02_Elements/Icons/ArrowLeft Powrót do Insight
Spostrzeżenia > Media

Co Amerykanie robią w sieci Media społecznościowe i gry zdominowały aktywność

4 minuty czytania | Sierpień 2010

Tekst i grafika zostały zaktualizowane 6 sierpnia w celu wyjaśnienia definicji kategorii, ram czasowych i metodologii (patrz uwaga na dole)

Amerykanie spędzają prawie jedną czwartą swojego czasu w sieci na portalach społecznościowych i blogach, w porównaniu z 15,8 procentami rok temu (wzrost o 43 procent), według nowych badań opublikowanych dzisiaj przez The Nielsen Company. Badania ujawniły, że Amerykanie spędzają jedną trzecią swojego czasu online (36%) na komunikacji i nawiązywaniu kontaktów poprzez sieci społecznościowe, blogi, osobisty e-mail i komunikatory.

10 największych sektorów według udziału w czasie korzystania z Internetu w USA
RANK Kategoria Udział w czasie

Czerwiec 2010 r.

Udział w czasie

Czerwiec 2009 r.

% Zmiana w

Udział w czasie

1 Sieci społeczne 22.7% 15.8% 43%
2 Gry online 10.2% 9.3% 10%
3 E-mail 8.3% 11.5% -28%
4 Portale 4.4% 5.5% -19%
5 Instant Messaging 4.0% 4.7% -15%
6 Filmy wideo/filmy** 3.9% 3.5% 12%
7 Szukaj 3.5% 3.4% 1%
8 Producenci oprogramowania 3.3% 3.3% 0%
9 Wielokategorialna rozrywka 2.8% 3.0% -7%
10 Ogłoszenia/Aukcje 2.7% 2.7% -2%
Inne* 34.3% 37.3% -8%
Źródło:Nielsen NetView - czerwiec 2009-czerwiec 2010 r.

*Inne odnosi się do 74 pozostałych kategorii online odwiedzanych z komputerów PC/laptopów

**Kategoria Videos/Movies (filmy) w badaniuNetView odnosi się do czasu spędzonego na stronach internetowych związanych z filmami (np. YouTube, Bing Videos, Hulu) oraz stronach internetowych związanych z filmami (np. IMDB, MSN Movies i Netflix). IMDB, MSN Movies i Netflix). Nie jest to miara strumieniowej transmisji wideo ani nie obejmuje strumieniowej transmisji wideo na stronach internetowych niezwiązanych z wideo lub filmami (np. strumieniowa transmisja wideo na stronach sportowych lub informacyjnych).

"Pomimo niemal nieograniczonego charakteru tego, co można robić w sieci, 40 procent amerykańskiego czasu online spędza się na zaledwie trzech aktywnościach - portalach społecznościowych, grach i wysyłaniu e-maili, pozostawiając całą masę innych sektorów walczących o malejący udział w internetowym torcie" - powiedział analityk Nielsena, Dave Martin.

us time-spent-online-new

us-hrs-wydane-na-nowe

Do dodatkowych ustaleń należą:

  • Gry online wyprzedziły prywatną pocztę elektroniczną i stały się drugą, po sieciach społecznościowych, najczęściej wykorzystywaną aktywnością - odpowiadają za 10 proc. całego czasu spędzanego w internecie w USA. Udział poczty elektronicznej spadł z 11,5 proc. czasu do 8,3 proc. (Źródło: Nielsen NetView)
  • Spośród najchętniej wykorzystywanych sektorów, Wideo/Movies (który obejmuje wyłącznie strony internetowe poświęcone wideo i związane z filmami - nie obejmuje natomiast zachowań związanych ze strumieniowaniem wideo w innych miejscach) jako jedyny odnotował znaczący wzrost udziału w amerykańskiej aktywności online. Jej udział w aktywności online wzrósł relatywnie o 12 proc. z 3,5 do 3,9 proc. (Źródło: Nielsen NetView)
  • Czerwiec 2010 roku był kamieniem milowym dla amerykańskiego rynku wideo online - liczba streamowanych filmów przekroczyła 10 miliardów. Przeciętny amerykański konsument oglądający filmy online spędził w tym miesiącu 3 godziny i 15 minut. (Źródło: Nielsen VideoCensus)
  • Wbrew niektórym przewidywaniom, rozwój sieci społecznościowych nie zepchnął jeszcze poczty elektronicznej i komunikatorów internetowych do lamusa. Mimo że w obu przypadkach odnotowano dwucyfrowe spadki udziału w czasie korzystania z sieci, e-mail pozostaje trzecią najczęstszą aktywnością w sieci (8,3 proc. udziału w czasie korzystania z sieci), natomiast komunikatory internetowe zajmują piątą pozycję, odpowiadając za 4 proc. czasu spędzanego przez Amerykanów w sieci. (Źródło: Nielsen NetView)
  • Chociaż główne portale również odnotowały dwucyfrowy spadek udziału, pozostały na czwartym miejscu pod względem aktywności, odpowiadając za 4,4 proc. amerykańskiego czasu spędzonego online. (Źródło: Nielsen NetView)

