02_Elements/Icons/ArrowLeft Powrót do Insight
Insights > Audiences

Postęp, ale nie równość płac

3 minuty czytania | Stacie M. de Armas, SVP of Diverse Consumer Insights and Initiatives, Diversity, Equity & Inclusion Practice, Nielsen | październik 2020 r.

W ciągu ostatnich 10 lat społeczność latynoska dokonała znacznego postępu ekonomicznego w Stanach Zjednoczonych, dzięki rosnącej sile nabywczej, coraz większemu majątkowi i rosnącym wskaźnikom aktywności zawodowej. Jeśli chodzi o równe płace w USA, Latynosi otrzymują średnio o wiele niższe wynagrodzenie niż ich biali koledzy.

W rzeczywistości, ze wszystkich obchodów dnia równej płacy w roku, #LatinaEqualPayDay jest ostatnim, oznaczającym właśnie jak daleko w roku przeciętna Latynoska musi pracować, aby zarobić to, co jej męski odpowiednik zarabiał w poprzednim roku, niezależnie od doświadczenia czy rodzaju pracy. 

Dane Nielsena pokazują, że populacja Latynosów nadal się przekształca, choć ich zarobki nie. W porównaniu z zarobkami białych mężczyzn, National Women's Law Center szacuje, że różnica w zarobkach Latynosów zmniejszyła się tylko o około 4 centy w ciągu ostatnich 40 lat. Zarabiając zaledwie 54 centy na każdego dolara płaconego białym mężczyznom, Latynosi musieliby pracować przez 23 miesiące, aby zarobić tyle, ile biali mężczyźni zarabiają w ciągu jednego roku. Dzień Równego Wynagrodzenia Latynosów (29 października 2020) jest dniem, w którym obserwuje się czas, jaki zajmuje Latynosom zrównanie się z ich białymi, niehiszpańskimi mężczyznami z poprzedniego roku. 

Oprócz nierówności płacowych, pandemia COVID-19 zebrała ogromne żniwo wśród pracujących kobiet, zwłaszcza Latynosek. Od 2010 r. współczynnik aktywności zawodowej Latynosek utrzymuje się na poziomie około lub powyżej 60% (62% w lutym 2020 r.). W wyniku nieproporcjonalnych skutków ekonomicznych i społecznych COVID-19, aktywność zawodowa Latynosek spadła do 57% we wrześniu 2020 r., co jest wskaźnikiem niewidzianym w ogóle w tej dekadzie. 

Populacja Latynosów i ich siła wybor cza stale wzrastały, a także nastąpiły znaczące pozytywne zmiany w zakresie edukacji, zatrudnienia i siły nabywczej. Jednak zarobki Latynosów pozostają w stagnacji. W domu, latynoskie gospodarstwa domowe są o 40% bardziej narażone na wielopokoleniowość. Jednak nawet przy większej liczbie osób i potencjalnych źródeł dochodu w gospodarstwie domowym Latynosów, ogólne zarobki są nadal niższe niż w przeciętnym amerykańskim gospodarstwie domowym. Na przykład, 55% latynoskich gospodarstw domowych ma dochód w wysokości 50 000 dolarów lub więcej, podczas gdy dla wszystkich amerykańskich gospodarstw domowych liczba ta wynosi 59%. Zmniejszenie luki płacowej dla Latynosów oznacza również zmniejszenie opóźnienia w zarobkach dla ich gospodarstw domowych.  

Mimo to, Latynosi wykorzystali te dodatkowe 4 centy, aby zwiększyć siłę nabywczą Latynosów do 1,7 biliona dolarów, co stanowi wzrost o 11% w ciągu ostatniej dekady. Przewiduje się, że do 2024 roku ta siła nabywcza wzrośnie jeszcze bardziej, do 2,4 biliona dolarów. Równe wynagrodzenie dla Latynosów nie tylko wzmacnia społeczność latynoską, ale także całą gospodarkę Stanów Zjednoczonych.

Więcej informacji na temat populacji latynoskiej można znaleźć na stronach Nielsen.com/Latino oraz Nielsen Election Hub.

Specjalne podziękowania dla Charlene Polite Corley za wkład w ten artykuł.

Kontynuuj przeglądanie podobnych spostrzeżeń

Nasze produkty mogą pomóc Tobie i Twojej firmie

  • Opinia konsumentów i mediów

    Uzyskaj dostęp do syndykowanych i niestandardowych badań konsumenckich, które pomogą Ci kształtować skuteczną markę, reklamę i marketing....

  • NCSolutions

    Maksymalizacja skuteczności reklam CPG dzięki danym umożliwiającym lepszą segmentację, optymalizację i osiąganie wyników opartych na sprzedaży.