Przejdź do treści
02_Elements/Icons/ArrowLeft Powrót do Insight
Insights > Audiences

Case Study: Multi-Cultural Targeting

0 minut czytania | Lipiec 2013

Różnorodność Ameryki rośnie w szybkim tempie. Oznacza to, że zrozumienie subtelności mieszanki kulturowej - na poziomie rynku lokalnego - jest jeszcze ważniejsze. Na przykład, jeśli spojrzeć na penetrację rynku przez Latynosów, to rośnie ona w różnym tempie w poszczególnych regionach, rynkach i miastach. Istnieją również wyraźne różnice w poziomie akulturacji - czy to pod względem dominacji językowej, długości pobytu w Stanach Zjednoczonych, czy też przywiązania do własnej kultury i tradycji. Dlatego też, gdy opracowujesz strategie marketingowe, kreatywne i komunikacyjne, bardzo ważne jest, abyś uwzględnił te spostrzeżenia w swoich działaniach.

Kontynuuj przeglądanie podobnych spostrzeżeń