Przejdź do treści
Centrum wiadomości > Różnorodność

Nielsen publikuje pierwszy raport dotyczący różnorodności i integracji społecznej

4 minuty czytania | październik 2016 r.

Rok 2016 był ważnym rokiem dla różnorodności i integracji w firmie Nielsen. Od momentu rozpoczęcia roku wraz z mianowaniem Angeli Talton na stanowisko Chief Diversity Officer w firmie Nielsen, nastąpiło wiele badań, wydarzeń i nagród skoncentrowanych na naszej pracy wokół różnorodności i integracji. Dziś opublikowaliśmy nasz pierwszy raport Diversity & Inclusion Report, który zapewnia kompleksowe spojrzenie wstecz na pracę wykonaną od 2015 r. do chwili obecnej, odzwierciedlając inwestycje Nielsena w globalną różnorodność i zaangażowanie w nią.

"Jako firma zajmująca się pomiarem danych, Nielsen jest zobowiązany do odzwierciedlenia różnorodności społeczności, w których żyjemy i pracujemy oraz do dzielenia się nie tylko metrykami, ale także wglądem w to, dlaczego konsumenci zachowują się tak, jak się zachowują" - powiedziała Angela Talton. "Jesteśmy dumni, że możemy nie tylko upamiętnić postępy, jakie poczyniliśmy jako firma w ciągu ostatniej dekady, ale także przedstawić nasze postępy w ciągu ostatnich kilku lat, aby wprowadzić różnorodność i integrację do DNA Nielsena. Od śledzenia i trendów reprezentacji, zatrzymania i możliwości rozwoju do zapewnienia przywództwa myślowego i mentoringu dla zróżnicowanych dostawców, Nielsen jest zaangażowany w dzielenie się wpływem i znaczeniem zmian populacji, które widzimy na całym świecie. Chcemy również pomóc naszym klientom połączyć kropki pomiędzy różnorodnością, integracją, innowacyjnością i doskonałymi wynikami."

Kluczowe obszary dotychczasowych sukcesów podkreślone w raporcie to:

W raporcie przedstawiono również wizję Angeli Talton dotyczącą różnorodności i integracji w firmie Nielsen w 2016 roku i później. Wizja ta opiera się na łączeniu punktów pomiędzy zmianami w populacji a siłą nabywczą konsumentów, a także na identyfikowaniu z klientami produktów i usług, które są bardziej atrakcyjne dla tych konsumentów, tworząc w ten sposób korzystne wyniki finansowe dla klientów Nielsena. Raport śródroczny 2016 Diversity & Inclusion sugeruje, że ten rok będzie niezwykle udany. Zarówno różnorodność rasowa/etniczna, jak i płciowa wzrosły w stosunku do 2015 roku, a wskaźnik różnorodności rasowej/etnicznej i płciowej w kadrze kierowniczej wyższego szczebla przewyższa średnią dla 50 najlepszych firm DiversityInc. Dodatkowo raport podkreśla, jak Nielsen został doceniony za swoje programy Diversity & Inclusion, w tym został uznany za jedno z 2016 Best Places to Work w zakresie integracji osób niepełnosprawnych uzyskując wynik 90% w Disability Equality Index® (DEI), uznanie za jednego z najlepszych najlepszych pracodawców dla millenialsów przez Fortune i Great Place to Work, zdobywając miejsce nr 4 w rankingu Diversity MBA w 2016 r. "Best Places for Women & Diverse Managers to Work", zdobycie miejsca nr 41 na liście DiversityInc Top 50 i wiele innych.

"Diversity & Inclusion są kluczowe dla wzrostu, siły i zdolności Nielsena do wprowadzania innowacji" - mówi Mitch Barns, dyrektor generalny Nielsena. "W Nielsen udowodniliśmy, że różnorodność talentów, umiejętności, doświadczeń i środowisk kulturowych czyni naszą firmę silniejszą i jestem dumny, że kultura inkluzji w naszej firmie jest doceniana na całym świecie".

Aby dowiedzieć się więcej, pobierz kopię Raport o różnorodności i włączeniu społecznym.