02_Elements/Icons/ArrowLeft Powrót do Insight
Insights > Audiences

Od urny wyborczej do sklepu spożywczego: Perspektywa 2016 roku na rosnące wpływy Latynosów w Ameryce

1 minuta czytania | sierpień 2016 r.

Siła i wpływy Latynosów rosną: 50% niedawnego wzrostu populacji USA pochodzi od Latynosów, a oczekuje się, że populacja Latynosów w USA podwoi się w ciągu najbliższych dwóch pokoleń. Dzisiejsza znacznie młodsza, coraz bardziej urodzona w USA, dynamiczna populacja Latynosów kształtuje amerykański mainstream poprzez utrzymywanie silnych więzi z kulturami pochodzenia, rozwijając "ambikulturową*" osobowość, która jest jednocześnie całkowicie amerykańska i całkowicie związana z kulturą pochodzenia.

Świadomi marketerzy zwracają na to uwagę i tworzą komunikację w dwóch językach, która przemawia zarówno do amerykańskiego ducha, jak i latynoskiej duszy. Aby lepiej zrozumieć tych młodych i energicznych konsumentów, ten piąty raport na temat konsumentów latynoskich z serii Diverse Intelligence firmy Nielsen analizuje najnowsze trendy w demografii latynoskiej, konsumpcji i zachowaniach medialnych, wraz z dokładnym spojrzeniem na latynoski elektorat.

Przy rekordowej liczbie Latynosów uprawnionych do głosowania w tym roku, jego zastosowanie w polityce jest oczywiste - ale te same dane są równie istotne dla kampanii marketingowych i reklamowych w każdej sferze, ponieważ podstawowe przesłanie tego raportu dotyczy samej wielkości populacji Latynosów jako procentu wszystkich Amerykanów. 

Język i wiek

Dzisiejsze młodsze pokolenia Latynosów (poniżej 55 roku życia) są w przeważającej mierze dwujęzyczne, a z każdym nowym pokoleniem coraz bardziej dominuje język angielski. Obecnie 40,6 milionów Latynosów powyżej piątego roku życia dobrze mówi po angielsku, a 96% Latynosów poniżej 18 roku życia jest albo dwujęzycznych, albo zdominowanych przez język angielski. W sumie 55% Latynosów jest dwujęzycznych, podczas gdy 27% jest zdominowanych przez język angielski, a 19% przez hiszpański.

Kontynuuj przeglądanie podobnych spostrzeżeń