02_Elements/Icons/ArrowLeft Powrót do Insight
Insights > Innowacje

Nie okradaj Piotra, by zapłacić za Pawła: Zachowanie równowagi w innowacjach

3 minuty czytania | listopad 2015 r.

Innowacja jest ważna, a jej właściwe wprowadzenie ma kluczowe znaczenie dla wzrostu. Badania Nielsena wykazały, że 70% sprzedaży nowych produktów spada w drugim roku po ich wprowadzeniu na rynek. Przyciągnięcie próbnych użytkowników i wzrost sprzedaży w drugim roku zależy w dużej mierze od ciągłego wsparcia. Firmy, które odniosły sukces w dziedzinie innowacji, kontynuują inwestycje w kolejnych latach, a co za tym idzie, rozwijają swoje marki.

Równie ważne jest jednak, by nie pozwolić, by innowacje odciągały uwagę od podstawowej działalności. Osiągnięcie optymalnej równowagi w celu wsparcia zarówno podstawowej działalności, jak i odpowiedniego rozwoju innowacji, tak aby zaczęły się one zwracać same w sobie, jest kluczowe dla trwałego wzrostu. Ale jak firmy powinny optymalnie rozdzielić swoje inwestycje w media, aby wspierać obie te rzeczy?

Współpracując z Institute of Practitioners in Advertising (IPA) i analizując setki marek, firma Nielsen określiła szybką, diagnostyczną zasadę, która pozwala zidentyfikować marki niedoinwestowane lub przeinwestowane, zapewniając, że innowacja nie skradnie światła reflektorów. Zarówno w przypadku marek o ugruntowanej pozycji, jak i nowych produktów, firma musi upewnić się, że udział w głosie (SOV) przeważa nad udziałem w rynku (SOM), czyli proporcją sprzedaży do konkurencji. Niedoinwestowanie w stosunku do swojej marki przy wprowadzaniu na rynek innowacji pozwala konkurentom na kapitalizację i zdobycie udziału w rynku.

Klient z Wielkiej Brytanii wprowadził niedawno na rynek nowy produkt i w ten sposób znacznie ograniczył inwestycje w media dla swojej podstawowej marki. Przekierowanie inwestycji medialnych na innowację sprawiło, że marka podstawowa pozostała bezbronna. Stosując formułę SOV i SOM, stwierdziliśmy, że konkurent firmy wydawał zbyt dużo na media w stosunku do swojego udziału w rynku (+23%), podczas gdy nasz klient wydawał zbyt mało w stosunku do swojej wielkości (-12%). 

Modelowanie marketing mix na poziomie portfolio potwierdziło, że inwestycje w media głównej marki muszą być szybko przywrócone. Wkład, ROI i sprzedaż bazowa były w ostatnim trendzie w dół. Używając Marketing Planner Optimisation, naszego narzędzia do symulacji przyszłości, zidentyfikowaliśmy optymalny stosunek inwestycji 75:25 odpowiednio do działalności podstawowej i do rozwoju nowych produktów, który wspierałby działalność podstawową, jednocześnie budując sukces innowacji. W tym przykładzie, przesunięcia w inwestycjach doprowadziły do 7,1 mln funtów przyrostu przychodów.

Niemniej jednak, 75:25 nie jest magicznym stosunkiem inwestycji dla każdej marki dóbr szybkozbywalnych. W niektórych przypadkach nowe marki mogą przynieść korzyści biznesowi podstawowemu, jeśli oba są odpowiednio wspierane. Na przykład, inny klient również wprowadził nową innowację po udanym teście koncepcji. Jednak klient i agencja zupełnie nie docenili "efektu halo" - w którym nowy produkt przyniósł korzyści podstawowej działalności.

Chociaż nie wszystkie innowacje wywołują efekt halo w takim samym stopniu, nowe marki mogą powodować pozytywny wzrost wolumenu dla działalności podstawowej. Jest to bardziej prawdopodobne, gdy nowa pozycja posiada ten sam znak towarowy i kapitał podstawowy co działalność podstawowa oraz gdy nowa pozycja ma wyraźnie odrębne okazje do użycia i/lub segment docelowy od działalności podstawowej. Zmniejsza to postrzeganie substytucyjności pomiędzy nowym produktem a marką macierzystą, która wzrasta stopniowo.

W przykładzie naszego klienta, czynniki te spowodowały sukces reklamowy dla nowej marki i pozytywne, nieplanowane korzyści dla działalności podstawowej. Oczywiście, halo było mniejsze niż prowadzenie dedykowanej reklamy marki głównej. Mimo to, ta nauka może być wykorzystana i fundusze "uwolnione" dla innych działań marketingowych.

Jednak nawet bez tej dynamiki halo, klient ten utrzymał wsparcie dla marki bazowej i wprowadził dedykowane inwestycje dla nowej premiery, co pomogło zminimalizować kanibalizację, ponieważ obie miały komplementarne korzyści. Te podobieństwa zmniejszyły tygodniową liczbę wymaganych punktów ratingowych brutto i przesunęły stosunek inwestycji z 60:40 do 70:30, co poprawiło ogólną wielkość portfela o 30%.

Chociaż reklama nowej marki może czasami mieć pozytywny efekt halo dla marki podstawowej, marka podstawowa powinna być wspierana na zdrowym poziomie. Finansowanie rozwoju nowych produktów w sposób przyrostowy, tam gdzie to możliwe, może pomóc w uniknięciu przekierowania budżetu z rdzenia. Utrzymanie lub zwiększenie wsparcia dla marki bazowej, nawet podczas wprowadzania nowego produktu, może pomóc zminimalizować kanibalizację. I odwrotnie, przesunięcie wszystkich lub większości środków marketingowych z marki podstawowej na innowacje może sprawić, że marka podstawowa będzie narażona na kanibalizację ze strony nowej marki siostrzanej lub konkurencji. Krótko mówiąc, okradaj Piotra na własne ryzyko.

Kontynuuj przeglądanie podobnych spostrzeżeń

Nasze produkty mogą pomóc Tobie i Twojej firmie

  • Opinia konsumentów i mediów

    Uzyskaj dostęp do syndykowanych i niestandardowych badań konsumenckich, które pomogą Ci kształtować skuteczną markę, reklamę i marketing....

  • NCSolutions

    Maksymalizacja skuteczności reklam CPG dzięki danym umożliwiającym lepszą segmentację, optymalizację i osiąganie wyników opartych na sprzedaży.