02_Elements/Icons/ArrowLeft Powrót do Insight
Spostrzeżenia > Media

Online Oracle - działania, usługi i treści dostępne dla podłączonych Australijczyków

5 minut czytania | Sierpień 2016 r.
{“order”:3,”name”:”subheader”,”attributes”:{“backgroundcolor”:”000000″,”imageAligment”:”left”,”linkTarget”:”_self”,”pagePath”:”/content/corporate/au/en/insights”,”title”:”Insights”,”titlecolor”:”A8AABA”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/subpageheader”},”children”:null}

Wykorzystanie dzisiejszego ekosystemu cyfrowego niesie ze sobą zarówno możliwości, jak i wyzwania. Wpływ technologii cyfrowej jest szeroki i obejmuje wszystkie segmenty demograficzne. Dostarcza marketerom bezpośrednich sposobów na nawiązanie kontaktu z unikalnymi grupami konsumentów. Szybkie tempo zmian oznacza jednak, że nie ma jasnych drogowskazów, którymi można podążać, jeśli chodzi o wykorzystanie technologii cyfrowych jako strategii ciągłego rozwoju biznesu.

Ponad trzech na czterech australijskich konsumentów zwraca się do mediów internetowych w poszukiwaniu odpowiedzi i pomocy przy podejmowaniu codziennych decyzji dotyczących produktów i usług.

W procesie podejmowania decyzji konsumenci coraz częściej korzystają z urządzeń mobilnych. Wideo wspomaga ten proces dzięki ciągłemu wzrostowi liczby konsumentów oglądających filmy online na temat produktów i usług; ponad trzech na pięciu Australijczyków online robi to (62%), w porównaniu z nieco ponad połową (54%) dwa lata temu.

Chociaż istnieje wiele podobieństw w działaniach online wykonywanych za pomocą różnych urządzeń, odgrywają one różne role dla konsumentów. Komputery stacjonarne/laptopy nadal odgrywają ważną rolę w zakresie funkcji, badań i handlu, natomiast smartfony są intensywnie wykorzystywane do zadań lokalnych i społecznych. Tablety są szczęśliwym środkiem łączącym kluczowe elementy zarówno smartfonów, jak i komputerów stacjonarnych/laptopów. Podłączona telewizja i konsole do gier są napędzane przez działania związane z rozrywką.

Używanie komputerów stacjonarnych/laptopów skłania się bardziej ku starszym grupom wiekowym, podczas gdy używanie urządzeń mobilnych jest częstsze w młodszych grupach wiekowych, a tablety są najsilniejsze w średnich grupach wiekowych. Ponieważ urządzenia typu tablet są hybrydą komputerów stacjonarnych i telefonów, zarówno pod względem odbiorców, jak i funkcji, niekoniecznie rozwijają swoją własną niszę. Będzie to stanowić wyzwanie dla tabletów w nadchodzących latach, wraz ze wzrostem opcji ekranów telefonów i ogólnej liczby podłączonych ekranów w gospodarstwach domowych.

Główne różnice w użytkowaniu przez mężczyzn i kobiety, poza oczywistymi różnicami wynikającymi z treści, dotyczą zarówno funkcji, jak i urządzeń. Mężczyźni częściej korzystają z narzędzi badawczych i funkcjonalnych, co koreluje z mniejszym spadkiem wykorzystania komputerów stacjonarnych/laptopów, natomiast kobiety częściej korzystają z narzędzi społecznościowych i mobilnych.

Chociaż nadal obserwujemy silną penetrację działań na komputerach stacjonarnych/laptopach, tendencja spadkowa poziomów użytkowania stanie się bardziej widoczna, gdy młodsi konsumenci będą intensywnie korzystać ze smartfonów, co spowoduje szybszy wzrost w segmencie mobilnym.

Aktywność online podejmowana na podłączonych telewizorach i konsolach do gier pozostaje niska i fragmentaryczna w porównaniu z liczbą konsumentów online posiadających te urządzenia. Wiele z głównych barier w dostępie do treści na podłączonych telewizorach można rozwiązać, ponieważ znaczna część właścicieli po prostu nie wie, jak uzyskać dostęp do treści online na swoim urządzeniu lub po prostu jeszcze go nie skonfigurowała. Konieczna jest większa edukacja i integracja usług na tych urządzeniach, aby pomóc w rozwoju ich wykorzystania.

