02_Elements/Icons/ArrowLeft Powrót do Insight
Insights > Audiences

Poznaj najszybciej rosnący segment wielokulturowy w USA: Azjatów-Amerykanów

3 minuty czytania | czerwiec 2015 r.

Po raz pierwszy w historii imigracji w USA największa liczba pierwszorocznych imigrantów nie pochodzi z kraju latynoskiego.

Chiny i Indie zastąpiły obecnie Meksyk jako największe źródła ostatnich imigrantów do Stanów Zjednoczonych, jak wynika z danych amerykańskiego spisu ludności. Licząca 19,4 mln osób i stanowiąca 6% całej populacji USA grupa Azjatów wzrosła o 46% od 2002 do 2014 roku i jest obecnie uznawana za najszybciej rozwijający się segment wielokulturowy w USA. Oczekuje się, że grupa ta będzie kontynuować swoją trajektorię wzrostu, zwiększając się o 150% między chwilą obecną a 2050 rokiem, zgodnie z prognozami U.S. Census.

Najnowszy raport Nielsena, Asian-Americans: Culturally Connected and Forging the Future, podkreśla unikalne zwyczaje konsumpcyjne i medialne, które pomagają zdefiniować na nowo amerykański mainstream. Zróżnicowani i głęboko zakorzenieni w swoich tradycjach kulturowych, dzisiejsi Azjaci cenią sobie wysokiej jakości produkty i usługi oraz są lojalni wobec marek.

MŁODZI, WYKSZTAŁCENI I AMBITNI

Podczas gdy Chiny i Indie zajmują czołowe miejsce jako ważne czynniki imigracji w USA, to młodsze grupy Azjatów są w większości urodzone w USA. Siedemdziesiąt dziewięć procent Azjatów poniżej 18 roku życia jest urodzonych w USA. Ci młodsi Azjaci, z których wielu wychowało się w wielopokoleniowych gospodarstwach domowych o silnych związkach z ich dziedzictwem kulturowym, powiększają grono ambitnych konsumentów zdolnych do płynnego poruszania się pomiędzy kulturami i wywierają silny wpływ na główny nurt życia w USA. 

Azjaci są najlepiej wykształceni spośród wszystkich segmentów. Czterdzieści dziewięć procent Azjatów ma wykształcenie wyższe, w porównaniu do 28% całej populacji USA. Przeciętne azjatycko-amerykańskie gospodarstwo domowe wydaje średnio 57% więcej na czesne za studia niż gospodarstwa domowe białych nie-Hiszpanów. Wyższy poziom wykształcenia, w połączeniu z większą liczbą osób zarabiających z powodu większej obecności wielopokoleniowych gospodarstw domowych, sprawia, że mediana dochodu gospodarstwa domowego Azjatów ($72,472) jest o 39% wyższa niż średnia krajowa w USA ($52,250), zgodnie z danymi U.S. Census.

Podczas gdy koncentracja Azjatów-Amerykanów w głównych obszarach metropolitalnych może prowadzić do efektywności dla strategów marketingowych, wzorce zakupowe wielu konsumentów z południowej Azji mogą się znacznie różnić od zachowań konsumentów z południowo-wschodniej Azji lub wschodniej Azji. Te różnice kulturowe i niuanse kulturowe będą dyktować, gdzie i jak bezpośrednie działania medialne będą najbardziej skuteczne. Kilka z najlepszych DMA dla konsumentów azjatyckich to Los Angeles, Nowy Jork, San Francisco, Waszyngton, D.C./Maryland, Chicago i Honolulu.

OGROMNA SIŁA NABYWCZA

Według Selig Center for Economic Growth siła nabywcza Azjatów wynosi obecnie 770 miliardów dolarów i oczekuje się, że do 2018 roku wzrośnie do 1 biliona dolarów. Od 2000 do 2014 roku siła nabywcza Azjatów wzrosła o 180% - prawie trzykrotnie więcej niż wzrost siły nabywczej białych nie-Hiszpanów, który w tym samym okresie wyniósł 69%. W rzeczywistości, azjatycko-amerykańska siła nabywcza jest prawie czterokrotnie większa niż siła nabywcza bardzo pożądanej grupy amerykańskich millenialsów (200 miliardów dolarów). Innymi słowy, azjatycko-amerykańska siła nabywcza jest większa niż wszystkie gospodarki z wyjątkiem 18 krajów na świecie, niewiele mniejsza niż PKB Turcji i większa niż Arabii Saudyjskiej i Szwajcarii. Jest również większa niż siła nabywcza wszystkich stanów USA z wyjątkiem Kalifornii, Teksasu i Nowego Jorku.

Przy średniej długości życia wynoszącej 87,3 lat - 8,6 lat więcej niż u białych (78,7 lat) i niższej medianie wieku (35 lat w porównaniu z 42 latami), Azjaci mają znacznie większą efektywną siłę nabywczą (52,3 lat) niż biali (36,7 lat). Podczas planowania długoterminowych strategii marketingowych, te dodatkowe 16 lat może być prawdziwą przewagą, jeśli lojalność może być ustanowiona w młodym wieku.  

Inne ustalenia raportu obejmują:

  • Azjaci są wybrednymi kupującymi i wydadzą więcej na żywność, która wspiera długotrwałą tradycję holistycznego dobrobytu. Azjaci są o 31% bardziej skłonni niż przeciętnie kupować żywność organiczną i o 23% częściej oceniają wartość odżywczą produktów.
  • Osiemdziesiąt osiem procent Azjatów posiada karty kredytowe, w porównaniu z 66% populacji ogólnej.
  • Azjaci są liderami, jeśli chodzi o korzystanie z technologii, urządzeń mobilnych i mediów społecznościowych. Oglądają również i pobierają więcej filmów niż jakikolwiek inny segment etniczny. Ogólnie rzecz biorąc, 42% Azjatów jest bardziej skłonnych zgodzić się z tym, że Internet jest źródłem rozrywki.

Aby uzyskać więcej szczegółów i informacji, pobierz raport Nielsena Asian-Americans: Culturally Connected and Forging the Future Report.

Kontynuuj przeglądanie podobnych spostrzeżeń