Przejdź do treści
Centrum wiadomości > Odpowiedzialność i zrównoważony rozwój

Nielsen uznany za nr 7 na liście Top 100 Corporate Citizens w 2019 r.

3 minuty czytania | maj 2019 r.

Z dumą informujemy, że firma Nielsen została uznana za nr 7 na liście Corporate Responsibility (CR) Magazine'w 2019 roku na liście 100 najlepszych obywateli korporacyjnych.

"Jesteśmy podekscytowani, że znaleźliśmy się na tej liście firm o wysokich wynikach" - powiedział David Kenny, CEO, Nielsen. "Ten zaszczyt jest prawdziwym świadectwem dla naszych pracowników i zespołów na całym świecie, którzy są upoważnieni do tworzenia wartości każdego dnia dla naszych klientów, społeczności i siebie nawzajem. Jesteśmy zobowiązani do ciągłej przejrzystości w zakresie wszystkich czynników środowiskowych, społecznych i zarządzania, które mają największe znaczenie dla naszych interesariuszy i dla naszego przyszłego sukcesu jako firmy. Jestem podekscytowany ciągłymi możliwościami wykorzystania naszej podstawowej działalności jako firmy zajmującej się danymi i technologią, aby zaangażować naszych klientów, pracowników i innych partnerów, którzy wspólnie działają na rzecz dobra na świecie."

Teraz w dwudziestym roku istnienia, Magazyn CR wraz z partnerem badawczym tworzy coroczny ranking 100 Najlepszych Obywateli Korporacji, ISS-ESG. Każda spółka z indeksu Russell 1000 jest automatycznie klasyfikowana na podstawie jej przejrzystości i wyników w zakresie 134 różnych czynników środowiskowych, społecznych i zarządczych (ESG) w siedmiu kategoriach: zmiany klimatyczne, relacje z pracownikami, środowisko, finanse, zarządzanie, prawa człowieka oraz interesariusze i społeczeństwo. Czynniki te stanowią miarę względnych wyników i postępów każdej firmy w czasie, jeśli chodzi o jej politykę i praktyki w obszarach ESG, które mają największe znaczenie dla jej interesariuszy i biznesu. W celu opracowania tego rankingu informacje są pozyskiwane wyłącznie z publicznie dostępnych źródeł, a nie z kwestionariuszy lub zgłoszeń firm.

Nasz Globalna odpowiedzialność i zrównoważony rozwój obejmuje wszystkie kwestie ESG, które mają wpływ na naszą działalność, operacje oraz naszych wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy. Poprzez odpowiedzialne, zrównoważone praktyki biznesowe i nasze zaangażowanie w udzielanie się, staramy się łączyć kluczowe kwestie ESG z naszym głównym celem jako firmy, aby dostarczać nowe i większe wartości dla wszystkich grup interesariuszy.

W przypadku firmy Nielsen, powiązane ze sobą obszary ESG w ramach naszej podstawowej działalności obejmują nasze zaangażowanie w zaangażowanie pracowników i rozwój; różnorodność wśród naszych pracowników oraz podejście do pomiarów; Nielsen Cares projekty, które wykorzystują nasze dane i talenty pracowników do wywierania bezpośredniego wpływu społecznego; nasze działania mające na celu zapewnienie, że nasi dostawców działają w sposób zrównoważony; do naszego zaangażowania w pomaganie naszym klientom we wprowadzaniu zrównoważonego rozwoju w ich strategiach dotyczących produktów i zaangażowania konsumentów.

"Zdajemy sobie sprawę z ciągłego znaczenia zewnętrznego raportowania czynników ESG, które mają największe znaczenie dla Nielsena" - powiedziała Julia Wilson, VP, Global Responsibility & Sustainability, Nielsen. "Dzieląc się naszą podróżą w przejrzysty sposób, jesteśmy w stanie bardziej autentycznie zaangażować naszych interesariuszy, włączyć znaczące informacje zwrotne do naszego planowania strategicznego, a ostatecznie napędzać postęp w obszarach, które są najbardziej istotne dla naszej działalności i ważne dla naszych interesariuszy."

Połączyliśmy naszą strategię ESG i wysiłki w zakresie sprawozdawczości zewnętrznej w ramach spójnego cyklu skoncentrowanego na ciągłym doskonaleniu, co pozwala nam w przejrzysty sposób dzielić się naszą bieżącą podróżą przez nasze Globalny Raport Odpowiedzialności Nielsena oraz regularne aktualizacje.

Photo credit: Alicia Kidd Photography