Przejdź do treści
Centrum wiadomości > Różnorodność

Nielsen łączy cele wydajnościowe z kulturą sprzyjającą włączeniu społecznemu.

2 minuty czytania | styczeń 2020

W firmie Nielsen budowanie i rozwijanie kultury integracji i wpływu jest częścią codziennych obowiązków każdego z nas. We wszystkich funkcjach i regionach geograficznych jesteśmy zobowiązani do zapewnienia, że Nielsen działa w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, pozostając pracodawcą z wyboru i zaufanym partnerem dla klientów i innych interesariuszy.

Aby zrobić krok naprzód w uznaniu wielu pracowników, którzy poświęcają swój czas, talenty i energię, aby wspierać dążenie firmy Nielsen do integracji i wywierania pozytywnego wpływu na społeczności, w których żyjemy i pracujemy, dodaliśmy ostatnio to oczekiwanie jako formalną część naszego procesu rocznej oceny wyników dla wszystkich pracowników firmy Nielsen na całym świecie.

Rozumiemy, że istnieje wiele sposobów, w jakie te zobowiązania mogą przejawiać się w doświadczeniu pracowników firmy Nielsen, i cenimy pracowników, którzy podejmują zarówno formalne role wolontariuszy, jak i bardziej nieformalne kroki, aby wnieść swój wkład. Możliwości te obejmują aktywne uwzględnienie włączenia w sposobie, w jaki angażujemy nasze zespoły i poprzez nasze procesy zatrudniania, a także bardziej formalne możliwości przywództwa, takie jak nasze zespoły Inclusion Impact Teams, które wyrównują nasze wysiłki Employee Resource Groups (ERGs), Nielsen Cares i Nielsen Green w kompleksowym, napędzanym przez pracowników programie trwałego wpływu we wszystkich wymiarach naszej kultury i tego, jak działamy jako obywatel korporacyjny. Od grudnia 2019 roku 65% naszych globalnych współpracowników podzieliło się swoimi osiągnięciami i przyszłymi aspiracjami w zakresie tego, w jaki sposób są zaangażowani w rozwój swojej kariery, pomagając jednocześnie w prowadzeniu kultury integracyjnej i wpływowej.

"Zdajemy sobie sprawę, że włączenie społeczne pomaga nam tworzyć zdrową kulturę organizacyjną, pozytywnie przyczynia się do rozwoju naszych społeczności i ma korzystny wpływ na naszych współpracowników, którzy starają się pogłębiać swoje umiejętności i rozwijać karierę w naszej firmie" - powiedziała Nicole Helprin, starsza wiceprezes ds. zaangażowania i rozwoju talentów w firmie Nielsen. "Doceniamy zróżnicowane podejście naszych współpracowników do tego istotnego wysiłku".

Zobowiązujemy się do ciągłego udoskonalania naszych procesów oceny wyników, aby zmaksymalizować zaangażowanie i zapewnić wszystkim naszym pracownikom możliwość rozwoju w pełnym zakresie.