Przejdź do treści
Centrum wiadomości > Odpowiedzialność i zrównoważony rozwój

Redefiniowanie wartości dzięki naszemu drugiemu raportowi o globalnej odpowiedzialności

3 minuty czytania | czerwiec 2018 r.

Dziś opublikowaliśmy nasz drugi Globalny Raport Odpowiedzialności Nielsena. Raport ujmuje nasze wyniki i postępy w zakresie naszych długoterminowych inicjatyw skoncentrowanych na ESG (środowisko, społeczeństwo i zarządzanie), które napędzają ciągłą wartość i poprawę dla naszego biznesu i interesariuszy. Raport obejmuje lata 2016 i 2017 i zawiera naszą przyszłościową strategię i cele jako firmy. Jasno przedstawia również, w jaki sposób wysiłki Nielsena w zakresie ESG łączą się z naszymi najbardziej krytycznymi kwestiami biznesowymi, w tym reprezentacją różnorodności i włączeniem społecznym oraz prywatnością, bezpieczeństwem i integralnością danych.

Mitch Barns
Wiadomość od Mitcha Barnsa, dyrektora generalnego, Nielsen

W naszym drugim Globalnym Raporcie Odpowiedzialności, badamy jak rozszerzamy to, co oznacza tworzenie wartości jako firma.

To dzięki naszemu holistycznemu podejściu do kultywowania odpowiedzialności korporacyjnej i nastawienia na zrównoważony rozwój, tworzymy-i pomnażać-wartość dla naszej firmy, naszych ludzi, naszych akcjonariuszy i naszego świata. Zdajemy sobie sprawę z tego, że aby zrobić to dobrze, tworzenie wartości musi odbywać się we współpracy, z udziałem wszystkich i w perspektywie długoterminowej.

Dziś widzimy, że dzieje się to w obszarach w naszej firmie i poza nią, np. nasze zaangażowanie w inwestowanie w znaczące możliwości rozwoju dla naszych współpracowników, zajęcie się ryzykiem związanym ze zmianami klimatycznymi w naszych własnych globalnych działaniach, lub wykorzystanie naszych potężnych, światowej klasy danych do czynienia dobra. Jestem podekscytowany, że mogę podzielić się tymi wynikami z 2016 i 2017 roku, ponieważ nadal koncentrujemy się na naszej przyszłościowej strategii. Wśród najważniejszych wydarzeń, my:

Jak wyszczególniono w naszym inauguracyjnym model tworzenia wartościnaszą misją jako firmy jest połączenie danych, nauki i talentów naszych pracowników w celu zapewnienia pomiarów i ulepszeń dla klientów i rynków, które obsługujemy, ostatecznie tworząc wartość i zapewniając większy dobrobyt dla wszystkich. Na stronie moim liście do udziałowców w raporcie rocznym firmy Nielsen, podkreśliłem implikacje inicjatyw wydajnościowych, które podejmujemy w ramach naszej ścieżki do 2020 roku. Path to 2020. Kiedy rozważa się je w pełnym kontekście naszej propozycji wartości, jasne jest, że skupienie się na długoterminowym zrównoważonym rozwoju firmy Nielsen dodaje niezbędny wymiar do naszej ogólnej strategii biznesowej.

Mam nadzieję, że jesteście tak samo naładowani energią jak ja przez możliwości, które są przed nami, a które obejmują udoskonalenie, a w niektórych przypadkach, ponowne zdefiniowanienasze rozumienie tego, jak tworzymy wartość. Tylko dzięki konsekwentnym pomiarom, nauce i zaangażowaniu różnych interesariuszy będziemy w stanie nadal dostarczać wartość w szybko zmieniającym się świecie i zróżnicowanych społecznościach, w których działamy.