Przejdź do treści
Centrum informacyjne > Odpowiedzialność i zrównoważony rozwój

Redefiniowanie wartości dzięki naszemu drugiemu Globalnemu Raportowi Odpowiedzialności

3 minuty czytania | czerwiec 2018

Dziś opublikowaliśmy nasz drugi Globalny Raport Odpowiedzialności Nielsena. Raport ujmuje nasze wyniki i postępy w zakresie naszych długoterminowych inicjatyw skoncentrowanych na ESG (środowisko, społeczeństwo i zarządzanie), które napędzają ciągłą wartość i poprawę dla naszego biznesu i interesariuszy. Raport obejmuje lata 2016 i 2017 i zawiera naszą przyszłościową strategię i cele jako firmy. Jasno przedstawia również, w jaki sposób wysiłki Nielsena w zakresie ESG łączą się z naszymi najbardziej krytycznymi kwestiami biznesowymi, w tym reprezentacją różnorodności i włączeniem społecznym oraz prywatnością, bezpieczeństwem i integralnością danych.

Mitch Barns
Wiadomość od Mitcha Barnsa, dyrektora generalnego, Nielsen

W naszym drugim Globalnym Raporcie Odpowiedzialności, badamy jak rozszerzamy to, co oznacza tworzenie wartości jako firma.

To dzięki naszemu holistycznemu podejściu do kultywowania odpowiedzialności korporacyjnej i nastawienia na zrównoważony rozwój, tworzymy-i pomnażać-wartość dla naszej firmy, naszych ludzi, naszych akcjonariuszy i naszego świata. Zdajemy sobie sprawę, że aby zrobić to dobrze, tworzenie wartości musi odbywać się we współpracy, z udziałem wszystkich i w perspektywie długoterminowej.

Dziś widzimy, że dzieje się to w obszarach w naszej firmie i poza nią, np. nasze zaangażowanie w inwestowanie w znaczące możliwości rozwoju dla naszych współpracowników, zajęcie się ryzykiem związanym ze zmianami klimatycznymi w naszych własnych globalnych działaniach, lub wykorzystanie naszych potężnych, światowej klasy danych do czynienia dobra. Jestem podekscytowany, że mogę podzielić się tymi wynikami z 2016 i 2017 roku, ponieważ nadal koncentrujemy się na naszej przyszłościowej strategii. Wśród najważniejszych wydarzeń, my:

  • Zaangażowani w naszą Droga do 2020 czyli wieloletniej transformacji skoncentrowanej na inwestowaniu w innowacje w celu zwiększenia wzrostu i wydajności.
  • Zwiększony zasięg naszego Zgodność i uczciwość wprowadzając program Integrity Ambassador; Integrity Ambassadors służą jako "dyplomaci" uczciwości w naszych biurach na całym świecie.
  • Zakończyliśmy naszą pierwszą globalną ocenę ryzyka klimatycznegoktóra dotyczyła związanych z klimatem fizycznych i przejściowych zagrożeń dla firmy Nielsen w perspektywie krótko- i długoterminowej.
  • Rozszerzyliśmy zasięg naszych oceny zrównoważonego rozwoju łańcucha dostaw, obejmujące 40% naszych wydatków w 2017 r., co oznacza wzrost z 30% w 2016 r., pierwszym roku programu.
  • Rozpoczęcie nowej, wieloletniej strategii mającej na celu wzmocnienie zaangażowanie pracowników.
  • Zostaliśmy uznani za jednego z Najlepszych pracodawców dbających o zdrowy styl życia®.który wyróżnia firmy zaangażowane w poprawę zdrowia fizycznego swoich pracowników, ich produktywności, ogólnej jakości życia, bezpieczeństwa finansowego oraz więzi emocjonalnych i społecznych.
  • Ustanowiony został Globalny Fundusz Wsparcia firmy Nielsen, za pośrednictwem którego współpracownicy mogą ubiegać się o dotacje w czasie osobistych trudności lub klęski żywiołowej, a także przekazywać darowizny dla kolegów w potrzebie. W 2017 roku Globalny Fundusz Wsparcia przekazał dotacje współpracownikom w 12 krajach.
  • Zanotowano 170 000 godzin wolontariatu i przekazano 23,1 miliona dolarów w ramach pracy pro bono i wolontariatu opartego na umiejętnościach. Nielsen Cares od 2016 roku.
  • O ponad 300% wzrosła liczba biur reprezentowanych przez Zielone Zespoły od czasu, gdy w połowie 2013 roku wprowadziliśmy Green Teams na całym świecie.

Jak wyszczególniono w naszym inauguracyjnym model tworzenia wartościnaszą misją jako firmy jest połączenie danych, nauki i talentów naszych pracowników w celu zapewnienia pomiarów i ulepszeń dla klientów i rynków, które obsługujemy, ostatecznie tworząc wartość i zapewniając większy dobrobyt dla wszystkich. Na stronie moim liście do udziałowców w raporcie rocznym firmy Nielsen, podkreśliłem implikacje inicjatyw wydajnościowych, które podejmujemy w ramach naszego programu "Droga do 2020". Path to 2020. Kiedy rozważa się je w pełnym kontekście naszej propozycji wartości, jasne jest, że skupienie się na długoterminowym zrównoważonym rozwoju firmy Nielsen dodaje niezbędny wymiar do naszej ogólnej strategii biznesowej.

Mam nadzieję, że jesteście tak samo naładowani energią jak ja przez możliwości, które są przed nami, a które obejmują udoskonalenie, a w niektórych przypadkach, ponowne zdefiniowanienasze rozumienie tego, jak tworzymy wartość. Tylko dzięki konsekwentnym pomiarom, nauce i zaangażowaniu różnych interesariuszy będziemy w stanie nadal dostarczać wartość w szybko zmieniającym się świecie i zróżnicowanych społecznościach, w których działamy.