Przejdź do treści
Centrum informacyjne > Odpowiedzialność i zrównoważony rozwój

Nielsen osiąga cel na 2020 r., jakim jest zapewnienie, by zero procent globalnych odpadów elektronicznych trafiało na wysypiska śmieci

3 minuty czytania | Wrzesień 2020

Z radością informujemy, że firma Nielsen kieruje 100% naszego sprzętu informatycznego z wysypisk śmieci w celu poddania go recyklingowi, odnowieniu lub ponownemu wykorzystaniu. Dzięki ocenom istotności pozafinansowej firmy Nielsen wiemy, że przeciwdziałanie zmianom klimatycznym oraz łagodzenie etycznego, społecznego i środowiskowego wpływu naszego łańcucha wartości to podstawowe kwestie, które pozwalają nam działać jako odpowiedzialna firma. W ramach tych oddziaływań gospodarka odpadami jest jednym z najbardziej krytycznych obszarów działalności, w którym możemy wywierać istotny wpływ i rozwijać naszą strategię środowiskową.

"Jesteśmy dumni, że udało nam się zrealizować nasze zobowiązanie z 2020 r. dotyczące zapewnienia zaradnego i odpowiedzialnego zarządzania naszymi e-odpadami" - powiedziała Yamini Dixit, dyrektor ds. globalnej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju w firmie Nielsen. "Rozumiemy potencjał odpadów elektronicznych jako toksycznych zanieczyszczeń oraz ich wpływ na nasze środowisko i zdrowie, dlatego poważnie traktujemy rolę firmy Nielsen w ich cyklu życia. Od konsumpcji do utylizacji staramy się zwiększać wydajność, która pomoże zminimalizować nasz globalny ślad w postaci odpadów i ich negatywne skutki." 

W 2016 r. rozpoczęliśmy prace nad stworzeniem mapy drogowej w celu zdefiniowania i zmierzenia różnych strumieni odpadów firmy Nielsen i ustaliliśmy, że odpady elektroniczne (e-odpady) w znacznym stopniu przyczyniają się do ogólnego śladu odpadowego firmy. W związku z tym w 2017 r. ustanowiliśmy kluczowy wskaźnik wydajności dla firmy Nielsen, aby do końca 2020 r. żaden z naszych globalnych e-odpadów nie trafił na wysypiska. 

Kiedy firma Nielsen wyznaczyła swój cel, nasz zespół ds. infrastruktury rozpoczął badanie due diligence w celu oceny wszystkich przedmiotów elektronicznych zarządzanych przez firmę Nielsen, co pozwoliło nam dokładnie zrozumieć nasze procesy użytkowania i utylizacji. Globalne portfolio dostawców usług zarządzania odpadami elektronicznymi firmy Nielsen zostało następnie sprawdzone pod kątem określonych kryteriów ekonomicznych i środowiskowych w celu oceny ich obecnych procesów i luk w wymaganiach. "Zespół ds. globalnej infrastruktury firmy Nielsen zainicjował te działania, aby upewnić się, że nadal robimy to, co do nas należy, czyli szukamy ekologicznych usprawnień w naszych procesach" - powiedziała Leah Morris, starszy menedżer ds. technologii w firmie Nielsen. "W tym celu postanowiliśmy upewnić się, że mamy wgląd w każde urządzenie elektroniczne we wszystkich krajach, w których działamy, dzięki czemu możemy realizować cele firmy Nielsen".

Na podstawie informacji uzyskanych z tych ocen firma Nielsen podjęła decyzję o reorganizacji obecnego portfolio dostawców i współpracy tylko z tymi, którzy wspierają nasz cel, jakim jest odpowiedzialne pozbywanie się e-odpadów. Do 2019 r. zidentyfikowaliśmy i wdrożyliśmy trzech głównych dostawców, którzy dbają o to, aby wszystkie e-odpady z firmy Nielsen były ponownie wykorzystywane lub poddawane recyklingowi. Firma Nielsen utrzymała także dostawców drugorzędnych w miejscach, w których dostawcy globalni nie mogą działać. Mniej niż 3% e-odpadów firmy Nielsen trafia na te obszary, a 100% naszych urządzeń ma być utylizowanych w sposób odpowiedzialny.

Był to wspólny wysiłek i zwycięstwo wszystkich pracowników firmy Nielsen, którego wspólnym celem było wprowadzenie zrównoważonych zmian w całym łańcuchu wartości. Wizja przyszłości firmy Nielsen nadal zakłada zero tolerancji dla składowania odpadów na wysypiskach oraz zapewnienie, że tworzymy procesy i partnerstwa, które podtrzymują nasze zobowiązanie do odpowiedzialnego obywatelstwa.