Przejdź do treści
02_Elements/Icons/ArrowLeft Powrót do Insight
Insights > Audiences

Rejestracja wyborców jest kluczem do zdobycia głosów Latynosów

5 minut czytania | Stacie M. de Armas, SVP of Diverse Consumer Insights and Initiatives, Diversity, Equity & Inclusion Practice, Nielsen | październik 2020 r.

Nie ma wątpliwości, że 2020 będzie najważniejszym rokiem mojego życia. Pomiędzy nowatorskim koronawirusem, spisem ludności w USA, sprawiedliwością społeczną i wyborami prezydenckimi, ten rok zmusił nas wszystkich, kolektywnie, do ponownego przemyślenia tego, co jest ważne dla naszych rodzin i w naszych społecznościach. Być może dla BIPOC (Czarnych, rdzennych, ludzi koloru), 2020 podkreślił znaczenie jedności, empatii i społeczności, ponieważ jako zróżnicowane grupy zostaliśmy nieproporcjonalnie dotknięci przez pandemię, rasizm i dzielącą politykę. 

Wkraczając w ostatni etap prezydenckiego cyklu wyborczego, w którym po raz pierwszy Latynosi będą stanowić największy blok wyborczy po białej populacji, wszyscy zastanawiają się, czy niepewność czasów skłoni Latynosów do pójścia do urn.

Odpowiedź na to pytanie leży w tym, jak wielu Latynosów jest zarejestrowanych do głosowania. Oto dlaczego: 

Często słyszymy, że Latynosi mają niską frekwencję wyborczą - tylko 40% uprawnionych do głosowania Latynosów w wieku 18+ oddaje głosy. Technicznie rzecz biorąc, to stwierdzenie jest prawdziwe, ale nie jest to cała historia. W rzeczywistości, 72% zarejestrowanych latynoskich wyborców głosuje. 

W firmie Nielsen poświęcamy wiele czasu na ocenę społecznych, ekonomicznych i politycznych trendów wśród Latynosów. Wszystkie badania mówią nam, że Latynosi cenią swoje prawo do głosowania i widzimy to w populacji zarejestrowanych wyborców. Wyzwanie polega na tym, że zbyt mało uprawnionych Latynosów jest zarejestrowanych do głosowania. W rzeczywistości tylko około połowa z nas była zarejestrowana w 2018 roku - co stawia naszą społeczność za populacją białych i czarnych.

Jest kilka kluczowych przyczyn takiego stanu rzeczy. Jeden z nich wynika z cech demograficznych Latynosów. Amerykańska populacja Latynosów jest nieproporcjonalnie młoda - prawie jedna trzecia populacji ma mniej niż 18 lat. Drugim powodem jest to, że mniejszy odsetek Latynosów w wieku powyżej 18 lat jest zarejestrowany, w porównaniu z innymi grupami. Dlatego tak ważne są działania rejestracyjne wśród społeczności latynoskich. Naszym największym wyzwaniem nie jest to, że nie głosujemy, ponieważ kiedy jesteśmy zarejestrowani, rzeczywiście głosujemy w podobnym stopniu jak inne grupy demograficzne. Największym wyzwaniem dla naszej społeczności jest zwiększenie liczby rejestracji wśród uprawnionych latynoskich wyborców. Wraz ze wzrostem liczby rejestracji, wzrasta również liczba głosujących. Liczby te poruszają się w równym tempie. 

