Przejdź do treści
Centrum informacyjne > Firma

Nielsen potwierdza swoje zaangażowanie w przestrzeganie praw człowieka

3 minute read | Marzec 2019

Jesteśmy dumni, że możemy potwierdzić nasze zobowiązanie do przestrzegania praw człowieka poprzez nasze zaktualizowane Globalne wytyczne dotyczące praw człowieka. Służy to jako trzecia iteracja naszego zobowiązania do ochrony praw człowieka w całej naszej działalności, operacjach i łańcuchu dostaw, odkąd opublikowaliśmy nasz pierwszy zestaw wytycznych w 2015 roku. Wytyczne te odzwierciedlają, w jaki sposób nasze założycielskie zasady uczciwości, szczerości, sprawiedliwości, szacunku i niezawodności znajdują odzwierciedlenie w naszym proaktywnym podejściu do zarządzania ryzykiem i zaangażowania w tematykę praw człowieka z pracownikami, dostawcami, klientami, panelistami i innymi osobami. Będziemy również prowadzić opcjonalne szkolenia wewnętrzne dla współpracowników, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak ochrona praw człowieka jest częścią pracy każdego z nas.

"Zaufanie i odpowiedzialność są podstawą tego, kim jesteśmy jako firma" - powiedział George Callard, Chief Legal Officer, Nielsen. "Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania praw człowieka we wszystkim, co robimy w całej naszej działalności, operacjach i łańcuchu dostaw, a ten szacunek ma kluczowe znaczenie dla naszej zdolności do dostarczania najlepszych wyników dla naszych klientów. Nasze zaangażowanie rozciąga się na klientów, którym z dumą służymy, społeczności, w których żyjemy i pracujemy, naszych pracowników i łańcuch dostaw, a także konsumentów, którzy dzielą się z nami swoimi informacjami."

Aktywnie angażujemy naszych wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy, aby lepiej zrozumieć ich opinie i zalecenia w celu włączenia świadomego poszanowania praw człowieka we wszystkich aspektach działalności firmy Nielsen. Nasze podejście jest zgodne z zewnętrznymi standardami i najlepszymi praktykami na wiele konkretnych sposobów, w tym m.in. szacunek dla jednostki, troska o nasze społeczności, pielęgnowanie zróżnicowanego i integracyjnego środowiska oraz ochrona naszej merytokracji.

Wszyscy liderzy firmy Nielsen są odpowiedzialni za zapewnienie, że nasze praktyki świadczą o zaangażowaniu w przestrzeganie praw człowieka. Odpowiedzialność funkcjonalna za zarządzanie, monitorowanie i śledzenie potencjalnego wpływu i ryzyka związanego z prawami człowieka w naszej działalności i operacjach jest zarządzana w ramach różnych funkcji, w tym: Zamówienia, Operacje, Audyt Korporacyjny, Zasoby Ludzkie, Różnorodność i Włączenie, Globalna Odpowiedzialność i Zrównoważony Rozwój, Prawo i Sprawy Korporacyjne, Finanse i inne. Każda grupa funkcjonalna wnosi swoją unikalną wiedzę i kompetencje w celu zapewnienia, że odpowiednie ryzyka związane z prawami człowieka są uwzględniane lub włączane do istniejących polityk lub praktyk, jeśli i w razie potrzeby. Nasz program Integrity Leader jest jedną z takich grup funkcjonalnych odpowiedzialnych za ten obszar. Grupa ta składa się z regionalnych Liderzy uczciwości i Ambasadorów Uczciwości w całej organizacji.

Prawa człowieka są również częścią naszego ogólnego podejścia do Zarządzanie ryzykiem poprzez nasze ramy zarządzania ryzykiem korporacyjnym (ERM). Ta wielokanałowa współpraca pozwala nam przyjąć bardziej kompleksowe i proaktywne podejście do zarządzania ryzykiem związanym z prawami człowieka. ERM gwarantuje, że przeprowadzamy bieżące, dogłębne oceny w ramach naszych istniejących procesów due diligence, monitorujemy i raportujemy o tych ryzykach, podejmujemy odpowiednie działania, gdy jest to konieczne, aby zaradzić ryzyku, a także włączamy wszelkie istotne ustalenia do naszych procesów organizacyjnych i polityk, gdy jest to konieczne.

Będziemy nadal poszukiwać nowych sposobów pogłębiania naszego zaangażowania na rzecz praw człowieka na całym świecie poprzez te i inne działania angażujące interesariuszy. Zobowiązujemy się do stałego i regularnego angażowania naszych wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy oraz do uwzględniania ich opinii i zaleceń w naszych globalnych politykach i praktykach.

Więcej informacji na temat podejścia firmy Nielsen do ryzyka i możliwości związanych z prawami człowieka można znaleźć w naszym Globalny raport odpowiedzialności firmy Nielsen.