E-mail pozostaje na szczycie aktywności w mobilnym Internecie

Sposób, w jaki amerykańscy konsumenci spędzają czas w Internecie na swoich telefonach komórkowych, maluje nieco inny obraz niż w przypadku korzystania z Internetu z komputerów. W badaniu Nielsena przeprowadzonym wśród użytkowników mobilnych stron internetowych odnotowano dwucyfrowy (28 proc.) wzrost rozpowszechnienia zachowań związanych z sieciami społecznościowymi, ale dominacja aktywności związanej z pocztą elektroniczną na urządzeniach mobilnych utrzymuje się nadal - wzrost z 37,4 proc. do 41,6 proc. czasu spędzanego w amerykańskim mobilnym internecie.

us-mobile-time-spent-new

Portale pozostają drugą co do wielkości aktywnością w mobilnym internecie (11,6 proc. udziału w czasie), pomimo ich dwucyfrowego spadku, a wzrost udziału sieci społecznościowych do 10,5 proc. oznacza, że różnica jest znacznie mniejsza niż rok temu (14,3 proc. vs. 8,3 proc.).

Inne dziedziny mobilnego internetu, w których odnotowano znaczący wzrost, to muzyka i filmy, w obu przypadkach wzrost udziału w czasie korzystania z internetu w ujęciu rocznym wyniósł 20 proc. Wzrost udziału tych dziedzin odbywa się kosztem innych treści - zarówno wiadomości/aktualności, jak i sport odnotowały ponad 20-procentowy spadek udziału w czasie korzystania z internetu mobilnego w USA.

"Chociaż widzimy podobne cechy wśród korzystania z Internetu na komputerach PC i w urządzeniach mobilnych, sposób, w jaki ich aktywność jest przydzielana, jest nadal dość kontrastowy, dodał Martin. Podczas gdy konwergencja będzie postępować, unikalne cechy komputerów i telefonów komórkowych, zarówno pod względem ich funkcji, jak i tego, kiedy i gdzie są używane, oznaczają, że zachowanie mobilnego Internetu odzwierciedlające jego odpowiednik z komputerów osobistych jest jeszcze dalekie."

UWAGA: W tym badaniu sprawdzono, jaki udział w całkowitym czasie korzystania z internetu w USA ma każda z 84 "standardowych" podkategorii/sektorów NetView. W badaniu uwzględniono tylko 10 największych sektorów, pozostałe 74 zostały zgrupowane w "innych" i nie zostały uwzględnione.

Dane dotyczące internetu mobilnego pochodzą z badania, które śledzi samodzielne korzystanie z internetu mobilnego przez ponad 5 000 respondentów każdego miesiąca. Internet mobilny jest definiowany jako osoby, które w ciągu ostatnich 30 dni korzystały z Internetu mobilnego, poczty elektronicznej lub komunikatorów internetowych na swoim telefonie komórkowym. Dane dotyczące internetu mobilnego są ważone w oparciu o benchmarki dotyczące wieku, płci, dochodów, rasy/pochodzenia etnicznego i udziału operatora zebrane w Mobile Insights..

Powiązane tagi:

Kontynuuj przeglądanie podobnych spostrzeżeń