Przejdź do treści
Centrum wiadomości > Różnorodność

Różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn

3 minuty czytania | kwiecień 2018 r.

W kwietniu 2017 r. rząd wprowadził nowe regulacje związane z różnicami w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn (GPG), których celem jest zachęcenie brytyjskich przedsiębiorstw do podjęcia działań w celu zlikwidowania wszelkich istniejących różnic. W tym roku około 9000 pracodawców w Wielkiej Brytanii zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym opublikuje swoje dane dotyczące GPG.

W niniejszym raporcie przedstawiamy informacje dotyczące GPG dla ACNielsen, która jest naszą największą jednostką zatrudniającą w Wielkiej Brytanii i jako brytyjski pracodawca zatrudniający ponad 250 pracowników podlega tym regulacjom. Nasze ujawnienie GPG porównuje średnią płacę godzinową dla kobiet do średniej płacy godzinowej dla mężczyzn w całym ACNIelsen.

Nasze wyniki pokazują, że mediana stawki godzinowej dla kobiet jest o 6,2% niższa niż mediana stawki godzinowej dla mężczyzn. Średnia stawka godzinowa dla kobiet jest o 12,4% niższa niż średnia stawka godzinowa dla mężczyzn. Jeśli chodzi o wynagrodzenie premiowe, różnica pomiędzy średnią i medianą premii wypłacanych kobietom w porównaniu z mężczyznami wynosi 34%.

Główną przyczyną naszego GPG jest fakt, że więcej stanowisk kierowniczych zajmują mężczyźni. Jest to nierównowaga, której jesteśmy świadomi, nie jesteśmy z niej zadowoleni i aktywnie pracujemy nad jej naprawieniem za pomocą wielu bieżących inicjatyw. Od 2016 roku zmniejszyliśmy naszą medianę i średnią GPG o 3 punkty procentowe, a naszym celem jest dalsza poprawa.

Jesteśmy dumni z naszego zaangażowania w różnorodność i integrację, co zostało docenione poprzez umieszczenie nas na tegorocznej liście UK's Top 50 Inclusive Employers, na miejscu 25. Jesteśmy również aktywnym członkiem UK National Diversity Awards jako sponsor i pracujemy obok silnej sieci firm, które dzielą tę samą pasję i zaangażowanie w różnorodność w miejscu pracy.

Promujemy kulturę integracyjną, aby przyciągnąć i zatrzymać najlepsze talenty. Nasza filozofia wynagradzania opiera się na sprawiedliwym i spójnym wynagradzaniu w oparciu o wielkość roli i indywidualne wyniki - jest neutralna pod względem płci.

Oto kilka kluczowych działań, które podjęliśmy:

Regularnie oceniamy ogólne wynagrodzenie oraz decyzje dotyczące wynagrodzenia dla kobiet i mężczyzn na podobnych stanowiskach, aby upewnić się, że spełniamy nasze standardy sprawiedliwości i spójności.

Nadal się doskonalimy, a dzięki pracy, którą wykonaliśmy w ciągu ostatnich dwóch lat, lepiej rozumiemy, czym należy się zająć i jak to osiągniemy. Jesteśmy przekonani o naszej zdolności do wprowadzenia niezbędnych ulepszeń.

Cathy Earle, dyrektor ds. personalnych w Wielkiej Brytanii i Irlandii

Potwierdzamy, że zgłoszone dane są dokładne. Zgodnie z ustawą Equality Act 2010 (Gender Pay Gap Information) Regulations 2017, AC Nielsen Limited jest zobowiązana do prowadzenia raportów Gender Pay Gap.