Przejdź do treści
Centrum informacyjne > Wydarzenia

Zaangażowanie firmy Nielsen w zatrudnianie młodzieży zajmuje centralne miejsce na imprezie Alliance 4 Youth

4 minuty czytania | grudzień 2016 r.

Jako globalny członek Alliance 4 YOUth, Nielsen współpracuje z Nestlé i innymi członkami, aby pomóc w zmniejszeniu bezrobocia w Europie. Jako aktywny członek konsorcjum, Nielsen wnosi do Sojuszu badania pro bono, tworzy cyfrową przestrzeń medialną, w tym treści na stronie Sojuszu na Facebooku, a także wykorzystuje swoje programy staży i praktyk, aby zmniejszyć bezrobocie wśród osób poniżej 30. roku życia i zwiększyć szanse młodych ludzi na zatrudnienie w Europie.

W Wielkiej Brytanii programy praktyk są programami szkoleniowymi dla młodzieży w wieku od 16 lat, które zapewniają praktyczne doświadczenie w miejscu pracy oraz edukację w szkole lub ośrodku szkoleniowym. Pomyślne ukończenie programu prowadzi do uzyskania kwalifikacji uznawanych przez krajową instytucję egzaminacyjną.

A my traktujemy naszą rolę bardzo poważnie. W rzeczywistości Nielsen ma 20 praktykantów w Wielkiej Brytanii w tym roku i tyle samo zaplanowanych na 2017 rok, uzupełnionych niezliczonymi stażami Nielsena na całym kontynencie.

Zainicjowany w 2014 roku przez Nestlé, Alliance 4 YOUth to inicjatywa kierowana przez biznes, której celem jest promowanie zatrudnienia młodzieży w Europie. Dąży do zmniejszenia bezrobocia wśród młodzieży, pomagając młodym ludziom w zdobyciu doświadczenia i możliwości zatrudnienia poprzez pracę i szkolenia, a także poprzez edukację. Firmy partnerskie organizacji mobilizują również swoich pracowników do angażowania się w życie społeczności i pomagania młodym ludziom w przygotowaniu do pracy poprzez oferowanie praktycznych porad, klinik CV i przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej. Partnerzy Alliance 4 YOUth są aktywnymi członkami Europejskiego Sojuszu na rzecz Praktyk Zawodowych Komisji Europejskiej, promując praktyki i szkolenia jako aktywni ambasadorzy kształcenia zawodowego w całej Europie.

Oprócz całorocznej pracy każdej z firm partnerskich, członkowie sojuszu zbierają się co roku, aby ocenić postępy i ustalić priorytety. Tegoroczne wydarzenie odbyło się 15 listopada 2016 r. w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Tegoroczny temat, dyskusja i debata koncentrowały się na ocenie, jak skuteczne są programy praktyk zawodowych i co można zrobić, aby zwiększyć ich atrakcyjność w celu rozwiązania problemu bezrobocia wśród młodzieży. Wielu młodych ludzi, ich rodzice, a nawet instytucje edukacyjne postrzegają programy praktyk zawodowych jako alternatywę dla studiów wyższych. Praca Alliance 4 YOUth ma pomóc zmienić ten sposób myślenia, a firmy, dostawcy usług edukacyjnych i młodzi ludzie powinni współpracować, aby pokazać, że programy praktyk powinny być uzupełnieniem edukacji akademickiej, a nie jej zamiennikiem.

Przed wydarzeniem firma Nielsen przeprowadziła badanie wśród praktykantów, instytucji edukacyjnych i pracodawców, aby zapewnić bazę danych do dyskusji i debaty podczas spotkania. Wyniki badania w przeważającej mierze potwierdzają obecność programów praktyk w regionie, ponieważ 96% z 1700 ankietowanych praktykantów stwierdziło, że wierzą, iż programy te pomogą im znaleźć pracę po zakończeniu nauki. Badanie wykazało również, że 98% praktykantów poleciłoby praktyki innym.

Jednak samo udostępnienie praktyk nie wystarczy. Badanie wykazało również, że jeśli programy praktyk mają odnieść sukces, firmy, dostawcy usług edukacyjnych i rządy muszą współpracować w celu uzyskania jednolitego doświadczenia. Co ciekawe, tylko 38% pracodawców, 37% praktykantów i 41% instytucji edukacyjnych stwierdziło, że ich zdaniem istnieją odpowiednie powiązania pomiędzy pracodawcami i instytucjami edukacyjnymi w ramach programów praktyk. Ponadto 31% pracodawców, 36% praktykantów i 24% instytucji edukacyjnych stwierdziło, że elementy związane z nauką i praktyką w ramach programów praktyk nie są ze sobą zgodne.

Karen Fichuk, prezes działu Lead Markets w firmie Nielsen, oraz Dwight Watson, Global Client Lead w firmie Nestlé wzięli udział w wydarzeniu i omówili kluczowe wnioski z badania oraz wyjaśnili, w jaki sposób firma Nielsen wywiera wpływ na zatrudnienie młodzieży, zatrudniając młodych ludzi w ramach programów wschodzącego przywództwa, programów praktyk i staży.

"Firmy mogą pomóc w rozwiązaniu problemu bezrobocia wśród młodzieży, tworząc dla młodych ludzi znaczące doświadczenia zawodowe, które są związane z ich studiami, gdzie mogą wywierać wpływ w firmie i rozwijać swoje umiejętności zawodowe" - powiedział Fichuk. "Mamy różne programy na całym świecie dla pracowników początkowych. Jednym z nich jest prowadzony od wielu lat Emerging Leaders Program, który obejmuje szerokie rotacje w całej naszej firmie. Była to duża inwestycja, ale doprowadziła do tego, że Nielsen ma kilku niesamowitych młodych liderów."

Bezrobocie wśród młodzieży w Europie jest na rekordowo wysokim poziomie, w wielu krajach europejskich obserwuje się bezprecedensową liczbę młodych ludzi bez pracy. Obecna średnia w całej Europie wynosi 18,8%, co oznacza spadek z 23,9% na początku 2013 roku. Pomimo spadku w ciągu ostatnich trzech lat, problem ten pozostaje ogromnym obciążeniem dla społeczeństw europejskich, zwłaszcza w dużych miastach i na południu Europy, gdzie stopy bezrobocia wśród młodzieży mogą sięgać nawet 50%.