02_Elements/Icons/ArrowLeft Powrót do Insight
Spostrzeżenia > Media

Na co konsument zwraca uwagę?

3 minuty czytania | czerwiec 2017 r.

Stara prawda głosi, że skłonność konsumentów do zakupu przewiduje trendy konsumpcyjne na następne 6-12 miesięcy. Dla zrozumienia nastrojów klientów ważne jest również to, jak oceniają oni swoje perspektywy zawodowe i osobiste perspektywy finansowe. Jednym z regularnych wskaźników jest Nielsen Consumer Confidence Index, który jest przeprowadzany co kwartał z udziałem tysięcy respondentów.

Według najnowszego raportu za ostatni kwartał 2016 roku, ogólny wskaźnik zaufania konsumentów w Europie wynosi 81 punktów, jednak w naszym regionie obserwujemy również silne rozproszenie. W Europie Środkowo-Wschodniej na czele listy znajdują się Czechy z 103 punktami (+4), następnie Polska z niewielkim spadkiem (-3) i 88 punktami. Rumunia również spadła (-2) i stoi na poziomie 85 punktów, natomiast Słowacja wzrosła o jeden punkt do 82 punktów. Bułgarzy spadają o 75 punktów, a za nimi plasuje się Chorwacja z 69 punktami (-4).

Na Węgrzech wskaźnik zaufania konsumentów wynosi bez zmian w okresie: 64 punkty, podobnie jak w wynikach z trzeciego kwartału, stabilizując wyniki ponad sześćdziesięciu punktów z drugiej połowy 2015 roku. Za nami, z 62 punktami, Słowenia, która jest regionalnym motorem napędowym armii.

Chęć klienta

Osobiste perspektywy finansowe zasadniczo wpływają na zachowania konsumentów. Na pytanie "Jak sądzisz, jaka będzie Twoja osobista sytuacja finansowa w ciągu najbliższych 12 miesięcy?", Czesi są najbardziej optymistyczni: 61 procent stwierdziło, że ich sytuacja finansowa jest dobra lub doskonała. Dokładnie jedna czwarta Węgrów zgadza się z tym stwierdzeniem (25%), co stanowi wzrost o jeden punkt procentowy w porównaniu z poprzednim kwartałem.

34% europejskich respondentów określiło czas jako doskonały lub dobry na pytanie, jak dobry był czas na zakup potrzebnych rzeczy. Czesi i Rumuni byli bardziej pozytywni niż średnia europejska. Skłonność węgierskich konsumentów do zakupów również nieco spadła: w okresie objętym badaniem 19 proc. respondentów stwierdziło, że okres ten jest dobry lub doskonały na zakup tego, czego potrzebują w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Jest to wynik o 4 proc. niższy niż w trzecim kwartale.

Dodatkowo Nielsen pyta o inne zwyczaje związane z wydatkami oprócz kosztów mieszkania i utrzymania. Na pytanie o przeznaczenie pozostałych pieniędzy średnio 36% Europejczyków odpowiedziało, że oszczędza pozostałą kwotę. Trzydziestu czterech na stu kupuje nowe ubrania, natomiast jedna trzecia (33%) wydaje pieniądze na wakacje. Polacy uwielbiają się bawić - 31% jest najbardziej ruchliwym narodem w regionie. Z kolei Słowakom (po oszczędzaniu) pozostają pieniądze na upiększanie domu, 37% z nich w to inwestuje. Zupełnie inne są zwyczaje węgierskie: jeśli zostaną pieniądze, nieco ponad jedna czwarta (26%) Węgrów upiększy swój dom, 25% badanych odłoży je na oszczędności, a następnie na spłatę długów - 23%. Około jedna trzecia (31%) badanych twierdzi, że nigdy nie ma odłożonych pieniędzy (średnio w Europie 19%).

Węgrzy kupują więcej niż raz i od czasu do czasu wydają mniej

Zmiany w dynamice rynku detalicznego i zwyczajach zakupowych w 2016 roku zarysowują nowe trendy. Jesteśmy bardziej optymistyczni w porównaniu z poprzednim rokiem, co znajduje odzwierciedlenie również w wydatkach. Pod względem wartości, sprzedaż detaliczna na Węgrzech wzrosła o 4,5 proc. w ostatnim kwartale 2016 roku w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku na rynku spożywczym i chemicznym mierzonym przez Nielsena. Jest to znacznie poniżej europejskiej średniej kwartalnej wynoszącej 1,8 proc.

Kształtują się również zwyczaje zakupowe: spada odsetek osób, które mają napięte ramy finansowe na zakup artykułów gospodarstwa domowego i chemicznych oraz ściśle trzymają się wcześniej przygotowanej listy zakupów. Trend jest pozytywny: o ile w 2014 roku 73% konsumentów miało napięty budżet, to w 2015 roku odsetek ten spadł do 53%, a w 2016 roku do 38%. Znajduje to również odzwierciedlenie w indeksie zaufania konsumentów Nielsena, który stwierdza, że nasi rodacy nie obawiają się już najbardziej zadłużenia (obecnie trzecia wiodąca obawa).

Optymizm przejawia się także w przeorganizowaniu preferencji zakupowych: coraz większe znaczenie dla klientów ma porządek w sklepie i przyjemne otoczenie.

(Opublikowano w Food Journal)

Powiązane tagi:

Kontynuuj przeglądanie podobnych spostrzeżeń

Nasze produkty mogą pomóc Tobie i Twojej firmie

  • Opinia konsumentów i mediów

    Uzyskaj dostęp do syndykowanych i niestandardowych badań konsumenckich, które pomogą Ci kształtować skuteczną markę, reklamę i marketing....

  • NCSolutions

    Maksymalizacja skuteczności reklam CPG dzięki danym umożliwiającym lepszą segmentację, optymalizację i osiąganie wyników opartych na sprzedaży.