Przejdź do treści
Centrum informacyjne >

65% konsumentów online na całym świecie rozważy zakup nowego lub używanego samochodu w ciągu dwóch lat

6 minut czytania | kwiecień 2014

48% respondentów wskazuje, że "pasja do jazdy" odgrywa rolę przy zakupie samochodu: wpływ ma również użytkowanie i status

NOWY JORK - 15 kwietnia 2014 r. - 65% konsumentów internetowych na całym świecie rozważa zakup nowego lub używanego samochodu w ciągu dwóch lat. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez firmę Nielsen, światowego lidera w dziedzinie informacji marketingowych. Popyt na samochody będzie największy w Ameryce Łacińskiej (75%), na Bliskim Wschodzie i w Afryce (75%) oraz w regionie Azji i Pacyfiku (72%). Ponad połowa Amerykanów z Ameryki Północnej (56%) i połowa Europejczyków (50%) spodziewa się, że w ciągu najbliższych 24 miesięcy kupi nowy lub używany samochód.

Spośród 32 badanych rynków w Europie, zamiar zakupu samochodu w Holandii jest najniższy i wynosi 31%. "Oznacza to bardzo konkurencyjny rynek dla producentów samochodów, którzy muszą walczyć o względy mniejszej liczby potencjalnych klientów" - powiedziała Eleni Nicholas, Nielsen Senior Vice President Automotive w Europie.

"Przy opracowywaniu strategii marketingowej istotne jest powiązanie globalnego popytu na samochody, nastrojów konsumenckich i zachowań związanych z konsumpcją mediów, tak aby odpowiedni konsumenci połączyli się z odpowiednimi markami samochodowymi" - powiedział Pat Gardiner, prezes Nielsen Automotive . "Nic dziwnego, że rynki Azji i Pacyfiku oraz Ameryki Łacińskiej oferują ogromny potencjał wzrostu dla przemysłu motoryzacyjnego. To, czy potencjał ten zostanie faktycznie wykorzystany, zależy w dużej mierze od marketerów. Muszą oni być w stanie zidentyfikować tych potencjalnych nabywców, zrozumieć ich i skutecznie reagować na ich wymagania i życzenia. Zwłaszcza platformy internetowe oferują wyjątkowe możliwości dotarcia do tych nabywców."

W globalnym badaniu popytu na samochody przeprowadzonym przez firmę Nielsen (Nielsen Global Survey of Automotive Demand) wzięło udział ponad 30 000 respondentów w 60 krajach. Celem było uzyskanie wglądu w to, gdzie popyt na samochody jest największy, oraz odkrycie, które motywy emocjonalne i finansowe mają największy wpływ na zamiar zakupu nowego lub używanego samochodu. Wyniki te zostały zintegrowane z wynikami badania (przeprowadzonego w jedenastu krajach) na temat zachowań związanych z konsumpcją mediów. Badanie to miało na celu ustalenie, za pośrednictwem jakich platform medialnych reklama samochodów działa najlepiej i które strony internetowe najlepiej pomagają nabywcom samochodów w poszukiwaniu nowego lub używanego samochodu.

W regionie Azji i Pacyfiku zamiar zakupu nowego samochodu jest najwyższy i wynosi 65%, podczas gdy 7% respondentów stwierdziło, że chce kupić samochód używany w ciągu dwóch lat. Respondenci w Ameryce Łacińskiej stwierdzili, że 47% chce kupić nowy samochód, a 28% samochód używany. Dla porównania na Bliskim Wschodzie i w Afryce (45% nowych i 30% używanych) oraz w Ameryce Północnej (34% nowych i 22% używanych). Z kolei w Europie więcej respondentów wskazało, że w ciągu dwóch lat kupiłoby samochód używany (28%) niż nowy (22%).

"Marketerzy muszą odejść od wielu założeń dotyczących czynników, które wpływają na nabywców nowych lub używanych samochodów, nabywców kupujących samochód po raz pierwszy oraz konsumentów, którzy już posiadają samochód" - powiedział Gardiner. "Jeśli zrozumieją czynniki, które wpływają na decyzję o zakupie, będą w stanie lepiej dostosować swoją strategię marketingową do unikalnych potrzeb nabywców samochodów na swoim rynku".

Zarówno w przypadku samochodów nowych, jak i używanych, zamiar zakupu jest największy w krajach rozwijających się, takich jak Indie (83%), Brazylia (82%), Indonezja (81%), Tajlandia (79%), Meksyk (79%) i Chiny (78%).

Reklama internetowa i treści online dobrze radzą sobie z nabywcami samochodów

Konsumenci wskazują, że reklamy internetowe mają największy wpływ na proces zakupu nowego samochodu - wynika z badania Nielsen Media Consumption Survey (2012-2013), przeprowadzonego w 11 krajach.

Prawie połowa respondentów (46%) wskazała, że reklamy internetowe są bardzo pomocne przy rozważaniu zakupu nowego samochodu. W przypadku reklamy telewizyjnej odsetek ten wynosi 42%, następnie w przypadku czasopism - 32%, gazet - 29%, 21% w przypadku telefonów komórkowych i 20% w przypadku radia. Reklamy internetowe są najbardziej skuteczne w Indiach (74%), a następnie w Brazylii (69%), Chinach (60%), Tajlandii (58%) i Rosji (51%).

