Przejdź do treści
Insights > Innowacje

Wartość paneli w modelowaniu Big Data

1 minute read | Paul Donato, Chief Research Officer, Nielsen
Nielsen Journal of Measurement, Vol 1, Issue 1 | July 2016

Praktycznie nie ma dnia, żeby nie pojawił się branżowy raport o fragmentacji widowni. Oczywiście, nie jest to nowe zjawisko. Wraz z pojawieniem się telewizji kablowej w latach 80-tych, cyfrowej telewizji satelitarnej w latach 90-tych, Internetu w latach 2000-tych oraz ostatnio opcji over-the-top, widzowie telewizyjni cieszyli się stałym strumieniem nowych opcji programowych rok po roku: Więcej sieci, więcej programów niszowych i więcej sposobów ich oglądania.

Dla społeczności badawczej jednak, ta zwiększona różnorodność ma swoją cenę, a przyspieszone tempo zmian w ostatnich latach nadwyręża możliwości pomiarów panelowych, na których branża historycznie polegała w celu monitorowania aktywności widzów. Zebranie wystarczająco dużych paneli, aby zapewnić stabilne pomiary dla programów z małą widownią, stało się po prostu wyzwaniem.

Dane dotyczące ścieżki powrotu (RPD) stanowią szansę na przezwyciężenie tego problemu, ale tylko wtedy, gdy ograniczenia i tendencyjność tych danych mogą zostać skorygowane i zweryfikowane. Niniejszy artykuł opisuje, jak panele mogą skutecznie skorygować te ograniczenia i pomóc w walidacji ocen uzyskanych z zestawów danych RPD.

Panele i RPD stanowią razem zwycięską kombinację dla dokładnego i stabilnego pomiaru widowni wideo.