Centrum wiadomości >

65% konsumentów online na całym świecie rozważy zakup nowego lub używanego samochodu w ciągu dwóch lat

6 minut czytania | kwiecień 2014 r.

48% respondentów wskazuje, że "pasja do jazdy" odgrywa rolę w zakupie samochodu: wpływ ma również użytkowanie i status

NOWY JORK - 15 kwietnia 2014 - 65% konsumentów internetowych na całym świecie rozważa zakup nowego lub używanego samochodu w ciągu dwóch lat. Tak wynika z badań firmy Nielsen, globalnego lidera w dziedzinie informacji marketingowych. Popyt na samochody będzie najsilniejszy w Ameryce Łacińskiej (75%), na Bliskim Wschodzie i w Afryce (75%) oraz w regionie Azji i Pacyfiku (72%). Ponad połowa mieszkańców Ameryki Północnej (56%) i połowa Europejczyków (50%) spodziewa się, że w ciągu najbliższych 24 miesięcy kupi nowy lub używany samochód.

Spośród 32 badanych rynków w Europie, zamiar zakupu w Holandii jest najniższy i wynosi 31%. "Oznacza to ultrakonkurencyjny rynek dla producentów samochodów, którzy muszą walczyć o przychylność mniejszej liczby potencjalnych klientów" - powiedziała Eleni Nicholas, Nielsen Senior Vice President Automotive w Europie.

"Przy opracowywaniu strategii marketingowej kluczowe jest stworzenie połączeń między globalnym popytem na samochody, nastrojami konsumentów i zachowaniami związanymi z konsumpcją mediów, tak aby właściwi konsumenci łączyli się z właściwymi markami samochodowymi" - powiedział Pat Gardiner, prezes Nielsen Automotive . "Bez zaskoczenia, rynki Azji i Pacyfiku oraz Ameryki Łacińskiej oferują ogromny potencjał wzrostu dla przemysłu motoryzacyjnego. To, czy ten potencjał zostanie faktycznie wykorzystany, zależy w dużej mierze od marketerów. Muszą oni być w stanie zidentyfikować tych potencjalnych nabywców, zrozumieć ich i skutecznie odpowiedzieć na ich wymagania i życzenia. Zwłaszcza platformy internetowe oferują wyjątkowe możliwości dotarcia do tych nabywców."

W globalnym badaniu popytu na samochody (Nielsen Global Survey of Automotive Demand) wzięło udział ponad 30 000 respondentów w 60 krajach. Celem było uzyskanie wglądu w to, gdzie popyt na samochody jest największy oraz odkrycie, które motywy emocjonalne i finansowe mają największy wpływ na zamiar zakupu nowego lub używanego samochodu. Ustalenia te zostały zintegrowane z wynikami badania (przeprowadzonego w jedenastu krajach) dotyczącego zachowań związanych z konsumpcją mediów. Badanie to miało na celu określenie, poprzez które platformy medialne reklama samochodowa działa najlepiej i które strony internetowe najlepiej pomagają nabywcom samochodów w poszukiwaniu nowego lub używanego samochodu.

W regionie Azji i Pacyfiku zamiar zakupu nowego samochodu jest najwyższy i wynosi 65%, podczas gdy 7% respondentów stwierdziło, że chce kupić samochód używany w ciągu dwóch lat. Respondenci w Ameryce Łacińskiej stwierdzili, że 47% chce kupić nowy samochód, a 28% samochód używany. W porównaniu z Bliskim Wschodem i Afryką (45% nowych i 30% używanych) oraz Ameryką Północną (34% nowych i 22%). Z kolei w Europie więcej respondentów wskazało, że w ciągu dwóch lat kupiłoby samochód używany (28%) zamiast nowego (22%).

"Marketerzy muszą odejść od szeregu założeń dotyczących czynników, które wpływają na nabywców nowych lub używanych samochodów lub na nabywców samochodów po raz pierwszy i konsumentów, którzy już posiadają samochód" - powiedział Gardiner. "Jeśli rozumieją czynniki, które wpływają na decyzję o zakupie, są w stanie znacznie lepiej dostosować swoją strategię marketingową do unikalnych potrzeb nabywców samochodów na swoim rynku".

Niezależnie od tego, czy chodzi o samochody nowe czy używane, zamiar zakupu jest największy w krajach rozwijających się, takich jak Indie (83%), Brazylia (82%), Indonezja (81%), Tajlandia (79%), Meksyk (79%) i Chiny (78%).

Reklama internetowa i treści w sieci dobrze radzą sobie z nabywcami samochodów

Konsumenci wskazują, że reklamy internetowe mają największy wpływ na proces zakupu nowego samochodu - wynika z badania Nielsen Media Consumption Survey (2012-2013), które zostało przeprowadzone w 11 krajach.

Prawie połowa respondentów (46%) wskazała, że reklamy internetowe są dużą pomocą przy rozważaniu zakupu nowego samochodu. W przypadku reklamy telewizyjnej jest to 42%, następnie czasopisma - 32%, gazety - 29%, 21% dla mobile i 20% dla radia. Reklamy online są najbardziej skuteczne w Indiach (74%), a następnie w Brazylii (69%), Chinach (60%), Tajlandii (58%) i Rosji (51%).