Według badań przeprowadzonych przez firmę Nielsen, strony internetowe producentów samochodów (65%) są najbardziej informacyjnymi stronami dotyczącymi zakupu samochodu. Na kolejnych miejscach znajdują się strony z recenzjami (41%), inne informacyjne strony internetowe innych firm (38%) oraz strony dealerów (38). %). Jedna trzecia respondentów na całym świecie najczęściej korzysta z mediów społecznościowych, a około jedna czwarta z witryn z filmami wideo na temat produktu.

"W skali globalnej Internet ewoluuje jako platforma dotarcia do nabywców" - powiedział Gardiner. "Nabywcy samochodów coraz częściej zaglądają również na strony własne marek samochodowych (OEM), co oznacza, że marketerzy muszą zwracać poważną uwagę na skuteczność tych mediów własnych".

Pasja jazdy wpływa na sprzedaż samochodów

Według badania Nielsena, oprócz aspektów finansowych, pasja do jazdy jest najważniejszym czynnikiem skłaniającym 84% respondentów do zakupu samochodu. Zaspokojenie potrzeby transportu (63%) lub samochód jako symbol statusu (62%) to inne motywy, które stymulują popyt na samochody.

W porównaniu ze średnią światową wynoszącą 62%, Holendrzy w znacznie mniejszym stopniu postrzegają samochód jako symbol statusu (18%), a w znacznie większym jako środek transportu (74%). Z drugiej strony, pasja do jazdy samochodem jest wśród holenderskich konsumentów wysoka, podobnie jak w innych częściach świata (73%).

"Producenci samochodów doskonale zdają sobie sprawę z aspektów emocjonalnych, które odgrywają istotną rolę w procesie zakupu samochodu. Kluczem dla marek samochodowych jest dotarcie z tym przesłaniem do właściwej grupy docelowej" - mówi Gardiner. "Jeśli marketerzy samochodowi wiedzą, że status jest ważny dla konsumentów, to na tym powinni skupić swoje działania sprzedażowe. To samo dotyczy sytuacji, gdy dla nabywcy samochodu ważna jest łatwość obsługi, motywy finansowe lub pasja prowadzenia pojazdu."

Z danych firmy Nielsen wynika, że pasja do jazdy wśród obecnych właścicieli samochodów jest najważniejszym powodem zakupu nowego samochodu w regionie Azji i Pacyfiku (86%), podczas gdy 75% z nich uznaje status i środek transportu (69%) za ważną motywację. Pasja do jazdy jest także głównym powodem zakupu nowego samochodu przez obecnych właścicieli samochodów na Bliskim Wschodzie/Afryce (85%) i w Ameryce Łacińskiej (83%). Status jest wyraźnie mniej ważny w obu regionach (69% Bliski Wschód / Afryka; 49% Ameryka Łacińska), a na drugim miejscu jest posiadanie środka transportu (56% Bliski Wschód / Afryka; 44% Ameryka Łacińska). W Ameryce Północnej (51%), a zwłaszcza w Europie (42%) samochód niekoniecznie jest postrzegany jako symbol statusu lub powód do zakupu nowego pojazdu. Pasja prowadzenia samochodu jest wysoka w obu regionach (80% w Ameryce Północnej; 82% w Europie), a użytkowanie jest drugim czynnikiem motywującym (71% w Ameryce Północnej; 56% w Europie).

Globalne badanie popytu na samochody przeprowadzone przez firmę Nielsen

Globalne badanie Nielsen dotyczące popytu na samochody zostało przeprowadzone między 14 sierpnia a 6 września 2013 r. W badaniu wzięło udział ponad 30 000 konsumentów online w 60 krajach Azji i Pacyfiku, Europy, Ameryki Łacińskiej, Bliskiego Wschodu, Afryki i Ameryki Północnej.

Próba opiera się na podziale na wiek i płeć w poszczególnych krajach, na podstawie liczby użytkowników internetu w każdym z nich. Dane zostały zważone, aby zapewnić reprezentatywność dla konsumentów internetu. Maksymalny margines błędu wynosi +/- 0,6%. Badanie Nielsena opiera się wyłącznie na zachowaniach respondentów mających dostęp do Internetu. Poziom penetracji internetu różni się w zależności od kraju. Minimalna penetracja Internetu wynosi 60% lub minimalna populacja użytkowników Internetu wynosi 10 milionów. Badanie Nielsen Global Survey, w tym Globalny Wskaźnik Optymizmu Konsumentów, jest prowadzone od 2005 r.

Badanie Nielsena na temat konsumpcji mediów

Badanie Nielsen Media Consumption Study zostało przeprowadzone w latach 2012-2013. W badaniu, które przeprowadzono zarówno online, jak i offline, wzięło udział ponad 85 000 konsumentów z jedenastu krajów (Australia, Brazylia, Chiny, Francja, Niemcy, Indie, Włochy, Rosja, Hiszpania, Tajlandia i Wielka Brytania).

Nad Nielsenem

Nielsen Holdings N.V. (NYSE: NLSN) jest globalną firmą zajmującą się badaniami i informacjami marketingowymi, posiadającą wiodącą pozycję w dziedzinie informacji marketingowych i konsumenckich, badań mediów i zasięgu, badań internetowych i pomiarów mobilnych. Nielsen działa w około 100 krajach i ma siedziby w Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych oraz w Diemen w Holandii. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.nielsen.com.

Kontakt:

Berry Punt, Marketing Manager, +312084316212 Berry.Punt@nielsen.comStephanieManning, Digital Marketing & Outreach Manager, +31 (20) 3988238 Stephanie.Manning@nielsen.com