Centrum wiadomości > Odpowiedzialność i zrównoważony rozwój

Nielsen osiąga cel na 2020 rok, jakim jest zapewnienie, że zero procent globalnych odpadów elektronicznych trafi na wysypiska śmieci

3 minuty czytania | wrzesień 2020

Z radością dzielimy się informacją, że firma Nielsen wycofuje 100% naszego sprzętu informatycznego ze składowisk odpadów w celu zagospodarowania go po zakończeniu eksploatacji, aby poddać go recyklingowi, odnowieniu lub ponownemu wykorzystaniu. Dzięki niefinansowym ocenom istotności Nielsena wiemy, że zajęcie się zmianami klimatycznymi oraz łagodzenie etycznych, społecznych i środowiskowych skutków naszego łańcucha wartości to podstawowe kwestie, które pozwolą nam działać jako odpowiedzialna firma. W ramach tych wpływów gospodarka odpadami jest jednym z najbardziej krytycznych obszarów działalności, w którym możemy wywierać istotny wpływ i napędzać naszą strategię środowiskową.

"Jesteśmy dumni, że zrealizowaliśmy nasze zobowiązanie z 2020 roku, aby zapewnić zaradne i odpowiedzialne zarządzanie naszymi e-odpadami" - powiedział Yamini Dixit, dyrektor, Global Responsibility and Sustainability w Nielsen. "Rozumiemy potencjał odpadów elektronicznych jako toksycznych zanieczyszczeń i ich wpływ na nasze środowisko i zdrowie, i poważnie traktujemy rolę Nielsena w ich cyklu życia. Od konsumpcji do utylizacji, staramy się napędzać efektywność, która pomoże zminimalizować nasz globalny ślad odpadów i jego negatywne skutki." 

W 2016 r. rozpoczęliśmy tworzenie mapy drogowej w celu zdefiniowania i zmierzenia różnych strumieni odpadów firmy Nielsen i ustaliliśmy, że odpady elektroniczne (e-odpady) w znacznym stopniu przyczyniają się do ogólnego śladu odpadowego firmy. W rezultacie w 2017 roku ustanowiliśmy kluczowy wskaźnik wydajności dla firmy Nielsen, aby zapewnić, że do końca 2020 roku żaden z naszych globalnych e-odpadów nie zostanie wysłany na składowiska. 

Kiedy firma Nielsen wyznaczyła swój cel, nasz zespół ds. infrastruktury rozpoczął starania o przeprowadzenie analizy due diligence w celu oceny wszystkich przedmiotów elektronicznych zarządzanych przez firmę Nielsen, co pozwoliło nam dokładnie zrozumieć nasze procesy użytkowania i utylizacji. Globalne portfolio dostawców usług zarządzania odpadami elektronicznymi firmy Nielsen zostało następnie zweryfikowane pod kątem określonych kryteriów ekonomicznych i środowiskowych, aby ocenić ich obecne procesy i luki w wymaganiach. "Zespół ds. globalnej infrastruktury firmy Nielsen zainicjował ten wysiłek, aby upewnić się, że nadal robimy to, co do nas należy, jeśli chodzi o poszukiwanie ekologicznych usprawnień w naszych procesach" - powiedziała Leah Morris, starszy menedżer ds. technologii w firmie Nielsen. "Sposób, w jaki zdecydowaliśmy się to zrobić, polegał na upewnieniu się, że mamy wgląd w każde urządzenie elektroniczne we wszystkich krajach, w których działamy, dzięki czemu możemy realizować cele firmy Nielsen".

Wykorzystując informacje z tych ocen, Nielsen podjął decyzję o reorganizacji obecnego portfolio dostawców i współpracy tylko z tymi, którzy wspierają nasz cel odpowiedzialnej utylizacji naszych e-odpadów. Do 2019 roku zidentyfikowaliśmy i wprowadziliśmy trzech głównych dostawców, którzy zapewniają, że wszystkie e-odpady z firmy Nielsen są ponownie wykorzystywane lub poddawane recyklingowi. Nielsen zatrzymał również dostawców wtórnych w miejscach, w których dostawcy globalni nie mogą działać. Mniej niż 3% portfela e-odpadów firmy Nielsen przypada na te obszary, a wymogiem jest nadal, aby 100% naszych urządzeń było utylizowanych w sposób odpowiedzialny.

To był wspólny wysiłek i zwycięstwo wszystkich funkcji Nielsena, z jednolitym celem prowadzenia zrównoważonych zmian w całym naszym łańcuchu wartości. Wizją firmy Nielsen na przyszłość jest brak tolerancji dla zwiększania ilości odpadów na składowiskach oraz zapewnienie, że budujemy procesy i partnerstwa, które podtrzymują nasze zobowiązanie do odpowiedzialnego obywatelstwa.