Centrum wiadomości > Różnorodność

Nielsen publikuje pierwszy raport dotyczący różnorodności i integracji społecznej

4 minuty czytania | październik 2016 r.

Rok 2016 był ważnym rokiem dla różnorodności i integracji w firmie Nielsen. Od momentu rozpoczęcia roku wraz z mianowaniem Angeli Talton na stanowisko Chief Diversity Officer w firmie Nielsen, nastąpiło wiele badań, wydarzeń i nagród skoncentrowanych na naszej pracy wokół różnorodności i integracji. Dziś opublikowaliśmy nasz pierwszy raport Diversity & Inclusion Report, który zapewnia kompleksowe spojrzenie wstecz na pracę wykonaną od 2015 r. do chwili obecnej, odzwierciedlając inwestycje Nielsena w globalną różnorodność i zaangażowanie w nią.

"Jako firma zajmująca się pomiarem danych, Nielsen jest zobowiązany do odzwierciedlenia różnorodności społeczności, w których żyjemy i pracujemy oraz do dzielenia się nie tylko metrykami, ale także wglądem w to, dlaczego konsumenci zachowują się tak, jak się zachowują" - powiedziała Angela Talton. "Jesteśmy dumni, że możemy nie tylko upamiętnić postępy, jakie poczyniliśmy jako firma w ciągu ostatniej dekady, ale także przedstawić nasze postępy w ciągu ostatnich kilku lat, aby wprowadzić różnorodność i integrację do DNA Nielsena. Od śledzenia i trendów reprezentacji, zatrzymania i możliwości rozwoju do zapewnienia przywództwa myślowego i mentoringu dla zróżnicowanych dostawców, Nielsen jest zaangażowany w dzielenie się wpływem i znaczeniem zmian populacji, które widzimy na całym świecie. Chcemy również pomóc naszym klientom połączyć kropki pomiędzy różnorodnością, integracją, innowacyjnością i doskonałymi wynikami."

Kluczowe obszary dotychczasowych sukcesów podkreślone w raporcie to:

  • Aby upewnić się, że cała organizacja "mówi tym samym językiem" i rozumie, że różnorodność i integracja jest dla Nielsena globalnym imperatywem biznesowym, 93% menedżerów Nielsena w 66 krajach przeszło podstawowe szkolenie z zakresu różnorodności i integracji, "Managing an Inclusive Work Environment", we współpracy z dostawcą zróżnicowanym pod względem mniejszości.
  • W 2015 roku członkowie ośmiu grup zasobów pracowniczych (ERGs) firmy Nielsen, poświęcili ponad 5 000 godzin wolontariatu podczas ponad 1400 wydarzeń, współpracując z ponad 800 organizacjami.
  • Program DLN (Different Leadership Network) firmy Nielsen - 18-miesięczny program rozwoju przywództwa, którego celem jest rozwój, mentoring i stawianie wyzwań pracownikom o wysokim potencjale - przyniósł 100% zatrzymanie i przesunięcie absolwentów programu na nowe stanowiska w firmie.
  • Zespół ds. pozyskiwania talentów w firmie Nielsen wdrożył raporty dotyczące wymogu rozważenia zróżnicowanej grupy kandydatów na wszystkie otwarte stanowiska w Ameryce Północnej
  • W 2015 r. zespół Nielsena ds. sojuszy społecznych sponsorował ponad 200 wydarzeń organizacji społecznych, opierając się na wysiłkach firmy mających na celu zwiększenie świadomości marki w zróżnicowanych społecznościach w całych Stanach Zjednoczonych. Interakcje z konsumentami podczas tych wydarzeń doprowadziły do zgromadzenia bazy danych ponad 150 000 konsumentów, którą zespoły ds. danych Nielsena wykorzystują do uzupełnienia prób gospodarstw domowych.
  • Nielsen kontynuuje wydawanie raportów z serii diverse intelligence (DIS), w tym trzech w 2015 r., dwóch jak dotąd w tym roku dotyczących każdego z konsumentów azjatycko-amerykańskich i latynoskich , jednego uruchamiającego się jeszcze w tym miesiącu dotyczącego konsumentów afroamerykańskich, a także nowych spostrzeżeń dotyczących osób niepełnosprawnych.
  • Wydatki Nielsena na zróżnicowanych dostawców w 2015 roku osiągnęły poziom 75 milionów dolarów, co stanowiło wzrost o 24% w ujęciu rocznym i 8% całkowitych wydatków Nielsena na źródła.

W raporcie przedstawiono również wizję Angeli Talton dotyczącą różnorodności i integracji w firmie Nielsen w 2016 roku i później. Wizja ta opiera się na łączeniu punktów pomiędzy zmianami w populacji a siłą nabywczą konsumentów, a także na identyfikowaniu z klientami produktów i usług, które są bardziej atrakcyjne dla tych konsumentów, tworząc w ten sposób korzystne wyniki finansowe dla klientów Nielsena. Raport śródroczny 2016 Diversity & Inclusion sugeruje, że ten rok będzie niezwykle udany. Zarówno różnorodność rasowa/etniczna, jak i płciowa wzrosły w stosunku do 2015 roku, a wskaźnik różnorodności rasowej/etnicznej i płciowej w kadrze kierowniczej wyższego szczebla przewyższa średnią dla 50 najlepszych firm DiversityInc. Dodatkowo raport podkreśla, jak Nielsen został doceniony za swoje programy Diversity & Inclusion, w tym został uznany za jedno z 2016 Best Places to Work w zakresie integracji osób niepełnosprawnych uzyskując wynik 90% w Disability Equality Index® (DEI), uznanie za jednego z najlepszych najlepszych pracodawców dla millenialsów przez Fortune i Great Place to Work, zdobywając miejsce nr 4 w rankingu Diversity MBA w 2016 r. "Best Places for Women & Diverse Managers to Work", zdobycie miejsca nr 41 na liście DiversityInc Top 50 i wiele innych.

"Diversity & Inclusion są kluczowe dla wzrostu, siły i zdolności Nielsena do wprowadzania innowacji" - mówi Mitch Barns, dyrektor generalny Nielsena. "W Nielsen udowodniliśmy, że różnorodność talentów, umiejętności, doświadczeń i środowisk kulturowych czyni naszą firmę silniejszą i jestem dumny, że kultura inkluzji w naszej firmie jest doceniana na całym świecie".

Aby dowiedzieć się więcej, pobierz kopię Raport o różnorodności i włączeniu społecznym.