Przejdź do treści
02_Elements/Icons/ArrowLeft Powrót do Insight
Insights > Audiences

Millennials: Znacznie głębiej niż ich strony na Facebooku

3 minuty czytania | luty 2014 r.

Potrzeba wiele, aby zdefiniować pokolenie, a żadne dwa pokolenia nie są takie same. Ponieważ większość świata obserwuje, jak młodzi dorośli z drugiego najmłodszego pokolenia rozwijają się i stają się pełnoprawnymi konsumentami, marketerzy kładą coraz większy nacisk na to, jak się z nimi związać. Większość z nich to dzieci z pokolenia Baby Boomers, a wszyscy są chętni, aby wyodrębnić swoją unikalną tożsamość, gdy osiągną pełnoletność.

Kim więc są i dlaczego marketerzy i marki poznają ich?

W najszerszym ujęciu są to młodzi dorośli urodzeni między 1977 a 1995 rokiem. Z perspektywy liczb, jest ich 77 milionów i stanowią tyle samo populacji Stanów Zjednoczonych (24%), co Baby Boomers i Generacja Z (urodzeni po 1995 roku). To prawda, że to oni założyli ruch mediów społecznościowych, ale nie są kanapowcami. Wciąż wspinają się po drabinie dochodów, ale stanowią najbardziej wykształcone pokolenie, ponieważ 23 procent z nich posiada tytuł licencjata lub wyższy.

Obecne dochody wahają się od 25 000 do 48 000 dolarów odpowiednio dla młodszych (18-27 lat) i starszych (28-36 lat) Millennialsów, ale osiągają oni wiek dojrzały w najbardziej dramatycznym klimacie ekonomicznym od czasów Wielkiego Kryzysu, co sprawia, że ich rodziny, społeczności i sieci społeczne są jeszcze bardziej cenne, ponieważ łączą się w grupy.

Najbardziej zróżnicowane etnicznie pokolenie

Chociaż stanowią tyle samo populacji USA co Boomers, podobieństwa na tym się kończą. Tylko 21 procent z nich jest w związku małżeńskim, w porównaniu z 42 procentami z pokolenia wyżu, a Millenialsi stanowią 20 procent par tej samej płci. Wolą mieszkać w gęstych, zróżnicowanych miejskich wioskach, gdzie interakcje społeczne znajdują się tuż za drzwiami wejściowymi. Cenią sobie autentyczność i kreatywność, a także kupują lokalne towary wytwarzane przez członków ich społeczności. Dbają o swoje rodziny, przyjaciół i cele filantropijne.

Millenialsi stanowią również najbardziej zróżnicowane rasowo i etnicznie pokolenie (19% Latynosów, 14% Afroamerykanów i 5% Azjatów) - a ten wzrost różnorodności będzie się tylko zwiększał w miarę zakładania przez nich rodzin. Podczas gdy populacja wyżu demograficznego była napędzana przez wysoki wskaźnik urodzeń, populacja milenialsów jest napędzana przez imigrację.

Wśród Millenialsów 14 procent to pierwsze pokolenie, a 12 procent to drugie pokolenie, co wskazuje na silne więzi z krajem ojczystym - od wyborów żywieniowych po preferencje językowe i medialne. Te więzi sprawiają, że Millenialsi są związani ze swoim pochodzeniem etnicznym i kulturowym, ponieważ 71 procent twierdzi, że docenia wpływ innych kultur na amerykański styl życia, w porównaniu do 62 procent osób z wyżu demograficznego.

Latynosi stanowią największą grupę etniczną (19 proc.), a Nielsen przewiduje, że do 2050 roku ich populacja wzrośnie o 167 proc. Azjaci stanowią obecnie 5 proc. populacji Millennialsów, ale Nielsen przewiduje, że do 2050 roku populacja ta wzrośnie o 142 proc. Dziesięć lat temu większość Millenialsów mówiła w domu tylko po angielsku lub głównie po angielsku. Dziś dwujęzyczni Latynosi są dominującą grupą wśród tych Millennialsów.

Wielopokoleniowe gospodarstwa domowe są bardziej widoczne w kulturach latynoskich i azjatyckich, co jest tendencją, która może wpływać na dynamikę rodziny, wzorce oglądania i kupowania gospodarstw domowych oraz rozwój budownictwa mieszkaniowego, a także dodatkowo wzmacniać więzi z krajem ojczystym.

Kiedy więc myślisz o Millenialsach, staraj się nie generalizować. Stanowią oni duży i zróżnicowany kawałek tortu, a kawałek, który reprezentują, będzie się powiększał. W miarę wchodzenia w wiek dorosły i zwiększania wydatków, kohorta Millenialsów będzie rosła jako procent populacji Stanów Zjednoczonych. Ci, którzy rozumieją ich i wiedzą, jak najlepiej do nich dotrzeć i ich zaangażować, będą w najlepszej pozycji, aby wykorzystać możliwości, jakie stwarzają.

Aby uzyskać więcej informacji, pobierz raport Nielsena na temat Millennials. Aby wziąć udział w nadchodzącym webinarium Nielsena na temat Millennials, kliknij tutaj.

Kontynuuj przeglądanie podobnych spostrzeżeń