Centrum wiadomości > Firma

Nielsen potwierdza swoje zaangażowanie w przestrzeganie praw człowieka

3 minute read | Marzec 2019

Z dumą potwierdzamy nasze zobowiązanie do przestrzegania praw człowieka poprzez naszą aktualizację Globalne wytyczne dotyczące praw człowieka. Służy to jako trzecia iteracja naszego zobowiązania do ochrony praw człowieka w całej naszej działalności, operacjach i łańcuchu dostaw, odkąd opublikowaliśmy nasz pierwszy zestaw wytycznych w 2015 roku. Wytyczne te odzwierciedlają, w jaki sposób nasze założycielskie zasady integralności, uczciwości, sprawiedliwości, szacunku i niezawodności znajdują odzwierciedlenie w naszym proaktywnym podejściu do zarządzania ryzykiem i zaangażowania w tematykę praw człowieka z pracownikami, dostawcami, klientami, panelistami i innymi osobami. Będziemy również prowadzić opcjonalne szkolenia wewnętrzne dla współpracowników, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak ochrona praw człowieka jest częścią pracy każdego z nas.

"Zaufanie i odpowiedzialność są podstawą tego, kim jesteśmy jako firma" - powiedział George Callard, Chief Legal Officer, Nielsen. "Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania praw człowieka we wszystkim, co robimy w całej naszej działalności, operacjach i łańcuchu dostaw, a ten szacunek ma kluczowe znaczenie dla naszej zdolności do dostarczania najlepszych wyników dla naszych klientów. Nasze zaangażowanie rozciąga się na klientów, którym z dumą służymy, społeczności, w których żyjemy i pracujemy, naszych pracowników i łańcuch dostaw, a także konsumentów, którzy dzielą się z nami swoimi informacjami."

Aktywnie angażujemy naszych wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy, aby lepiej zrozumieć ich opinie i zalecenia w celu włączenia świadomego poszanowania praw człowieka we wszystkich aspektach działalności firmy Nielsen. Nasze podejście jest dostosowane do zewnętrznych standardów i najlepszych praktyk na wiele konkretnych sposobów, w tym m.in. szacunek dla jednostki, troska o nasze społeczności, pielęgnowanie zróżnicowanego i integracyjnego środowiska oraz ochrona naszej merytokracji.

Wszyscy liderzy firmy Nielsen są odpowiedzialni za zapewnienie, że nasze praktyki świadczą o zaangażowaniu w przestrzeganie praw człowieka. Odpowiedzialność funkcjonalna za zarządzanie, monitorowanie i śledzenie potencjalnego wpływu i ryzyka związanego z prawami człowieka w naszej działalności i operacjach jest zarządzana w ramach różnych funkcji, w tym: Zamówienia, Operacje, Audyt Korporacyjny, Zasoby Ludzkie, Różnorodność i Włączenie, Globalna Odpowiedzialność i Zrównoważony Rozwój, Prawo i Sprawy Korporacyjne, Finanse i inne. Każda grupa funkcjonalna wnosi swoją unikalną wiedzę i kompetencje w celu zapewnienia, że odpowiednie ryzyka związane z prawami człowieka są uwzględniane lub włączane do istniejących polityk lub praktyk, jeśli i w razie potrzeby. Nasz program Integrity Leader jest jedną z takich grup funkcjonalnych odpowiedzialnych za ten obszar. Grupa ta składa się z regionalnych Liderzy Uczciwości i Ambasadorów Uczciwości w całej organizacji.

Prawa człowieka są również częścią naszego ogólnego podejścia do zarządzania ryzykiem poprzez nasze ramy zarządzania ryzykiem korporacyjnym (ERM). Ta wielokanałowa współpraca pozwala nam przyjąć bardziej kompleksowe i proaktywne podejście do zarządzania ryzykiem związanym z prawami człowieka. ERM gwarantuje, że przeprowadzamy bieżące, dogłębne oceny poprzez nasze istniejące procesy due diligence, monitorujemy i raportujemy na temat tych ryzyk, podejmujemy odpowiednie działania, gdy jest to konieczne, aby zaradzić ryzyku, a także włączamy wszelkie istotne ustalenia do naszych procesów organizacyjnych i polityk, gdy jest to konieczne.

Będziemy nadal poszukiwać nowych sposobów pogłębiania naszego zaangażowania na rzecz praw człowieka na całym świecie poprzez te i inne działania angażujące interesariuszy. Zobowiązujemy się do stałego i regularnego angażowania naszych wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy oraz do uwzględniania ich opinii i zaleceń w naszych globalnych politykach i praktykach.

Więcej informacji na temat podejścia firmy Nielsen do ryzyka i możliwości związanych z prawami człowieka można znaleźć w naszym Globalny Raport Odpowiedzialności firmy Nielsen.