Posiadając własność stosu technologicznego i infrastruktury back-end, a także dostęp do szerokich zbiorów danych, Nielsen będzie szybko wprowadzać nowe produkty, zestawy funkcji i wgląd w dane, które utrzymają jakość i ciągłość usług pomiarowych oraz dostosują się do bieżących zmian w technologii i ochronie prywatności.

O Nielsenie

Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) jest globalną firmą zajmującą się pomiarami i analizą danych, która zapewnia najbardziej kompletny i wiarygodny obraz konsumentów i rynków na całym świecie. Firma Nielsen jest podzielona na dwie jednostki biznesowe. Nielsen Global Media dostarcza branży medialnej i reklamowej bezstronne i wiarygodne dane pomiarowe, które pozwalają na wspólne zrozumienie branży, niezbędne do funkcjonowania rynków. Nielsen Global Connect dostarcza producentom i sprzedawcom detalicznym pakowanych dóbr konsumpcyjnych dokładne, użyteczne informacje i spostrzeżenia oraz pełny obraz złożonego i zmieniającego się rynku, którego firmy potrzebują, aby wprowadzać innowacje i rozwijać się.

Nasze podejście łączy zastrzeżone dane Nielsena z innymi źródłami danych, aby pomóc klientom na całym świecie zrozumieć, co dzieje się obecnie, co wydarzy się w przyszłości i jak najlepiej wykorzystać tę wiedzę.

Firma Nielsen, należąca do indeksu S&P 500, prowadzi działalność w ponad 90 krajach, obejmując swoim zasięgiem ponad 90% ludności świata. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.nielsen.com.

Kontakt

Nielsen

Sunok Pak

sunok.pak@nielsen.com

Nielsen

Gorki De Los Santos

gorki.delossantos@nielsen.com