02_Elements/Icons/ArrowLeft Powrót do Insight
Spostrzeżenia > Media

Millenialsi są najbardziej ufni, gdy chodzi o reklamę

4 minuty czytania | październik 2015 r.

Czy oglądając telewizję, sprawdzanie wiadomości e-mail, lub przerzucając czasopismo, wydaje się, że wszędzie tam, gdzie spojrzymy jest okazja dla reklamodawców, aby połączyć się z nami, zdobyć nasze zaufanie i dostarczyć ich wiadomość. Czy proliferacja mediów osłabiła oddźwięk ich wiadomości? Niedawne globalne badanie Nielsena wykazało, że poziom zaufania do reklamy pozostał dość spójny w zarobionych, posiadanych i płatnych formatach w ciągu ostatnich dwóch lat. Co więcej, wśród globalnych respondentów, poziom samodzielnych działań w wyniku reklamy przekroczył poziom zaufania w przypadku 14 z 19 badanych formatów reklamowych, co sugeruje, że zaufanie nie zawsze jest warunkiem wstępnym zakupu.  

Patrząc głębiej, jak wiek i miejsce zamieszkania wpływają na nasz poziom zaufania i chęć podjęcia działań? Nie w sposób, którego można by się spodziewać.

Millenialsi (21-34 lata), którzy dorastali w Internecie, mają największe zaufanie do formatów online i mobilnych, a tuż za nimi plasuje się pokolenie X (35-49 lat). Choć nie jest to zaskoczeniem, to nie tylko formaty reklamowe online i mobilne, w których Millenialsi przewyższają średnią. Wykazują oni również najwyższy poziom zaufania do 18 z 19 formatów/kanałów reklamowych, w tym telewizji, gazet i magazynów, a także są najbardziej skłonni do podjęcia działań w przypadku 16 z 19 formatów.

"Millenialsi konsumują media inaczej niż ich starsi koledzy, sprawując większą kontrolę nad tym, kiedy i gdzie oglądają, słuchają i czytają treści - i na jakim urządzeniu" - powiedział Randall Beard, prezes, Nielsen Expanded Verticals. "Ale nawet jeśli w mniejszym stopniu polegają na tradycyjnych kanałach, ich zaufanie i chęć działania na tych formatach pozostaje wysoka. Podczas gdy zintegrowane, wielokanałowe podejście jest najlepsze we wszystkich pokoleniach, nabiera jeszcze większego znaczenia w przypadku dotarcia do Millennialsów."

Poziomy zaufania i działania są najwyższe w regionach rozwijających się

Jeśli chodzi o reakcje na całym świecie, poziom zaufania dla każdego z badanych formatów reklamowych jest najwyższy na rynkach rozwijających się. Ameryka Łacińska jest liderem, wykazując najwyższy poziom zaufania dla 10 z 19 formatów reklamowych, przy czym wiele z nich to formaty tradycyjne. Afryka/Bliski Wschód wykazuje najwyższy poziom zaufania w przypadku siedmiu z 19 formatów, przy czym są to zarówno formaty online, jak i offline. Wreszcie region Azji i Pacyfiku odnotował najwyższy poziom zaufania w przypadku trzech formatów, w tym reklam na urządzeniach mobilnych i mobilnych reklam tekstowych. Respondenci z tych regionów częściej twierdzili, że podejmują działania w związku z formatami reklamowymi przynajmniej przez pewien czas.

Europejscy respondenci są najbardziej sceptycznie nastawieni do reklam, wykazując najniższy poziom zaufania do wszystkich 19 formatów. Najrzadziej też deklarują podejmowanie działań w przypadku niemal wszystkich (18 z 19) formatów reklamowych.

W Ameryce Północnej wyniki są zróżnicowane. Podczas gdy respondenci z tego regionu zgłaszają poziom zaufania poniżej średniej światowej dla dziewięciu z 19 formatów reklamowych - w tym przede wszystkim dla markowych stron internetowych - w rzeczywistości przekraczają średnią światową dla prawie takiej samej liczby kanałów (osiem z 19). Jest to jedyny region, w którym zaufanie jest konsekwentnie (i znacznie) wyższe niż deklarowane działania.

Inne wnioski z raportu to:

  • Samodzielnie raportowane poziomy działań przekraczają poziomy zaufania o ponad dwucyfrową wartość w przypadku reklam serwowanych w wynikach wyszukiwarki, reklam w sieciach społecznościowych i czasopismach.
  • Ponad ośmiu na dziesięciu globalnych respondentów (83%) twierdzi, że całkowicie lub w pewnym stopniu ufa rekomendacjom przyjaciół i rodziny, natomiast dwie trzecie (66%) twierdzi, że ufa opiniom konsumentów zamieszczanym w Internecie.
  • Reklamy o charakterze humorystycznym mają największy oddźwięk na rynkach zachodnich, reklamy o tematyce zdrowotnej są najwyżej oceniane w Ameryce Łacińskiej, a reklamy przedstawiające prawdziwe sytuacje życiowe są najbardziej atrakcyjne w regionie Azji i Pacyfiku oraz Afryki/Bliskiego Wschodu.
  • High-energy / akcja tematy reklamowe rezonować więcej z młodszych respondentów, podczas gdy zwierzęta / reklamy zorientowane na zwierzęta rezonować więcej z starszych respondentów.

Aby uzyskać więcej szczegółów i wglądu, pobierz raport Nielsena Global Trust in Advertising.

O badaniu Nielsen Global Survey

Badanie Nielsen Global Trust in Advertising Survey zostało przeprowadzone między 23 lutego a 13 marca 2015 r. i przepytało ponad 30 000 konsumentów w 60 krajach w regionie Azji i Pacyfiku, Europy, Ameryki Łacińskiej, Bliskiego Wschodu, Afryki i Ameryki Północnej. Próba ma kwoty oparte na wieku i płci dla każdego kraju w oparciu o jego użytkowników Internetu i jest ważona, aby być reprezentatywną dla konsumentów internetowych. Margines błędu wynosi ±0,6%. Badanie Nielsena opiera się wyłącznie na zachowaniu respondentów posiadających dostęp do Internetu. Wskaźniki penetracji Internetu różnią się w zależności od kraju. Nielsen stosuje minimalny standard raportowania wynoszący 60% penetracji Internetu lub 10 milionów populacji online w celu włączenia do badania. Globalne badanie Nielsena, które obejmuje Globalny Wskaźnik Optymizmu Konsumentów, powstało w 2005 roku.

Kontynuuj przeglądanie podobnych spostrzeżeń

Nasze produkty mogą pomóc Tobie i Twojej firmie

  • Opinia konsumentów i mediów

    Uzyskaj dostęp do syndykowanych i niestandardowych badań konsumenckich, które pomogą Ci kształtować skuteczną markę, reklamę i marketing....

  • NCSolutions

    Maksymalizacja skuteczności reklam CPG dzięki danym umożliwiającym lepszą segmentację, optymalizację i osiąganie wyników opartych na sprzedaży.