Centrum wiadomości > Odpowiedzialność i zrównoważony rozwój

Podejście Nielsena do zaangażowania pracowników

2 minuty czytania | listopad 2018 r.

Uwaga: Wersja tego artykułu pojawiła się w naszym drugim raporcie Nielsen Global Responsibility Report, opublikowanym w czerwcu 2018 r.

Nancy Phillips, dyrektor ds. zasobów ludzkich

Naszym celem jest pomaganie naszym klientom i rynkom, które obsługujemy, w bardziej efektywnym działaniu. Nasz zespół ds. zasobów ludzkich (HR) w firmie Nielsen przyczynia się do realizacji tego celu każdego dnia, dając naszym pracownikom uprawnienia do pomocy w osiąganiu sukcesów biznesowych.

Zależy nam na rozwijaniu przyszłych liderów i tworzeniu kultury, która nagradza wydajność i innowacyjność, co oznacza, że jesteśmy skoncentrowani na zapewnieniu najsilniejszych programów przyciągania i nagradzania pracowników oraz tworzeniu środowiska, w którym pracownicy są zachęcani do podejmowania ryzyka w celu rozwijania i testowania nowych pomysłów. Nasza firma została założona w tym samym duchu przedsiębiorczości przez Arthura C. Nielsena w 1923 roku; dziś nasi pracownicy kontynuują tę pamięć, opracowując i wprowadzając w życie nowe innowacje, które zapewnią wartość naszym klientom, inwestorom i społecznościom, w których żyjemy i pracujemy.

Każdy pracownik - w każdym dziale i na każdym poziomie - odgrywa rolę w dostarczaniu tego, co następne, dlatego niezwykle ważne jest, aby każdy z nas był świadomy związku między misją naszej firmy a naszym unikalnym wkładem. O tym, jak ważne jest to powiązanie, przypominają nam wyniki każdego z prowadzonych przez Nielsena badań zaangażowania pracowników Gallupa. Jest to kluczowa część naszego odnowionego podejścia do zaangażowania pracowników i tworzenia najlepszych możliwych doświadczeń dla naszych pracowników.

Nasze ciągłe zaangażowanie w systematyczne badania zaangażowania pracowników jest pierwszym krokiem do tego, jak będziemy kontynuować tworzenie zmiany kulturowej w firmie Nielsen. Pomaga nam ono mierzyć postępy na poziomie indywidualnym, zespołowym i organizacyjnym. Nasi pracownicy mówią nam, że nasza kultura to taka, w której zaangażowanie w jakość znajduje odzwierciedlenie we wszystkich aspektach naszej organizacji i gdzie zdanie każdego ma znaczenie. Jest to znak, że nasze założycielskie zasady szacunku i rzetelności są nadal bardzo obecne, a zaufanie i uczciwość nadal są drogowskazami dla Nielsena. Poziomy zaangażowania mają silny wzór kaskadowy, więc będziemy nadal koncentrować się na angażowaniu menedżerów, aby stworzyć bardziej zaangażowanych pracowników. Wiemy również, że wszyscy mamy do odegrania rolę w tworzeniu wspaniałego środowiska pracy dla każdego.

Każdego dnia energetyzuje mnie sposób, w jaki nasz zespół HR współpracuje z kolegami z całej firmy Nielsen, aby zrealizować nasz wspólny cel, dając każdemu pracownikowi możliwość wniesienia swojego najlepszego wkładu każdego dnia.

Dowiedz się więcej o naszym podejściu do ludzi i naszej strategii dotyczącej talentów w naszym drugim Raporcie Globalnej Odpowiedzialności.