02_Elements/Icons/ArrowLeft Powrót do Insight
Insights > Audiences

Tworzenie połączeń z czarnoskórymi Amerykanami za pośrednictwem mediów

4 minuty czytania | Luty 2024

Dla czarnoskórych Amerykanów treści zapewniają wspólną płaszczyznę i poczucie wiarygodności kulturowej. Zdefiniowana przez media i eksportowana na cały świat w modzie, telewizji, muzyce i nie tylko, kultura ta ma fundamentalne znaczenie w jej zdolności do tworzenia znaczących połączeń z coraz bardziej zróżnicowaną publicznością. I choć reprezentowanie Czarnej Ameryki jest już złożone, oczekuje się, że do 2060 roku 16% populacji Czarnych będzie urodzonych za granicą1. Oznacza to, że treści będą musiały nadal ewoluować, aby pozostać odpowiednie dla tej głodnej mediów publiczności.

Media stały się wszechobecne wśród wielu konsumentów, ale zaangażowanie jest najwyższe wśród czarnoskórych odbiorców, którzy spędzają około 12 godzin więcej czasu z mediami tygodniowo niż ogół populacji2. Oprócz zdolności do łączenia się, dzisiejszy krajobraz medialny oferuje ogromny wybór - jakość, która ułatwia historie i doświadczenia, które mogą pełniej naśladować złożoność rosnącej społeczności Czarnych. 

Podobnie jak w przypadku wszystkich odbiorców, czarnoskórzy Amerykanie spędzają największą część swojego czasu medialnego z telewizją, a następnie ze smartfonami i radiem. Jednak w przeciwieństwie do innych odbiorców, telewizja odgrywa znacznie większą rolę w ich codziennym życiu niż w populacji ogólnej. Nie tylko telewizja stanowi większą część ich diety medialnej, ale także czarnoskórzy dorośli spędzają 31,8% więcej czasu z telewizją każdego tygodnia niż ogół populacji. 

Łącznie czarnoskórzy widzowie spędzają prawie 55% swojego czasu medialnego z telewizją: programy na żywo, oglądanie z przesunięciem czasowym i treści, do których uzyskują dostęp za pośrednictwem urządzeń podłączonych do telewizora (CTV)3. Wśród widzów w wieku 65 lat i starszych telewizja stanowi prawie 69% wszystkich mediów. Przez pryzmat całkowitego korzystania z telewizji, czarnoskórzy widzowie są najbardziej proporcjonalni do czasu spędzanego na oglądaniu wszystkich treści telewizyjnych, wykorzystując wszystko, co oferuje im telewizja.

Znaczna część atrakcyjności treści telewizyjnych wśród czarnoskórych widzów wynika z ich rosnącej różnorodności i inkluzywności. W kanałach linearnych i serwisach streamingowych amerykańscy widzowie mają obecnie dostęp do ponad 1,1 miliona unikalnych tytułów4 do wyboru, co stanowi wzrost o ponad 75% w ciągu zaledwie trzech lat. Pod względem atrakcyjności ta ogromna biblioteka jest bardzo inkluzywna dla czarnoskórej społeczności. W rzeczywistości, w drugim kwartale 2023 r. udział czarnoskórych talentów na ekranie5 był wyższy niż w przypadku innych historycznie wykluczonych populacji.

Jednak podczas gdy czarnoskóre talenty nigdy nie były bardziej widoczne w telewizji - i znacznie powyżej parytetu6- zapotrzebowanie widzów sugeruje, że jest miejsce na jeszcze więcej. W rzeczywistości, Nielsen's 2023 Black Diaspora Study powered by Toluna wykazało, że chęć większej integracji w telewizji była wyższa wśród czarnoskórych widzów niż w jakiejkolwiek innej grupie tożsamości.

Podczas gdy czarnoskórzy widzowie w Stanach Zjednoczonych 1,4 razy częściej niż ogół populacji7 twierdzą, że nie ma wystarczającej reprezentacji, popyt jest jeszcze wyższy w innych krajach. Sugeruje to, że chociaż obecność czarnoskórych talentów może być powszechna na poziomie makro, globalni respondenci ankiety nie wierzą, że oddaje ona złożoną intersekcjonalność w czarnoskórych społecznościach na całym świecie.

Być może ważniejsza od reprezentacji jest jednak potrzeba różnorodnych, autentycznych i dokładnych portretów w treściach - coś, co zdaniem czarnoskórych odbiorców wymaga poprawy. Podczas gdy sentyment ten jest wysoki na całym świecie, jest on szczególnie duży w Nigerii.

Patrząc na trendy imigracyjne, na szczególną uwagę zasługują nastroje panujące w Nigerii i RPA. Podczas gdy Karaiby pozostają największym czynnikiem przyczyniającym się do wzrostu liczby urodzonych za granicą czarnoskórych mieszkańców USA, Afryka odpowiada obecnie za najszybszy wzrost, wnosząc ponad 2 miliony w samym 2019 roku8. Napływ ten, zróżnicowany sam w sobie, obejmuje osoby z 51 krajów9, wprowadzając szereg środowisk etnicznych, językowych i edukacyjnych.

Przy tak dużym napływie ludzi i kultur spodziewanym w nadchodzących dziesięcioleciach, uzupełnionym znaczeniem mediów w społeczności Czarnych, globalizacja Czarnej Ameryki wyznacza scenę dla marek i programistów, którzy chcą zaangażować się w tę różnorodną publiczność w szybko rozwijającym się krajobrazie medialnym.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, pobierz nasz najnowszy raport z serii Black Diverse Intelligence: Globalna czarnoskóra publiczność: Kształtowanie przyszłości mediów.

Uwagi

1PewResearch Center; styczeń 2022 r.

2NielsenNational TV Panel; 2. kwartał 2023 r.

3CTVodnosi się do każdego telewizora podłączonego do Internetu. Najczęstszym przypadkiem użycia jest strumieniowe przesyłanie treści wideo.

4GracenoteGlobal Video Data; październik 2023 r.

5Shareof screen, z Gracenote Inclusion Analytics, to procent grupy tożsamości, która pojawia się na ekranie.

6Powyżejparytetu oznacza, że procent reprezentacji jest wyższy niż procent populacji czarnoskórych w USA, który wynosi 13,6%, według U.S. Census Bureau.

7Nielsen2023 Black Diaspora Study powered by Toluna

8U.S. Census Bureau 2010, 2019 American Community Surveys (ACS) oraz Campbell J. Gibson i Kay Jung, "Historical Census Statistics on the Foreign-born Population of the United States: 1850-2000"

9InstytutPolityki Migracyjnej; maj 2022 r.

Kontynuuj przeglądanie podobnych spostrzeżeń

Nasze produkty mogą pomóc Tobie i Twojej firmie