Według badań Nielsena, strony internetowe producentów samochodów (65%) są najbardziej informacyjnymi stronami przy zakupie samochodu, następnie strony z recenzjami (41%), inne strony informacyjne innych firm (38%) oraz strony dealerów (38.) %). Jedna trzecia respondentów na świecie najczęściej korzysta z mediów społecznościowych, a około jedna czwarta z witryn z filmami o produkcie.

"Globalnie, online ewoluuje jako platforma dotarcia do nabywców" - powiedział Gardiner. "Nabywcy samochodów coraz częściej zaglądają również na strony własne marek samochodowych (OEM), co oznacza, że marketerzy muszą zwrócić poważną uwagę na skuteczność tych owned media".

'Pasja jazdy' wpływa na sprzedaż samochodów

Jak wynika z badania Nielsena, obok aspektów finansowych, pasja do jazdy jest najważniejszym motorem zakupu samochodu dla 84% respondentów. Zaspokojenie potrzeby transportowej (63%) czy samochód jako symbol statusu (62%) to kolejne motywy stymulujące popyt na samochody.

W porównaniu do średniej światowej wynoszącej 62%, Holendrzy postrzegają samochód w mniejszym stopniu jako symbol statusu (18%), a w większym jako środek transportu (74%). Z kolei pasja do jazdy jest również wysoka wśród holenderskich konsumentów, podobnie jak w reszcie świata (73%).

"Producenci samochodów są bardzo świadomi aspektów emocjonalnych, które odgrywają silną rolę u nabywców samochodów. Kluczem dla marek samochodowych jest dotarcie z tym przekazem do właściwej grupy docelowej" - mówi Gardiner. "Jeśli marketerzy samochodowi wiedzą, że status jest ważny dla konsumentów, to działania sprzedażowe powinny się na tym skupić. To samo dotyczy sytuacji, gdy dla nabywcy samochodu ważna jest łatwość obsługi, motywy finansowe lub pasja prowadzenia."

Z danych Nielsena wynika, że pasja prowadzenia samochodu wśród dotychczasowych właścicieli aut jest głównym powodem zakupu nowego samochodu w regionie Azji i Pacyfiku (86%), podczas gdy 75% z nich jako ważną motywację wymienia również status i środek transportu (69%). Pasja do jazdy jest również głównym czynnikiem skłaniającym obecnych właścicieli samochodów do zakupu nowego samochodu na Bliskim Wschodzie/Afryce (85%) i w Ameryce Łacińskiej (83%). Status jest wyraźnie mniej ważny w obu regionach (69% Bliski Wschód / Afryka; 49% Ameryka Łacińska), a następnie posiadanie środka transportu (56% Bliski Wschód / Afryka; 44% Ameryka Łacińska). W Ameryce Północnej (51%), a zwłaszcza w Europie (42%) samochód niekoniecznie jest postrzegany jako symbol statusu lub jako powód do zakupu nowego samochodu. Pasja do jazdy jest wysoka w obu regionach (80% Ameryka Północna; 82% Europa), użytkowanie jest drugim motywatorem (71% Ameryka Północna; 56% Europa).

Over de Nielsen Global Survey of Automotive Demand

Nielsen Global Survey of Automotive Demand zostało przeprowadzone między 14 sierpnia a 6 września 2013 roku. W badaniu wzięło udział ponad 30 000 konsumentów online w 60 krajach Azji i Pacyfiku, Europy, Ameryki Łacińskiej, Bliskiego Wschodu, Afryki i Ameryki Północnej .

Próba jest oparta na kwotach wiekowych i płciowych dla każdego kraju, w oparciu o użytkowników internetu w każdym kraju. Dane zostały zważone, aby zapewnić reprezentatywność dla konsumentów internetu. Maksymalny margines błędu wynosi +/- 0,6%. To badanie Nielsena opiera się wyłącznie na zachowaniach respondentów, którzy mają dostęp do internetu. Penetracja Internetu różni się w zależności od kraju. Do raportowania wyników badań przyjęto minimalną penetrację internetu na poziomie 60% lub minimalną populację internautów wynoszącą 10 milionów. Globalne badanie Nielsena, w tym Globalny Wskaźnik Optymizmu Konsumentów, prowadzone jest od 2005 roku.

Over de Nielsen Media Consumption Study

Badanie Nielsen Media Consumption Study zostało przeprowadzone w latach 2012-2013. W badaniu, które zostało przeprowadzone zarówno online, jak i offline, wzięło udział ponad 85 tys. konsumentów w jedenastu krajach (Australia, Brazylia, Chiny, Francja, Niemcy, Indie, Włochy, Rosja, Hiszpania, Tajlandia i Wielka Brytania).

Nad Nielsenem

Nielsen Holdings N.V. (NYSE: NLSN) jest globalną firmą informacyjno-badawczą o wiodącej pozycji w zakresie informacji marketingowych i konsumenckich, badań mediów i zasięgu, wywiadu internetowego oraz pomiarów mobilnych. Nielsen działa w około 100 krajach i ma siedziby w Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych i Diemen w Holandii. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.nielsen.com.

Kontakt:

Berry Punt, Marketing Manager, +312084316212 Berry.Punt@nielsen.comStephanieManning, Digital Marketing & Outreach Manager, +31 (20) 3988238 Stephanie.Manning@nielsen.com