Dwa kluczowe obszary nadal pozostają dość odmienne, jeśli chodzi o ogólne wzorce aktywności w sieci dla konsumentów z obszarów miejskich i spoza nich. Strumieniowe przesyłanie treści audiowizualnych, podobnie jak dostęp do wiadomości i informacji bieżących, jest mniej popularne w obszarach pozamiejskich. Na odbiór treści audiowizualnych najprawdopodobniej ma wpływ szybkość łącza. Różnica w zaangażowaniu w wiadomości online wskazuje na to, że usługi cyfrowe nie zaspokajają lokalnych potrzeb w zakresie wiadomości i informacji, lub też tradycyjne media nie rozwijają odpowiedniej oferty cyfrowej.

Mimo że na rynku obserwujemy rozwój rodzajów narzędzi komunikacji online używanych przez konsumentów, e-mail nadal pozostaje metodą, z której korzysta największa liczba Australijczyków online. Email utrzymuje się na pierwszym miejscu zarówno na urządzeniach mobilnych, jak i na komputerach stacjonarnych/laptopach. Dostęp w zależności od pory dnia wpływa na rodzaj urządzenia wykorzystywanego do otwierania wiadomości e-mail; dlatego marketerzy muszą brać to pod uwagę, planując kiedy i co dystrybuować za pomocą wiadomości e-mail do konsumentów.

Chociaż wcześniej większość konsumentów internetowych podejmowała działania związane z bankowością/płatnościami w sieci, nastąpił skokowy wzrost odsetka Australijczyków wykonujących te czynności co najmniej raz w tygodniu. W tym obszarze nadal dominują komputery stacjonarne, ale szybko rośnie liczba użytkowników telefonów komórkowych. Jak zauważyliśmy w sekcji poświęconej sprzedaży detalicznej, organizacje będą miały wyraźną przewagę rynkową, jeśli będą w stanie sprawić, że mobilne doświadczenia związane z tym, co często może być dość skomplikowane, będą gładkie i łatwe dla konsumentów.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy odnotowano również wzrost liczby usług transportowych/podróżniczych wykonywanych na urządzeniach mobilnych, co sugeruje poprawę funkcjonalności niektórych z częściej używanych usług.

Konsumpcja wideo nadal jest dominującym rodzajem treści audiowizualnych na wszystkich urządzeniach; jednak w 2015 r. odnotowano wzrost w cotygodniowych usługach strumieniowego przesyłania dźwięku i cyfrowego radia. Lokalne uruchomienie iTunes Radio i ciągłe inwestycje zarówno ze strony cyfrowych pure plays (np. Spotify i Pandora), jak i tradycyjnych sieci radiowych (np. Southern Cross Austereo i Nova Entertainment) pomogły we wzroście tego sektora.

Czas korzystania z wideo w ciągu dnia coraz bardziej przypomina tradycyjną krzywą oglądania telewizji w większości grup wiekowych. Wzorzec ten umacnia się wraz z rozwojem treści o długim czasie trwania, które są udostępniane w formie cyfrowej. To oczywiście stwarza zarówno szanse, jak i zagrożenia dla tradycyjnych, bezpłatnych i abonamentowych usług telewizyjnych.

Pomimo wielu dyskusji na rynku na temat tego, czy ludzie będą subskrybować treści online, rynki gier, wiadomości i sportu odniosły sukces w przekształceniu części swoich najbardziej lojalnych użytkowników w płatny model. Największy sukces odniósł rynek gier, gdzie prawie jedna na cztery gry została objęta płatną subskrypcją. Jednak w przypadku wszystkich trzech gatunków nadal istnieje duża liczba prób i zmian, a konsumenci nieustannie analizują alternatywne oferty na rynku.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zakup rozdział Online Oracle tutaj lub zakup pełny Australian Connected Consumer Report 2016 tutaj.

O australijskim raporcie Nielsen Connected Consumers Report, 2016Australijski raport Connected Consumers Report jest publikowany od 1997 roku, a obecnie znajduje się w 18. edycji rocznej. Raport 2016 analizuje odpowiedzi 4 802 internetowych Australijczyków w wieku 16 lat i starszych poprzez metodologię ankiety online. Wszystkie odpowiedzi zostały zebrane w grudniu, 2015 roku. Raport został wydany w czwartek 31 marca, 2016.

Kontynuuj przeglądanie podobnych spostrzeżeń