Istnieje kilka powodów, dla których Latynosi mogą być mniej skłonni do rejestracji. Po pierwsze, istnieją pewne bariery, które utrudniają rejestrację. W niektórych stanach rejestracja jest skomplikowana i niezrozumiała, co powoduje zmniejszenie liczby rejestracji. Dla wielu uprawnionych Latynosów istnieją obawy związane z prywatnością, gdzie uprawnieni wyborcy latynoscy zastanawiają się czy mogą ujawnić rodzinę lub przyjaciół, którzy są nieudokumentowani lub są w trakcie poszukiwania dokumentów. Z kolei młode rodziny latynoskie, które mieszkają w stanach, gdzie rejestracja wymaga osobistego stawiennictwa, mogą nie być w stanie wziąć wolnego czasu, aby odwiedzić miejsce rejestracji. Rodziny te mogą również mieć problemy z opieką nad dziećmi lub osobami starszymi, które stanowią przeszkodę w opuszczeniu domu i niepotrzebnym narażeniu się na wirusa. Być może Latynosi są słabo zarejestrowani, ponieważ wielu z nich uważa, że kandydaci nie rozmawiają z nami bezpośrednio o sprawach, które mają znaczenie dla naszych rodzin i społeczności.  

Latynosi, którzy stanowią prawie 20% populacji Stanów Zjednoczonych, reagują na narrację aspiracyjną. Wierzymy w amerykański sen, ponieważ właśnie go przeżywamy. Latynosi szybko rosną pod względem wszystkich wskaźników społeczno-ekonomicznych: dochodów, edukacji, posiadania domu, przedsiębiorczości i zaangażowania obywatelskiego. Jesteśmy optymistycznie nastawieni do naszej przyszłości w Ameryce.

Jednak często Latynosi czują się wykluczeni w amerykańskiej narracji. Przykładów jest wiele: przyjaciele, którym mówi się, żeby przestali mówić po hiszpańsku i "wracali do swojego kraju"; nie widzimy wystarczająco dużo latynoskich twarzy w mediach, a jeśli już, to często są to poniżające stereotypy Latynosów; no i oczywiście naładowana retoryka polityczna, która atakuje imigrantów i nasze rodzinne kraje. 

Politycy, którzy naprawdę chcą reprezentować wszystkich swoich wyborców, muszą przeciwstawić się tej negatywnej narracji poprzez świadomą integrację i osobisty kontakt z Latynosami. Chcemy zobaczyć więcej latynoskich kandydatów ubiegających się o wszystkie szczeble wybieralnych urzędów oraz prowadzących kampanie oddolne, takie jak rozmowy z wyborcami w naszych dzielnicach. 

Chcemy, aby kandydaci pokazali, że szanują wartości, które Latynosi stawiają na pierwszym miejscu, takie jak rodzina, tradycja i kultura, oraz że zajmą się sprawami, na których nam najbardziej zależy, takimi jak miejsca pracy, opieka zdrowotna i edukacja.

W związku z tym, że termin rejestracji wyborców upływa w niektórych stanach na początku października, jest to bardzo ważny czas dla uprawnionych do głosowania Latynosów, ponieważ dane pokazują, że po zarejestrowaniu się, Latynosi są bardziej skłonni do głosowania. Równie ważne jest zaangażowanie latynoskiej młodzieży. Mniej więcej co 30 sekund Latynos kończy 18 lat i staje się uprawniony do głosowania. Biorąc pod uwagę młodość latynoskiej populacji, ci młodzi dorośli stanowią ogromną potencjalną bazę wyborców. Osobiście przypominam wszystkim moim rodzinom i znajomym, aby zarejestrowali się i głosowali.  

Latynosi stawili się w rekordowej liczbie na wybory śródterminowe 2018. Wiem, że możemy ustanowić nowy rekord w tym listopadzie, a także w każdych kolejnych wyborach. Latynosi są polityczną przyszłością tego kraju, ale to od nas zależy, czy stanie się to rzeczywistością: musimy zarejestrować się do głosowania - a następnie zrobić to. 

Ten artykuł pierwotnie pojawił się na HipLatina.

ODWIEDŹ CENTRUM WYBORCZE

Aby uzyskać więcej aktualnych i historycznych wyników oglądalności telewizyjnej wydarzeń wyborczych oraz danych dotyczących wyborców

DZIEŃ WYBORÓW TO 3 LISTOPADA
NIE ZAPOMNIJCIE ZAGŁOSOWAĆ

Kontynuuj przeglądanie podobnych spostrzeżeń