Centrum wiadomości >

The Nielsen Company ogłasza wycenę swojej pierwszej oferty publicznej i jednoczesną ofertę obowiązkowych zamiennych obligacji podporządkowanych

2 minuty czytania | styczeń 2011

KONTAKT
Relacje inwestorskie: Rich Nelson, +1 646 654 7761
Media Relations: Ed Dandridge, +1 646 654 8656

NOWY JORK, NOWY JORK, 26 stycznia 2011 r. -Firma Nielsen Holdings N.V. ("The Nielsen Company") ogłosiła dzisiaj, że ustaliła cenę swojej pierwszej oferty publicznej 71 428 572 akcji zwykłych po cenie 23,00 USD za akcję. Oczekuje się, że akcje zwykłe The Nielsen Company rozpoczną się dziś, 26 stycznia, na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych pod symbolem "NLSN". The Nielsen Company ustaliła również cenę swojej równoległej oferty obowiązkowych podporządkowanych obligacji zamiennych o łącznej wartości 250 mln USD ("obligacje"), które zostaną obowiązkowo zamienione na akcje zwykłe The Nielsen Company w dniu 1 lutego 2013 roku. Obligacje będą oprocentowane na poziomie 6,25% w skali roku, a wskaźnik konwersji na 50,00 USD kwoty głównej obligacji będzie wynosił od 1,8116 do 2,1739, w zależności od wartości rynkowej akcji zwykłej The Nielsen Company, z zastrzeżeniem zwyczajowych korekt zapobiegających rozwodnieniu.

W ramach pierwszej oferty publicznej The Nielsen Company sprzeda 71.428.572 akcji zwykłych. Subemitenci IPO mają 30-dniową opcję zakupu do 10 714 286 dodatkowych akcji zwykłych od The Nielsen Company po cenie z pierwszej oferty publicznej pomniejszonej o dyskonto subemisyjne. W ramach oferty obligacji The Nielsen Company sprzeda obligacje o łącznej wartości 250 mln USD. Subemitenci oferty obligacji mają 30-dniową opcję nabycia od The Nielsen Company dodatkowych 37,5 mln USD łącznej kwoty głównej obligacji po cenie z oferty publicznej pomniejszonej o dyskonto.

The Nielsen Company uzyska wpływy netto w wysokości około 1 560 mln USD z pierwszej oferty publicznej akcji zwykłych i około 240 mln USD z oferty obligacji po opłaceniu prowizji i szacowanych kosztów. The Nielsen Company zamierza wykorzystać te wpływy na spłatę części swojego zadłużenia oraz na zapłacenie obecnym właścicielom opłaty za rozwiązanie umowy doradczej. 

J.P. Morgan, Morgan Stanley, Credit Suisse, Deutsche Bank Securities, Goldman, Sachs & Co. oraz Citi pełnią rolę współprowadzących księgę popytu w obu ofertach, a BofA Merrill Lynch, William Blair & Company, Guggenheim Securities, Wells Fargo Securities, Blaylock Robert Van, LLC, HSBC, Loop Capital Markets, Mizuho Securities USA Inc, Ramirez & Co., Inc. oraz The Williams Capital Group, L.P. pełnią rolę współprowadzących księgę popytu.

Niniejsza informacja prasowa nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna jakichkolwiek papierów wartościowych, ani też nie będzie przedmiotem sprzedaży tych papierów wartościowych w żadnym stanie lub innej jurysdykcji, w której taka oferta, zaproszenie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed zarejestrowaniem lub zakwalifikowaniem ich zgodnie z prawem dotyczącym papierów wartościowych obowiązującym w danym stanie lub innej jurysdykcji. Egzemplarze prospektów można uzyskać w: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, lub dzwoniąc pod bezpłatny numer 1-866-803-9204, lub Morgan Stanley & Co. Incorporated; Attn: Prospectus Dept., 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, Email: prospectus@morganstanley.com, lub dzwoniąc pod bezpłatny numer 1-866-718-1649.