02_Elements/Icons/ArrowLeft Powrót do Insight
Spostrzeżenia > Media

Mobile dominuje w kampaniach reklamowych na Filipinach

2 minuty czytania | luty 2018 r.

Reklama mobilna zdominowała cyfrowe kampanie reklamowe na Filipinach, a jednocześnie wydajność reklamy mobilnej on-target wyprzedziła reklamy cyfrowe serwowane za pośrednictwem desktopu i digitalu w 2017 roku.

Raport Nielsen Digital Ad Ratings Benchmarks, który ocenił ponad 3000 kampanii cyfrowych od momentu jego uruchomienia w Azji Południowo-Wschodniej w 2015 roku, stwierdził, że w pierwszej połowie 2017 roku ponad dziewięć na 10 (91%) cyfrowych kampanii reklamowych wykorzystało mobile, a mobile osiągnęło wyższy sukces on-target niż łączne benchmarki cyfrowe i desktopowe dla wszystkich zgłoszonych benchmarków wiekowych na Filipinach.

Reklamy cyfrowe kierowane do osób w wieku od 18 do 49 lat docierały do odbiorców w 81% przypadków w przypadku urządzeń mobilnych, natomiast w przypadku wszystkich urządzeń cyfrowych i stacjonarnych odpowiednio w 77% i 59%.

W przypadku cyfrowych kampanii reklamowych skierowanych do konsumentów w wieku 21-34 lat, te, które były serwowane za pośrednictwem urządzeń mobilnych, trafiały w 81% przypadków, przewyższając kampanie na komputerach stacjonarnych i całkowite wyniki cyfrowe, które docierały do odbiorców z dokładnością jedynie 41% i 73%.

Analizując poszczególne kategorie, można stwierdzić, że reklamodawcy z sektorów towarów pakowanych, usług dla biznesu i konsumentów oraz komputerów i elektroniki najłatwiej dotarli do pożądanych odbiorców za pośrednictwem urządzeń mobilnych, osiągając odpowiednio 83%, 82% i 81% skuteczności.

Nielsen Digital Ad Ratings Benchmarks and Findings Report służy jako wskazówka dotycząca efektywności poszczególnych kampanii w porównaniu ze średnimi rynkowymi w odniesieniu do całkowitej liczby reklam cyfrowych, tylko dla komputerów stacjonarnych i tylko dla urządzeń mobilnych * dla demografii wiekowej i płci, przedziałów wiekowych, kategorii reklamodawców i typu witryny (wydawcy, platformy/sieci reklamowe).

O RAPORCIE NIELSEN DIGITAL AD RATINGS BENCHMARKS AND FINDINGS

Raport zawiera dane z ponad 3000 kampanii Nielsen Digital Ad Ratings z Indonezji, Malezji, Filipin, Singapuru i Tajlandii zmierzonych do 30 czerwca 2017 r., w których minimalna liczba obserwacji witryny wynosiła co najmniej 30. Obserwacja witryny jest definiowana jako wydajność kampanii na jednej witrynie z co najmniej 5 000 wyświetleń z określoną demografią jako zamierzoną grupą odbiorców. Przy wielkości próby przekraczającej 30 można się spodziewać stabilnych benchmarków. Średnia wartość procentowa on-target to liczba wyświetleń, które dotarły do zamierzonej grupy demograficznej podzielona przez liczbę wszystkich wyświetleń w kampanii. Procent on-target jest obliczany poprzez ważenie każdej kampanii liczbą emisji, które zawierała w każdej kategorii lub demografii. Dane ważone są używane, aby obserwacje witryn z większą liczbą wyświetleń miały większy udział w ostatecznych wskaźnikach. W ten sposób uzyskuje się bardziej statystyczną reprezentację średniej wydajności kampanii.

Kontynuuj przeglądanie podobnych spostrzeżeń