Centrum wiadomości >

Nielsen: konsumpcja radia w ZEA pozostaje stabilna w I kwartale 2019 r.; 93% populacji dostraja się do radia co tydzień

4 minute read | Czerwiec 2019

Dubaj, ZEA - 11 czerwca 2019 roku - Według Nielsena, globalnej firmy zajmującej się pomiarami i analizą danych, 93% całkowitej populacji ZEA w wieku 10 lat i więcej dostroiło się do radia co tydzień w pierwszym kwartale 2019 roku, co jest na równi z tuningiem w poprzednim kwartale. Mieszkańcy i obywatele ZEA słuchali w tym okresie 60 milionów godzin radia. Pomiar pierwszego kwartału obejmuje wszystkie słuchania radia od 2 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r.

Nielsen's UAE Radio Audience Measurement mierzy słuchalność 52 stacji radiowych w całym kraju wśród wszystkich osób w wieku 10+. Podczas gdy wyniki z IV kwartału 2018 r. wykazały znaczny wzrost słuchalności z gorących letnich miesięcy III kwartału 2018 r., dane z pierwszego kwartału tego roku pokazują spójność na ogólnym poziomie słuchalności. Słuchalność w Dubaju i Emiratach Północnych nadal rosła, odpowiednio o 2% i 4%. Abu Dhabi pozostało najsilniejszym ze wszystkich Emiratów w pierwszym kwartale 2019 roku, z niemal powszechnym zasięgiem - 99,8% mieszkańców Abu Dhabi słuchających radia w przeciętnym tygodniu. W Dubaju 92% mieszkańców słucha w przeciętnym tygodniu, a 88% w Emiratach Północnych. Sharjah to jedyny emirat, który odnotował spadek zasięgu w stosunku do poprzedniego kwartału (86% vs. 91,8%).

Nie odnotowano znaczących zmian w poziomie słuchalności we wszystkich grupach narodowościowych. Arabowie są nadal intensywnie słuchającą grupą, która osiągnęła najwyższy poziom słuchalności (99%), następnie mieszkańcy Zachodu (96%), Azjaci Południowi (91%) oraz Filipińczycy i inni Azjaci Wschodni (88%). Filipińczycy i inni Azjaci Wschodni to jedyne grupy, które wykazały zmianę o więcej niż 1%.

W I kwartale 2019 r. słuchanie radia w godzinach 20.00-12.00 pozostało wyższe niż w którymkolwiek z pozostałych szczytowych okresów w ciągu dnia, dając reklamodawcom o wiele więcej możliwości dotarcia do odbiorców docelowych dzięki inteligentnemu planowaniu radiowemu. 

Ogólne porównanie I kwartału 2018 r. z I kwartałem 2019 r. pokazuje, że poziom słuchalności w I kwartale 19 r. był nieco niższy niż w I kwartale 18 r. (95% zasięgu w I kwartale 18 r. vs 93% zasięgu w I kwartale 19 r.). Średni dzienny czas słuchania spadł zaledwie o 5 min.

"Przedsiębiorstwa w ZEA mają za sobą trudny początek 2019 roku, z doniesieniami o trudnych perspektywach na ten rok. Wpływ tego w dłuższej perspektywie jest wciąż nieznany, ale nasze dane RAM ZEA za I kwartał mają pewne wskaźniki dla branży radiowej - mówi Sarah Messer, dyrektor ds. mediów w Nielsen MENA. Wpływ tego w dłuższej perspektywie jest wciąż nieznany, ale nasze dane ZEA RAM za I kwartał mają pewne wskaźniki dla branży radiowej, mówi Sarah Messer, dyrektor ds. mediów dla Nielsen MENA.  

Podczas gdy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich niestety kilka stacji radiowych zostało zamkniętych w I kwartale, to co widzimy w nawykach słuchania słuchaczy, ludzie nadal dostrajają się, w dużej liczbie każdego tygodnia. Zasięg słuchaczy w Q1 19 jest na podobnym wysokim poziomie jak w poprzednim kwartale (Q4 18) i rok do roku poziomy słuchania widziane w Q1 2018. Dla reklamodawców oznacza to, że nadal mogą skutecznie dotrzeć do ogromnej liczby mieszkańców Zjednoczonych Emiratów Arabskich, kierując je w kluczowych częściach dnia słuchania radia przy użyciu szczegółowej demografii słuchaczy RAM i zmaksymalizować wpływ swoich wydatków radiowych."

Prosimy o kontakt z zespołem Nielsen Media w celu uzyskania wskazówek i pomocy w jak najlepszym wykorzystaniu danych UAE RAM do targetowania odbiorców i planowania radiowego: uae.radio@nielsen.com

O Nielsenie

Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) to globalna firma zajmująca się pomiarami i analizą danych, która zapewnia najbardziej kompletny i wiarygodny obraz konsumentów i rynków na całym świecie. Nasze podejście łączy zastrzeżone dane Nielsena z innymi źródłami danych, aby pomóc klientom na całym świecie zrozumieć, co dzieje się teraz, co będzie się działo w przyszłości i jak najlepiej wykorzystać tę wiedzę. Od ponad 90 lat Nielsen dostarcza dane i analizy oparte na naukowym rygorze i innowacyjności, nieustannie opracowując nowe sposoby odpowiedzi na najważniejsze pytania, przed którymi stoją media, reklama, handel detaliczny i branża dóbr szybkozbywalnych.

Nielsen, firma z listy S&P 500, prowadzi działalność w ponad 100 krajach, obejmując swoim zasięgiem ponad 90% światowej populacji. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.nielsen.com.

O ZEA RADIO AUDIENCE MEASUREMENT (RAM)ZEA RAM rozpoczyna się od silnego fundamentu w postaci ciągłego badania Establishment Survey, które obecnie składa się z 23 920 wywiadów bezpośrednich we wszystkich siedmiu emiratach w ZEA. Badanie to pozwala firmie Nielsen określić dynamikę populacji i zapewnić, że gromadzone przez nią dane radiowe są zrównoważone i reprezentatywne. W badaniu zastosowano metodologię "hybrydowego dziennika", wprowadzając zarówno tradycyjny dziennik papierowy, jak i innowacyjny dziennik elektroniczny dla respondentów, aby zmierzyć solidne informacje na temat słuchania radia. Co kwartał 2100 osób w wieku 10 lat i więcej, reprezentujących wszystkie narodowości i języki w emiratach, jest proszonych o zapisywanie swoich aktywności związanych ze słuchaniem radia przez siedem kolejnych dni. Dane Nielsena dotyczące UAE RAM obejmują szereg danych demograficznych i dotyczących stylu życia, które mogą być łączone ze wszystkimi pomiarami zachowań słuchaczy radia, w tym demografią gospodarstw domowych, rankingiem programów, czasem słuchania, urządzeniami używanymi do słuchania, miejscem słuchania, raportami ebb i flow oraz lojalnością wobec stacji. Więcej informacji na temat UAE RAM można znaleźć na stronie www.nielsen.com/uae-ram.